Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SEKUNDA v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí počet sekund v časové hodnotě. Počet sekund je celé číslo v rozmezí od 0 (nula) do 59.

Syntaxe

SEKUNDA(pořadové číslo)

Syntaxe funkce SEKUNDA má následující argumenty:

  • Pořadové_číslo    Povinný argument. Jedná se o čas obsahující sekundy, které chcete získat. Čas je možné zadat jako textové řetězce uzavřené do uvozovek (například "18:45"), jako desetinná čísla (například 0,78125, což představuje 18:45) nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí (například ČASHODN("18:45")).

Poznámka

Časové hodnoty představují část hodnoty kalendářního data a jsou vyjádřeny desetinným číslem (například čas 12:00 odp. je vyjádřen číslem 0,5, protože představuje polovinu dne).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Čas

4:48:18 dop.

4:48 odp.

Vzorec

Popis

V ýsledek

=SEKUNDA(A3)

Sekundy prvního času (18)

18

=SEKUNDA(A4)

Sekundy druhého času (0)

0

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×