Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Můžete seskupit obrazce, obrázky nebo jiné objekty (ale ne textová pole). Seskupení umožňuje otočit, překlopit, přesunout nebo změnit velikost všech obrazců nebo objektů najednou, jako by se jednalo o jeden obrazec nebo objekt.

Můžete také změnit atributy všech obrazců ve skupině najednou, například přidání výplně nebo efektu obrazce nebo efektu k obrázku. Skupinu obrazců můžete kdykoli oddělit a později znovu seskupit.

Kliknutím na následující nadpisy zobrazíte další informace.

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit. Pokud chcete povolit tlačítko Seskupit , budete muset vybrat více než jeden obrazec, obrázek nebo objekt.

  Tip:  Pokud budete s výběrem obrazců nebo obrázků potřebovat pomoct, podívejte se na téma Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Tipy: 

  • Pokud chcete seskupit více ikon SVG dohromady, musíte je nejprve převést na obrazce. Další informace o jejich převodu na obrazce najdete v tématu : Převod obrázku SVG na obrazec Office.

  • I když obrazce nebo obrázky seskupíte, můžete pořád upravovat jednotlivé položky skupiny. Stačí vybrat skupinu a potom kliknout na to, co budete chtít upravovat.

  • Pokud budete chtít seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Skupina na kartě Nástroje obrázku – Formát

   Poznámka: Karty Nástroje kreslení – Formát nebo Nástroje obrázku – Formát jsou kontextové, což znamená, že se na pásu karet zobrazí jenom v případě, že máte vybraný obrazec nebo obrázek.

  • Pokud budete chtít seskupit obrazce a další objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud budete chtít oddělit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Tlačítko Oddělit na kartě Nástroje obrázku

  • Pokud budete chtít oddělit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Možnost Oddělit na kartě Nástrojů kreslení – Formát

Poznámky: 

 • Pokud jste převedli Obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, nemůžete je převést zpět na Obrázek SmartArt ani je znovu seskupit.

 1. Vyberte kterýkoliv z obrazců, obrázků nebo objektů, které dřív byly ve skupině.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje obrázku – Formát

Tlačítko Seskupit může být z různých důvodů vyšedlé. Podívejme se spolu na to, kvůli čemu to tak většinou je a co se s tím dá dělat.

 • Máte vybraný jenom jeden obrazec nebo obrázek. Vyberte víc obrazců nebo obrázků. S ikonami SVG nemůžete použít nástroj Seskupit, takže se tyto ikony nepočítají.

 • Pokud chcete seskupit ikony SVG dohromady, musíte je nejprve převést na obrazce. Další informace o jejich převodu na obrazce najdete v tématu : Převod obrázku SVG na obrazec Office.

 • Váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek ve formátu GIF. Když je vybraný některý z těchto objektů, tlačítko Seskupit není k dispozici.

 • Pokud používáte PowerPoint, možná jste se pokusili něco seskupit se zástupným textem nadpisu ("Kliknutím přidáte název") nebo se zástupným textem obsahu ("Kliknutím přidáte text").

  Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty

  V tomto příkladu se dá seskupit modrý čtvereček a zelené kolečko. Obrazce se ale nedají seskupit se zástupným textem.

  Tlačítko Seskupit si můžete zpřístupnit tak, že přesunete obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném textu, nebo tak, že přesunete zástupný text mimo obrazce, obrázky a objekty, které chcete seskupit.

Poznámka:  Pokud se vám nepovede tlačítko Seskupit pomocí žádného z těchto navrhovaných řešení zpřístupnit, můžete zkusit řešení najít ve fóru Answers nebo tam svůj dotaz zadat.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Stiskněte a podržte příkaz a pomocí myši nebo touchpadu vyberte obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce nebo Formát obrázku a potom klikněte na Seskupovat > Skupina.

  Poznámka: Karty Formát obrazce a Formát obrázku jsou kontextové, což znamená, že se na pásu karet zobrazí jenom v případě, že máte vybraný obrazec nebo obrázek.

  Pokud chcete vytvořit skupinu vybraných obrázků nebo objektů, klikněte na Seskupit.

  Microsoft 365 může zobrazit jednu nebo obě tyto karty v závislosti na typech objektů, které jsou aktuálně na stránce vybrané.

  Pokud chcete vytvořit skupinu vybraných obrázků nebo objektů, klikněte na Seskupit.

  Pokud se skupina na pásu karet nezobrazuje, Možná budete muset kliknout na Uspořádat, aby se na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku zobrazila skupina., kliknutím na Uspořádat ji zobrazte .

Po vytvoření skupiny objektů můžete dál pracovat s jednotlivými položkami ve skupině tak, že skupinu vyberete a kliknutím na položku vyberete.

Poznámka: Pokud tlačítko Seskupení není k dispozici, ověřte, že je vybraných více objektů. Pokud nemůžete vybrat další objekt, ověřte, že žádný z objektů, které chcete přidat do skupiny, nemá Word Zalamování nastaveno na Rovnoběžně s textem.

Můžete chtít přesunout skupinu, ale ponechat jeden obrazec nebo obrázek, nebo budete muset provést rozsáhlé změny jednoho obrazce beze změny ostatních obrazců ve skupině. Uděláte to tak, že nejprve rozpustíte nebo oddělíte seskupení objektů.

 1. Vyberte skupinu obsahující objekt nebo objekty, které chcete oddělit od ostatních.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo Formát obrázku klikněte na Seskupovat a potom klikněte na Oddělit.

  Pokud chcete seskupení rozpustit, klikněte na oddělit na kartě Formát obrazce nebo Na kartě Formát obrázku.

  Pokud se skupina na pásu karet nezobrazuje, Možná budete muset kliknout na Uspořádat, aby se na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku zobrazila skupina., kliknutím na Uspořádat ji zobrazte .

  Microsoft 365 skupinu rozpustí a jednotlivé objekty zůstanou v aktuálním umístění a vybrané.

Poznámka: Pokud jste převedli Obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, nemůžete je převést zpět na Obrázek SmartArt ani je znovu seskupit.

 1. Vyberte kterýkoliv z obrazců, obrázků nebo objektů, které dřív byly ve skupině.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete obrazce a objekty znovu seskupit, klikněte na kartě Formát obrazce na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Pokud chcete obrázky znovu seskupit, klikněte na kartě Formát obrázku na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje obrázku – Formát

Tlačítko Seskupit může být z různých důvodů vyšedlé. Podívejme se spolu na to, kvůli čemu to tak většinou je a co se s tím dá dělat.

 • Máte vybraný jenom jeden obrazec nebo obrázek. Vyberte víc obrazců nebo obrázků. S ikonami SVG nemůžete použít nástroj Seskupit, takže se tyto ikony nepočítají.

 • Váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek ve formátu GIF. Když je vybraný některý z těchto objektů, tlačítko Seskupit není k dispozici.

 • Pokud používáte PowerPoint, možná jste se pokusili něco seskupit se zástupným textem nadpisu ("Kliknutím přidáte název") nebo se zástupným textem obsahu ("Kliknutím přidáte text").

  Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty

  V tomto příkladu se dá seskupit modrý čtvereček a zelené kolečko. Obrazce se ale nedají seskupit se zástupným textem.

  Tlačítko Seskupit si můžete zpřístupnit tak, že přesunete obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném textu, nebo tak, že přesunete zástupný text mimo obrazce, obrázky a objekty, které chcete seskupit.

Poznámka:  Pokud se vám nepovede tlačítko Seskupit pomocí žádného z těchto navrhovaných řešení zpřístupnit, můžete zkusit řešení najít ve fóru Answers nebo tam svůj dotaz zadat.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky nebo jiné objekty, které chcete seskupit. Pokud chcete povolit tlačítko Seskupit , budete muset vybrat více než jeden obrazec, obrázek nebo objekt. Stisknutím kombinace kláves CTRL+A můžete vybrat všechny objekty na snímku.

 2. Vyberte tlačítko Uspořádat a zvolte Skupina.

  The Arrange menu showing Group objects

Tip: Pokud chcete oddělit objekty, vyberte skupinu, vyberte tlačítko Uspořádat a vyberte Oddělit.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×