Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Můžete seskupit obrazce, obrázky nebo jiné objekty (ale ne textová pole). Seskupení umožňuje otočení, překlopení, přesunutí nebo změnu velikosti všech obrazců nebo objektů současně s jedním obrazcem nebo objektem.

Můžete také změnit atributy všech obrazců ve skupině najednou, například přidat výplň nebo efekt obrazcenebo efekt na obrázek. Skupinu obrazců můžete kdykoli oddělit a potom ji znovu seskupit.

Kliknutím na následující nadpisy zobrazíte další informace.

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit. Abyste mohli povolit tlačítko Seskupit , budete muset vybrat víc obrazců, obrázků nebo objektů.

  Tip:  Pokud budete s výběrem obrazců nebo obrázků potřebovat pomoct, podívejte se na téma Výběr obrazce nebo jiného objektu.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  Tipy: 

  • Pokud chcete seskupit více ikon SVG, musíte je nejdříve převést na obrazce. Další informace o tom, jak je převést na obrazce, najdete v tématu: převedení obrázku SVG na obrazec Office.

  • I když obrazce nebo obrázky seskupíte, můžete pořád upravovat jednotlivé položky skupiny. Stačí vybrat skupinu a potom kliknout na to, co budete chtít upravovat.

  • Pokud budete chtít seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Skupina na kartě Nástroje obrázku – Formát

   Poznámka: Karty Nástroje kreslení – formát nebo Nástroje obrázku : jsou kontextové, což znamená, že se zobrazují jenom na pásu karet, když máte vybraný obrazec nebo obrázek.

  • Pokud budete chtít seskupit obrazce a další objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Seskupit.

   Tlačítko Seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud budete chtít oddělit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Tlačítko Oddělit na kartě Nástroje obrázku

  • Pokud budete chtít oddělit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Oddělit.

   Možnost Oddělit na kartě Nástrojů kreslení – Formát

Poznámky: 

 • Pokud jste převedli Obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, nemůžete je převést zpět na Obrázek SmartArt nebo znovu seskupit.

 1. Vyberte kterýkoliv z obrazců, obrázků nebo objektů, které dřív byly ve skupině.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrazce a objekty, klikněte na kartě Nástroje kreslení – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Pokud budete chtít znova seskupit obrázky, klikněte na kartě Nástroje obrázku – Formát na Seskupit > Znovu seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje obrázku – Formát

Tlačítko Seskupit může být z různých důvodů vyšedlé. Podívejme se spolu na to, kvůli čemu to tak většinou je a co se s tím dá dělat.

 • Máte vybraný jenom jeden obrazec nebo obrázek. Vyberte víc obrazců nebo obrázků. Nástroj skupina se ikonami SVG nemůžete použít, takže tyto nepočítají.

 • Pokud chcete seskupit ikony SVG, musíte nejdřív je převést na obrazce. Další informace o tom, jak je převést na obrazce, najdete v tématu: převedení obrázku SVG na obrazec Office.

 • Váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek ve formátu GIF. Když je vybraný některý z těchto objektů, tlačítko Seskupit není k dispozici.

 • Pokud používáte PowerPoint, možná jste se pokusili seskupit něco s textem zástupného symbolu ("kliknutím přidat název") nebo pomocí zástupného symbolu obsahu ("Kliknutím přidáte text").

  Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty

  V tomto příkladu se dá seskupit modrý čtvereček a zelené kolečko. Obrazce se ale nedají seskupit se zástupným textem.

  Tlačítko Seskupit si můžete zpřístupnit tak, že přesunete obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném textu, nebo tak, že přesunete zástupný text mimo obrazce, obrázky a objekty, které chcete seskupit.

Poznámka:  Pokud se vám nepovede tlačítko Seskupit pomocí žádného z těchto navrhovaných řešení zpřístupnit, můžete zkusit řešení najít ve fóru Answers nebo tam svůj dotaz zadat.

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Kliknutím na následující nadpisy zobrazíte další informace.

 1. Stiskněte a podržte Ctrl a postupně vyberte obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete seskupit obrázky: v části Nástroje obrázkuklikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítka a potom klikněte na Seskupit.

   Pokud karty Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrazec, obrázek nebo jiný objekt. Možná budete muset na objekt poklikat, aby se otevřela karta Formát.

  • Pokud chcete seskupit obrazce a další objekty: v části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítka a potom klikněte na Seskupit .

  Tip: Když položky seskupíte, můžete i pak vybrat kteroukoli jednotlivou položku ve skupině. Vyberte skupinu a klikněte na konkrétní položku, kterou chcete vybrat.

 1. Vyberte skupinu, kterou chcete oddělit.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li zrušit seskupení obrazců nebo jiných objektů, klikněte v části Nástroje kreslenína kartě Formát ve skupině Uspořádat na příkaz Skupina Obrázek tlačítka a potom klikněte na příkaz oddělit.

   Seznam skupin s vybranou možností Oddělit

  • Pokud chcete oddělit obrázky, klikněte v části Nástroje obrázkuna kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítka a potom klikněte na oddělit.

   Seznam skupin s vybranou možností Oddělit

   Pokud karty Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nebo Formát nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali skupinu obrazců, obrázků nebo jiných objektů. Možná budete muset na objekt poklikat, aby se otevřela karta Formát.

 1. Vyberte kterýkoli z obrazců nebo objektů, které původně byly ve skupině.

  Poznámka: Pokud jste převedli obrázek SmartArt na oddělené obrazce, nemůžete je převést zpátky na obrázek SmartArt (tzn. nemůžete je znovu seskupit).

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Opětovné seskupení obrazců a objektů: v části Nástroje kresleníklikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítka a potom klikněte na znovu Seskupit.

  • Pokud chcete znovu seskupit obrázky: v části Nástroje obrázkuklikněte na kartě Formát ve skupině Uspořádat na Obrázek tlačítka a potom klikněte na znovu Seskupit.

   Seznam skupin s vybranou možností Znovu seskupit

   Pokud karty Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku nebo Formát nevidíte, zkontrolujte, jestli jste vybrali skupinu obrazců, obrázků nebo jiných objektů. Možná budete muset na objekt poklikat, aby se otevřela karta Formát.

Pokud výběr obsahuje tabulku, list nebo obrázek GIF, nebude tlačítko Seskupit dostupné. V PowerPointu nemusí být tlačítko Skupina k dispozici, pokud obrazec, obrázek nebo Objekt byl vložen do zástupného symbolu nebo se pokoušíte seskupit zástupný symbol, protože zástupné symboly nelze seskupit s jinými obrazci, obrázky a objekty.

Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty
 • Přesuňte obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyly na zástupném symbolu, nebo zástupný symbol z objektů, které chcete seskupit, odeberte.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Stiskněte a podržte příkaz a pomocí myši nebo touchpadu vyberte obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit.

 2. Klikněte na kartu Formát obrazce nebo Formát obrázku a potom na položku Seskupit > Skupina.

  Poznámka: Karty Formát obrazce a Formát obrázku jsou kontextové, což znamená, že se zobrazují jenom na pásu karet, když máte vybraný obrazec nebo obrázek.

  Pokud chcete vytvořit skupinu vybraných obrázků nebo objektů, klikněte na seskupit.

  Office může zobrazit jednu nebo obě karty podle toho, jaké typy objektů jsou aktuálně vybrány na stránce.

  Pokud chcete vytvořit skupinu vybraných obrázků nebo objektů, klikněte na seskupit.

  Pokud není Skupina na pásu karet zobrazená, Možná budete muset kliknout na tlačítko Uspořádat a zobrazit tak skupinu na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku. ji zobrazit kliknutím na Uspořádat .

Když vytvoříte skupinu objektů, můžete pracovat s jednotlivou položkou ve skupině tak, že ji vyberete a kliknutím ji vyberete.

Poznámka: Pokud tlačítko Skupina není dostupné, zkontrolujte, že máte vybraný víc než jeden objekt. Pokud nemůžete vybrat další objekt, ověřte, že žádný z objektů, které chcete přidat do skupiny, nemá zalamování řádků nastaveno na řádek text.

Možná budete chtít přesunout skupinu, ale nechat jeden obrazec nebo obrázek, nebo budete muset provádět rozsáhlé změny jednoho obrazce, aniž byste měnili ostatní obrazce ve skupině. Abyste to mohli udělat, nejprve přerušíte nebo odřadíte seskupení objektů.

 1. Vyberte skupinu obsahující objekt nebo objekty, které chcete oddělit od ostatních.

 2. Na kartě Formát obrazce nebo Formát obrázku klikněte na Seskupita potom na oddělit.

  Pokud chcete seskupení přepustit, klikněte na oddělit na kartě Formát obrazce nebo formát obrázku.

  Pokud není Skupina na pásu karet zobrazená, Možná budete muset kliknout na tlačítko Uspořádat a zobrazit tak skupinu na kartě Formát obrazce a na kartě Formát obrázku. ji zobrazit kliknutím na Uspořádat .

  Office skupinu rozpustí, ponechá jednotlivé objekty v jejich aktuálním umístění a vybrané.

Poznámka: Pokud jste převedli Obrázek SmartArt na jednotlivé obrazce, nemůžete je převést zpět na Obrázek SmartArt nebo znovu seskupit.

 1. Vyberte kterýkoliv z obrazců, obrázků nebo objektů, které dřív byly ve skupině.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete znovu seskupit obrazcea objekty, klikněte na kartě formát obrazce na > Seskupit .

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje kreslení – Formát

  • Pokud chcete znovu seskupit obrázky, klikněte na kartě Formát obrázku na Seskupit > znovu Seskupit.

   Tlačítko Znovu seskupit na kartě Nástroje obrázku – Formát

Tlačítko Seskupit může být z různých důvodů vyšedlé. Podívejme se spolu na to, kvůli čemu to tak většinou je a co se s tím dá dělat.

 • Máte vybraný jenom jeden obrazec nebo obrázek. Vyberte víc obrazců nebo obrázků. Nástroj skupina se ikonami SVG nemůžete použít, takže tyto nepočítají.

 • Váš výběr zahrnuje tabulku, list nebo obrázek ve formátu GIF. Když je vybraný některý z těchto objektů, tlačítko Seskupit není k dispozici.

 • Pokud používáte PowerPoint, možná jste se pokusili seskupit něco s textem zástupného symbolu ("kliknutím přidat název") nebo pomocí zástupného symbolu obsahu ("Kliknutím přidáte text").

  Snímek se dvěma zástupnými texty a dvěma neseskupenými objekty

  V tomto příkladu se dá seskupit modrý čtvereček a zelené kolečko. Obrazce se ale nedají seskupit se zástupným textem.

  Tlačítko Seskupit si můžete zpřístupnit tak, že přesunete obrazec, obrázek nebo objekt na jiné místo na snímku, aby nebyl na zástupném textu, nebo tak, že přesunete zástupný text mimo obrazce, obrázky a objekty, které chcete seskupit.

Poznámka:  Pokud se vám nepovede tlačítko Seskupit pomocí žádného z těchto navrhovaných řešení zpřístupnit, můžete zkusit řešení najít ve fóru Answers nebo tam svůj dotaz zadat.

Seskupení obrazců, obrázků a dalších objektů

 1. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na obrazce, obrázky a další objekty, které chcete seskupit. Abyste mohli povolit tlačítko Seskupit , budete muset vybrat víc obrazců, obrázků nebo objektů. Všechny objekty na snímku můžete vybrat stisknutím kombinace kláves CTRL + A.

 2. Vyberte tlačítko Uspořádat a zvolte Skupina.

  Nabídka Uspořádat s objekty skupiny

Tip: Pokud chcete objekty oddělit, vyberte skupinu, vyberte tlačítko Uspořádat a vyberte oddělit.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Buďte díky Microsoftu 365 o krok napřed

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×