Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SHEET v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo odkazovaného listu.

Syntaxe

SHEET(hodnota)

Syntaxe funkce SHEET obsahuje následující argumenty:

  • Hodnota    Nepovinný argument. Jde o název listu nebo odkazu, u kterého chce zjistit jeho číslo listu. Pokud je argument Hodnota vynechán, vrátí funkce SHEET číslo listu, který tuto funkci obsahuje.

Poznámky:

  • Funkce SHEET zahrnuje všechny viditelné, skryté i velmi skryté listy a krom toho i všechny jiné druhy listů (makra, grafy a dialogová okna).

  • Pokud zadaná hodnota argumentu není platná, vrátí funkce SHEET chybovou hodnotu #ODKAZ!. chybovou hodnotu #HODNOTA!. Například funkce =SHEET(List1!#ODKAZ) vrátí chybovou hodnotu #ODKAZ!. chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je zadaná hodnota argumentu neplatný název listu, vrátí funkce SHEET chybovou hodnotu #N/A (hodnota nedostupná). Například syntaxe =SHEET(ŠpatnýNázevListu) vrátí chybovou hodnotu #NA.

  • Funkce SHEET není dostupná u objektových modelů, jelikož objektové modely už podobnou funkci obsahují.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=SHEET(ČvrtletníProdejePodleOblasti)

Vrátí číslo listu, který obsahuje definovaný název ČvrtletníProdejePodleOblasti na listu 2 a má obor, díky kterému je dostupný pro celý sešit.

2

=SHEET(Tabulka1)

Vrátí číslo listu, který obsahuje tabulku s názvem Tabulka1 na listu 2 a má obor, díky kterému je dostupný pro celý sešit.

2

=SHEET(Nejvyšší_teploty)

Vrátí chybovou hodnotu #NÁZEV? , protože definovaný název Nejvyšší_teploty je omezen na list, který jej obsahuje, tedy List2.

#NÁZEV?

=SHEET("Věci")

Vrátí číslo listu s názvem Věci.

3

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×