Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Deník automaticky zaznamená akce, které se vztahují k určitým kontaktům, a uloží je do zobrazení časové osy. Deník můžete použít ke sledování Microsoft Outlook, jako jsou e-mailové zprávy nebo schůzky. Může taky sledovat další Microsoft Office, jako jsou wordové dokumenty nebo Excel sešity.

Deník uchovává záznamy o všech interakcích, které si chcete zapamatovat – a to i o něčem, co není na vašem počítači, jako je telefonní konverzace nebo dopis, který jste poslali nebo přijali.

Tady je postup, jak najít Deník.

 1. Na navigačním panelu klikněte na Tři tečky na navigačním panelu > Složky > Deník. (Nebo prostě jenom stiskněte Ctrl+8.)

  pro zobrazení složky na navigačním panelu

 2. Můžete pracovat s existujícími položkami deníku nebo si vytvořit nové z podokna složek.

  zobrazení podokna složek deníku

 1. V části Podokno složek klikněte na složku Deník.

 2. Klikněte na kartu Domů.

 3. Ve skupině Nový klikněte na tlačítko Položka deníku.

 4. Do pole Předmět zadejte popis.

 5. V rozevíracím poli Typ položky klikněte na typ Položka deníku, který chcete zaznamenat.

 6. Vyberte další požadované možnosti.

Poznámka: Předchozí verze aplikace Outlook obsahovaly funkci automatického deníku, která zajišťovala sledování dokumentů otevíraných v jiných aplikacích Microsoft Office a Windows. Tato funkce není dostupná v aplikaci Outlook 2013 nebo Outlook 2016.

 1. V deníku klikněte v zobrazení časové osy na kartu Zobrazení.

 2. Ve skupině Aktuální zobrazení klikněte na tlačítko Nastavení zobrazení a potom na tlačítko Sloupce.

 3. V rozevíracím seznamu Dostupná pole vybrat z klikněte na požadovanou sadu polí. Obvykle to bývají sady Často používaná pole nebo Všechna pole deníku.

 4. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako počáteční datum položky, a potom klikněte na tlačítko Začátek.

 5. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako koncové datum položky, a klikněte na tlačítko Konec.

Tip: V zobrazení Časová osa je znázorněno, kdy byly jednotlivé položky a dokumenty vytvořeny, uloženy, odeslány, přijaty, otevřeny nebo změněny. Při změně polí času použitých k zobrazení položek na časové ose se může změnit umístění a trvání položek na ose.

 1. Otevřete položku deníku.

 2. Zadejte nový počáteční a koncový stav. Chcete-li změnit koncový čas, změňte hodnotu v poli Trvání.

Poznámka: Změna časů přiřazených k položce deníku nezmění počáteční čas dané položky, dokumentu nebo kontaktu, na které tento záznam odkazuje.

Tip: Pokud chcete rychle získat přístup k deníku, můžete přidat tlačítko Zobrazení deníku do Navigační podokno. V dolní části navigačního podokna klikněte na Konfigurovat tlačítka Obrázek tlačítka, potom klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítkaa potom klikněte na Deník.

Automatické zaznamenávání položek a souborů

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na Poznámky a Deník.

 4. Klikněte na Možnosti deníku.

 5. V seznamu Automaticky zaznamenávat tyto položky zaškrtněte políčka u položek, které chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

 6. V seznamu Pro tyto kontakty zaškrtněte políčka u kontaktů, jejichž položky chcete automaticky zaznamenávat.

 7. V poli Také zaznamenávat soubory z zaškrtněte políčka vedle programů, ze kterých chcete automaticky zaznamenávat soubory v deníku.

Ruční záznam Outlook položky

 1. Z libovolného modulu v Outlook klikněte na kartě Domů ve skupině Nové na Nové položky ,přejděte na Další a potom klikněte na Položku deníku.

 2. Do pole Předmět zadejte popis.

 3. V rozevíracím poli Typ položky klikněte na typ Položka deníku, který chcete zaznamenat.

 4. Vyberte další požadované možnosti.

Ruční záznam souboru mimo Outlook

 1. Vyhledejte soubor, který chcete nahrát. Můžete použít Outlook, Windows Explorer nebo plochu.

 2. Přetáhněte položky do deníku.

 3. Vyberte požadované možnosti pro Položka deníku.

Záznam data a času, kdy jste s kontaktem pracovali

 1. Otevřete kontakt.

 2. Na kartě Kontakt klikněte ve skupině Komunikovat na Dalšía potom klikněte na Položku deníku.

 3. Aktuální datum a čas se zobrazí v záhlaví položky deníku. Pokud chcete změnit datum nebo čas, klikněte na šipku připojenou ke každému poli a potom klikněte na výběr, který chcete.

 4. Pokud chcete zdokumentovat přesný čas zahájení a ukončení, klikněte na kartě Položka deníku ve skupině Časovač na Tlačítko Spustit časovač.

  Položka deníku zaznamenává datum a dobu, po kterou jste s kontaktem pracovali. Kliknutím na Pozastavit časovač zastavíte hodiny.

 5. Klikněte na & Zavřít na kartě Akce a nahrajte informace do deníku.

Vypnutí deníku

Pokud chcete deník vypnout, musíte v dialogovém okně Možnosti deníku smazat více políček. Deník se vypíná bez jediné možnosti.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na Poznámky a Deník.

 4. Klikněte na Možnosti deníku.

 5. V seznamu Automaticky zaznamenávat tyto položky zrušte zaškrtnutí všech políček.

 6. V poli Také zaznamenávat soubory z zrušte zaškrtnutí všech políček.

Poznámka: Zaškrtnutí políček v části Pro tyto kontakty není nutné smazat.

Prázdný deník

Vyprázdnění deníku zahrnuje odstranění položek.

 1. V deníku klikněte na kartě Domů veskupině Aktuální zobrazení na položku Seznam položek. Zobrazí se zobrazení tabulky všech položek deníku.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Výběr jedné položky     Klikněte na položku, kterou chcete použít.

  • Výběr více položek     Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na položky, které chcete. Pokud chcete zvolit sadu sousedních položek, klikněte na první položku, podržte klávesu SHIFT a potom klikněte na poslední položku.

  • Výběr všech položek ve složce     Klikněte na libovolnou položku a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

 3. Na kartě Domů klikněte na Odstranitnebo stiskněte KLÁVESU DELETE.

Tip: Pokud chcete rychle získat přístup k deníku, můžete přidat tlačítko Zobrazení deníku do Navigační podokno. V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka , klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítkaa potom klikněte na Deník.

Udělejte jednu nebo víc z těchto věcí:

 • Automatické zaznamenávání položek a souborů

  1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

  2. Klikněte na Možnosti deníku.

  3. V poli Automaticky zaznamenávat tyto položky zaškrtněte políčka u položek, které chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

  4. V poli Pro tyto kontakty zaškrtněte políčka u kontaktů, jejichž položky chcete automaticky zaznamenávat.

  5. V poli Také zaznamenávat soubory z zaškrtněte políčka vedle programů, jejichž soubory chcete automaticky zaznamenávat do deníku.

 • Ruční záznam Outlook Microsoftu

  1. V nabídce File (Soubor) přejděte na New (Nový)a potom klikněte na Journal Entry (Položka deníku).

  2. Do pole Předmět zadejte popis.

  3. V rozevíracím poli Typ položky klikněte na typ Položka deníku, který chcete zaznamenat.

  4. Vyberte další požadované možnosti.

 • Ruční záznam souboru mimo Outlook

  1. Vyhledejte soubor, který chcete nahrát. Můžete použít Outlook, Windows Explorer nebo plochu.

  2. Přetáhněte položky do pole Deník Obrázek tlačítka.

  3. Vyberte požadované možnosti pro Položka deníku.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na Možnosti deníku.

 3. V poli Pro tyto kontakty zaškrtněte políčko vedle kontaktů, jejichž položky chcete automaticky zaznamenat.

 4. V poli Automaticky zaznamenávat tyto položky zaškrtněte políčka vedle položek, které chcete zaznamenat automaticky.

 1. Otevřete kontakt.

 2. V nabídce Actions (Akce) klikněte na Create (Vytvořit)a potom klikněte na New Journal Entry for Contact (Nová položka deníku pro kontakt).

 3. Aktuální datum se zobrazí v záhlaví položky deníku. Pokud chcete použít jiné datum, klikněte na šipku a potom klikněte na datum.

 4. Na kartě Položka deníku klikněte ve skupině Časovač na tlačítko Spustit časovač.

  Položka deníku zaznamenává datum a dobu, po kterou jste s kontaktem pracovali.

 1. Otevřete kontakt, jehož položky deníku chcete zobrazit.

 2. Na kartě Kontakt klikněte na Aktivity.

 3. V poli Zobrazit klikněte na Deník.

 1. V nabídce Go (Přejít) klikněte na Journal (Deník).

 2. V nabídce Zobrazení přejděte na Aktuální zobrazení a potom klikněte na Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 3. Klikněte na Pole.

 4. V rozevíracím seznamu Dostupná pole vybrat z klikněte na požadovanou sadu polí.

 5. V poli Dostupná pole data a času klikněte na Pole, který obsahuje čas, který chcete použít jako čas zahájení položky, a potom klikněte na Tlačítko Start.

 6. V seznamu Dostupná pole data a času klikněte na pole obsahující časový údaj, který chcete použít jako koncové datum položky, a klikněte na tlačítko Konec.

  V zobrazení Časová osa je znázorněno, kdy byly jednotlivé položky a dokumenty vytvořeny, uloženy, odeslány, přijaty, otevřeny nebo změněny. Při změně polí času použitých k zobrazení položek na časové ose se může změnit umístění a trvání položek na ose.

 1. V zobrazení Časová osa klikněte na nabídku Zobrazení, přejděte na Aktuální zobrazenía potom klikněte na Přizpůsobit aktuální zobrazení.

 2. Klikněte na Další nastavení.

 3. Vyberte požadované možnosti.

 1. Otevřete okno Položka deníku.

 2. Zadejte nový počáteční a koncový stav.

Poznámka: Přesunutím položky deníku se nezmění čas zahájení položky, dokumentu nebo kontaktu, na který odkazuje.

Pokud chcete deník vypnout, musíte v dialogovém okně Možnosti deníku smazat více políček. Deník není možné vypnout žádnou z možností.

Vypnutí deníku

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klikněte na Možnosti deníku.

 3. V části Automaticky zaznamenávat tyto položkyzrušte zaškrtnutí všech políček.

 4. V části Také zaznamenávat soubory zzrušte zaškrtnutí všech políček.

  Zaškrtnutí políček v části Pro tyto kontakty není nutné smazat.

Prázdný deník

Vyprázdnění deníku zahrnuje odstranění položek deníku.

 • Odstranění jedné položky

  • V deníku klikněte na položku a stiskněte KLÁVESU DELETE.

 • Odstranění více položek

  1. V deníku klikněte v navigačním podokně v části Aktuální zobrazenína Seznam položek. Zobrazí se zobrazení tabulky všech položek.

  2. Klikněte na libovolnou položku v tabulce a stiskněte kombinaci kláves CTRL+A nebo v nabídce Úpravy klikněte na Vybrat vše.

  3. Stiskněte DELETE.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×