Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SLOPE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí směrnici regresní přímky proložené zadanými body v oblastech pole_y a pole_x. Směrnice je vertikální vzdálenost dělená horizontální vzdáleností mezi dvěma body na přímce a vyjadřuje rychlost změny podél regresní přímky.

Syntaxe

SLOPE(pole_y, pole_x)

Syntaxe funkce SLOPE obsahuje následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast buněk s číselnými závislými hodnotami y.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o množinu nezávislých hodnot x.

Poznámky

 • Argumenty musí být čísla, názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány. Buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Pokud jsou pole_y a pole_x prázdná nebo mají rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce SLOPE chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Rovnice pro výpočet směrnice regresní křivky je:

  Rovnice

  kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y).

 • Algoritmus použitý u funkcí SLOPE a INTERCEPT se odlišuje od algoritmu použitého u funkce LINREGRESE. U neurčitých dat ležících na stejné přímce může rozdíl mezi těmito algoritmy vést k odlišným výsledkům. Jsou-li například datové body argumentu pole_y rovny 0 a datové body argumentu pole_x rovny 1, jsou výsledky následující:

  • SLOPE a INTERCEPT vrátí #DIV/0! . Algoritmus SLOPE a INTERCEPT je navržený tak, aby se podíval na jednu a jedinou odpověď, a v tomto případě může být více odpovědí.

  • Funkce LINREGRESE vrátí hodnotu 0. Algoritmus funkce LINREGRESE vrací přijatelné výsledky pro data ležící na stejné přímce, přičemž v tomto případě je možné nalézt alespoň jeden výsledek.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Známé y

Známé x

2.1.1900

6

3.1.1900

5

9.1.1900

11

1.1.1900

7

8.1.1900

5

7.1.1900

4

5.1.1900

4

Vzorec

Popis

Výsledek

=SLOPE(A3:A9;B3:B9)

Směrnice lineární regresní čáry proložené výše uvedenými datovými body v buňkách A3:A9 a B3:B9.

0,305556

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×