Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Sloučení dat je užitečný způsob, jak zkombinovat data z různých zdrojů do jedné sestavy. Pokud máte například kontingenční tabulku s údaji o výdajích jednotlivých regionálních poboček, můžete data sloučit a tyto údaje tak zahrnout do firemní sestavy výdajů. Tato sestava může obsahovat celkový a průměrný objem prodeje, současné stavy zásob a nejprodávanější produkty pro celý podnik.

Poznámka: Dalším způsobem konsolidace dat je použití Power Query. Další informace najdete v článku Power Query for Excel Help.

Pokud chcete shrnout samostatné oblasti listu a vytvořit z nich sestavu, můžete sloučit data z jednotlivých oblastí listu do kontingenční tabulky na hlavním listu. Samostatné oblasti listu můžou být ve stejném sešitu jako hlavní list nebo v jiném sešitu. Při slučování data sestavujete tak, abyste je mohli snadněji pravidelně nebo podle potřeby aktualizovat a agregovat.

Výsledná sloučená sestava kontingenční tabulky obsahuje v seznamu polí kontingenční tabulky následující pole, která můžete přidat do kontingenční tabulky: Řádek, Sloupec a Hodnota. Kromě toho sestava může mít až čtyři stránková filtrovací pole s názvem Stránka1, Stránka2, Stránka3 a Stránka4.

Každá oblast dat by měla být uspořádána ve formátu křížové tabulky s odpovídajícími názvy řádků a sloupců u položek, které chcete shrnout dohromady. Při zadávání dat pro sestavu nezahrnujte řádky ani sloupce součtů. V následujícím příkladu jsou znázorněny čtyři oblasti ve formátu křížové tabulky.

Ukázkové zdroje dat pro sloučení do sestavy kontingenční tabulky

Sloučení dat mohou používat stránková pole, která obsahují položky představující jednu či více zdrojových oblastí. Pokud například slučujete rozpočtová data z oddělení marketingu, prodeje a výroby, může stránkové pole zahrnovat jednu položku pro zobrazení dat jednotlivých oddělení a položku pro zobrazení sloučených dat. Následující příklad ukazuje sloučenou kontingenční tabulku, ve které je vybrané jedno stránkové pole s více položkami.

Ukázka sloučené sestavy kontingenční tabulky se stránkovým polem

Pokud je možné, že se při příštím sloučení dat změní oblast dat (tj. změní se třeba počet řádků), je vhodné definovat Název pro jednotlivé zdrojové oblasti na samostatných listech. Potom při sloučení oblastí na hlavním listu použijete tyto názvy. Pokud se zdrojová oblast rozšíří, můžete oblast aktualizovat u názvu na samostatném listu tak, aby se zahrnula nová data, než aktualizujete kontingenční tabulku.

Excel také poskytuje další způsoby sloučení dat, které pracují s daty ve více formátech a rozloženích. Můžete například vytvořit vzorce s 3D odkazy nebo můžete použít příkaz Sloučit (na kartě Data ve skupině Datové nástroje).

Ke sloučení více oblastí můžete použít Průvodce kontingenční tabulkou a grafem. V průvodci si můžete zvolit použití jednoho nebo více stránkových polí, ale nemusíte použít žádné stránkové pole.

Pokud chcete zkombinovat data ze všech oblastí a vytvořit sloučení, které neobsahuje stránková pole, postupujte takto:

 1. Na panel nástrojů Rychlý přístup si přidejte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem. Postup:

  1. Klikněte na šipku vedle panelu nástrojů a potom klikněte na Další příkazy.

  2. V levém dolním rohu pod pásem karet klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup (...) a potom klikněte na Další příkazy.

  3. V části Zvolit příkaz z vyberte Všechny příkazy.

  4. V seznamu vyberte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem, klikněte na Přidat a potom klikněte na OK.

 2. V sešitu klikněte na prázdnou buňku (která není součástí kontingenční tabulky).

 3. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na ikonu průvodce kontingenční tabulkou a grafem.

 4. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

 5. Na stránce Krok 2a v průvodci klikněte na Vytvořím si stránková pole sám a potom klikněte na Další.

 6. Na stránce Krok 2b v průvodci udělejte toto:

  1. Přejděte zpět do sešitu a vyberte oblast buněk a potom v Průvodci kontingenční tabulkou a grafem klikněte na Přidat.

   Tip: Pokud se oblast buněk nachází v jiném sešitu, nejprve ho otevřete, abyste si usnadnili výběr dat.

  2. V části Kolik stránkových polí chcete zobrazit? klikněte na 0 a potom klikněte na Další.

 7. Na stránce Krok 3 v průvodci vyberte, zda chcete kontingenční tabulku přidat do nového nebo existujícího listu, a potom klikněte na Dokončit.

Pokud chcete zahrnout jedno stránkové pole, které obsahuje zdrojovou oblast a položku, která slučuje všechny oblasti, postupujte takto:

 1. Na panel nástrojů Rychlý přístup si přidejte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem. Postup:

  1. Klikněte na šipku vedle panelu nástrojů a potom klikněte na Další příkazy.

  2. V levém dolním rohu pod pásem karet klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup (...) a potom klikněte na Další příkazy.

  3. V části Zvolit příkaz z vyberte Všechny příkazy.

  4. V seznamu vyberte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem, klikněte na Přidat a potom klikněte na OK.

 2. V sešitu klikněte na prázdnou buňku (která není součástí kontingenční tabulky).

 3. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

 4. Na stránce Krok 2a v průvodci klikněte na Vytvořit jediné stránkové pole a potom klikněte na Další.

 5. Na stránce Krok 2b v průvodci udělejte toto:

  1. Přejděte zpět do sešitu a vyberte oblast buněk a potom v Průvodci kontingenční tabulkou a grafem klikněte na Přidat.

   Tip: Pokud se oblast buněk nachází v jiném sešitu, nejprve ho otevřete, abyste si usnadnili výběr dat.

 6. Klikněte na Další.

 7. Na stránce Krok 3 v průvodci vyberte, zda chcete kontingenční tabulku přidat do nového nebo existujícího listu, a potom klikněte na Dokončit.

Můžete vytvořit více stránkových polí a každé zdrojové oblasti přiřadit vlastní názvy položek. To vám umožňuje vytvářet částečná nebo úplná sloučení. Můžete například vytvořit jedno stránkové pole, které slučuje marketing a prodej kromě výroby, a druhé stránkové pole, které slučuje všechna tři oddělení. Pokud chcete vytvořit sloučení, které používá více stránkových polí, postupujte takto:

 1. Na panel nástrojů Rychlý přístup si přidejte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem. Postup:

  1. Klikněte na šipku vedle panelu nástrojů a potom klikněte na Další příkazy.

  2. V levém dolním rohu pod pásem karet klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup (...) a potom klikněte na Další příkazy.

  3. V části Zvolit příkaz z vyberte Všechny příkazy.

  4. V seznamu vyberte Průvodce kontingenční tabulkou a grafem, klikněte na Přidat a potom klikněte na OK.

 2. V sešitu klikněte na prázdnou buňku (která není součástí kontingenční tabulky).

 3. V průvodci na stránce Krok 1 klikněte na Násobné oblasti sloučení a potom klikněte na Další.

 4. Na stránce Krok 2a v průvodci klikněte na Vytvořím si stránková pole sám a potom klikněte na Další.

 5. Na stránce Krok 2b v průvodci udělejte toto:

  1. Přejděte zpět do sešitu a vyberte oblast buněk a potom v Průvodci kontingenční tabulkou a grafem klikněte na Přidat.

   Tip: Pokud se oblast buněk nachází v jiném sešitu, nejprve ho otevřete, abyste si usnadnili výběr dat.

  2. V části Kolik stránkových polí chcete zobrazit? klikněte na počet stránkových polí, který chcete použít.

  3. V části Jaké popisky položek chcete v každém stránkovém poli použít k označení vybrané oblasti dat? vyberte pro každé stránkové pole oblast buněk a potom zadejte název dané oblasti.

   Příklad

   • Pokud jste v části Kolik stránkových polí chcete zobrazit? vybrali 1, vyberte jednotlivé oblasti a potom do pole První pole zadejte jiný název. Pokud máte čtyři oblasti a každá odpovídá jinému čtvrtletí fiskálního roku, vyberte první oblast a zadejte 1. čtvrtletí, vyberte druhou oblast a zadejte 2. čtvrtletí, a proces opakujte i pro 3. čtvrtletí a 4. čtvrtletí.

   • Pokud jste v části Kolik stránkových polí chcete zobrazit? vybrali 2, postupujte stejně jako v předchozím příkladu u pole První pole. Potom vyberte dvě oblasti a do pole Druhé pole zadejte stejný název, například H1 a H2. Vyberte první oblast a zadejte H1, vyberte druhou oblast a zadejte H1, vyberte třetí oblast a zadejte H2 a vyberte čtvrtou oblast a zadejte H2.

  4. Klikněte na Další.

 6. Na stránce Krok 3 v průvodci vyberte, zda chcete kontingenční tabulku přidat do nového nebo existujícího listu, a potom klikněte na Dokončit.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×