Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru zadaného jako argumenty (ignoruje logické hodnoty a text).

Směrodatná odchylka je míra rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty.

Syntaxe

SMODCH.P(číslo1,[číslo2],...)

Syntaxe funkce SMODCH.P obsahuje následující argumenty:

 • Číslo1:     Povinný argument. Jedná se o první číselný argument odpovídající základnímu souboru.

 • Číslo2, ...     Nepovinný argument. Počet argumentů 2 až 254 odpovídajících základnímu souboru Místo výčtu argumentů oddělených středníky můžete použít jednu matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

 • Funkce SMODCH.P předpokládá, že její argumenty tvoří celý základní soubor. Pokud data představují výběr ze základního souboru, vypočítejte směrodatnou odchylku pomocí funkce SMODCH.VÝBĚR.

 • U velkých výběrů vrátí funkce SMODCH.VÝBĚR.S a SMODCH.P přibližně stejné hodnoty.

 • Směrodatná odchylka se vypočítá metodou n.

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Chcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci STDEVPA.

 • Funkce SMODCH.P je definována následujícím vztahem:

  Vzorec

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(číslo1,číslo2,…) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Pevnost

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

Výsledek

=SMODCH.P(A3:A12)

Směrodatná odchylka meze pevnosti nástrojů za předpokladu, že je vyrobeno jenom 10 nástrojů.

26,05455814

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×