Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vypočte směrodatnou odchylku výběru a ignoruje přitom logické hodnoty a text ve výběru.

Směrodatná odchylka je míra rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty.

Syntaxe

SMODCH.VÝBĚR.S(číslo1;[číslo2];...)

Syntaxe funkce SMODCH.VÝBĚR.S obsahuje následující argumenty:

 • Číslo1:     Povinný argument. Jedná se o první číselný argument odpovídající výběru ze základního souboru. Místo argumentů oddělených středníky můžete použít jednu matici nebo odkaz na matici.

 • Číslo2, ...     Nepovinný argument. Číselné argumenty 2 až 254 odpovídající výběru ze základního souboru. Místo výčtu argumentů oddělených středníky můžete použít jednu matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

 • Funkce SMODCH.VÝBĚR.S předpokládá, že její argumenty představují výběr ze základního souboru. Pokud data představují celý základní soubor, vypočítejte směrodatnou odchylku pomocí funkce SMODCH.P.

 • Směrodatná odchylka se vypočítá metodou n-1.

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla nebo názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Pokud je argumentem matice nebo odkaz, jsou pro výpočet uvažována pouze čísla. Prázdné buňky, logické hodnoty, text nebo chybové hodnoty jsou ignorovány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Chcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci STDEVA.

 • Funkce SMODCH.VÝBĚR.S je definována následujícím vztahem:

  Vzorec

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(číslo1,číslo2,…) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Pevnost

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

Výsledek

=SMODCH.VÝBĚR.S(A2:A11)

Směrodatná odchylka meze pevnosti nástrojů.

27,46391572

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×