We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SOUČIN v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce SOUČIN vynásobí všechna čísla zadaná jako argumenty a vrátí součin. Například pokud buňky A1 a A2 obsahují čísla, můžete pro vynásobení těchto dvou čísel navzájem použít vzorec =SOUČIN(A1, A2). Stejnou operaci můžete také provést pomocí matematického operátoru násobení (*), například = A1 * A2.

Funkce SOUČIN je užitečná, když potřebujete vynásobit mnoho buněk. Například vzorec =SOUČIN(A1:A3, C1:C3) odpovídá = A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Syntaxe

SOUČIN(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntaxe funkce SOUČIN má následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Jde o první číslo nebo Oblast pro operaci násobení.

  • Číslo2;...    Nepovinný argument. Další čísla nebo oblasti, které chcete násobit. Je možné použít maximálně 255 argumentů.

Poznámka: Pokud je argumentem funkce matice nebo odkaz, jsou násobena pouze čísla obsažená v matici nebo v odkazované oblasti. Prázdné buňky, logické hodnoty a textové hodnoty obsažené v matici či odkazované oblasti jsou ignorovány.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

5

15

30

Vzorec

Popis

Výsledek

=SOUČIN(A2:A4)

Vynásobí čísla v buňkách A2 až A4.

2250

=SOUČIN(A2:A4;2)

Vynásobí čísla v buňkách A2 až A4 a potom výsledek vynásobí hodnotou 2.

4500

=A2*A3*A4

Vynásobí čísla v buňkách A2 až A4 pomocí matematických operátorů místo funkce SOUČIN.

2250

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×