Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SOUČIN v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce SOUČIN vynásobí všechna čísla zadaná jako argumenty a vrátí součin. Například pokud buňky A1 a A2 obsahují čísla, můžete pro vynásobení těchto dvou čísel navzájem použít vzorec =SOUČIN(A1, A2). Stejnou operaci můžete také provést pomocí matematického operátoru násobení (*), například = A1 * A2.

Funkce SOUČIN je užitečná, když potřebujete vynásobit mnoho buněk. Například vzorec =SOUČIN(A1:A3, C1:C3) odpovídá = A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Syntaxe

SOUČIN(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntaxe funkce SOUČIN má následující argumenty:

  • Číslo1:    Povinný argument. Jde o první číslo nebo Oblast pro operaci násobení.

  • Číslo2;...    Nepovinný argument. Další čísla nebo oblasti, které chcete násobit. Je možné použít maximálně 255 argumentů.

Poznámka: Pokud je argumentem funkce matice nebo odkaz, jsou násobena pouze čísla obsažená v matici nebo v odkazované oblasti. Prázdné buňky, logické hodnoty a textové hodnoty obsažené v matici či odkazované oblasti jsou ignorovány.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

5

15

30

Vzorec

Popis

Výsledek

=SOUČIN(A2:A4)

Vynásobí čísla v buňkách A2 až A4.

2250

=SOUČIN(A2:A4;2)

Vynásobí čísla v buňkách A2 až A4 a potom výsledek vynásobí hodnotou 2.

4500

=A2*A3*A4

Vynásobí čísla v buňkách A2 až A4 pomocí matematických operátorů místo funkce SOUČIN.

2250

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×