Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Specifikace a omezení sešitů a listů

Funkce

Mezní hodnota

Otevřené sešity

Omezené dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců na listu

16 384 sloupů na 1 048 576 řádků

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Konce stránek

1 026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet posunu řádků v jedné buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 1 list)

Počet barev v sešitu

16 milionů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezené dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

65 490

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 podle nainstalované jazykové verzi Excelu

Počet názvů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

65 530

Počet podoken v okně

4

Počet propojených listů

Omezený dostupnou pamětí

Scénáře

Omezené dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezený dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 %

Sestavy

Omezené dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Úrovně vrácení zpět

100

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednom sešitu

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Počet nesouvislých buněk, které je možné vybrat

2 147 483 648 buněk

Maximální limity paměti úložiště a velikosti souboru pro sešity s datovými modely

Pro 32bitové prostředí platí 2gigabajtové (GB) omezení virtuálního adresního prostoru sdíleného Excelem, sešitem a doplňky, které běží ve stejném procesu. Podíl datového modelu na adresním prostoru může dosáhnout až 500–700 megabajtů (MB), ale může být menší, pokud jsou načtené další datové modely a doplňky.

Pro 64bitové prostředí neplatí žádné pevné limity co do velikosti souboru. Velikost sešitu je omezená jenom dostupnou pamětí a systémovými prostředky.

Od Excelu 2016 funkce Large Address Aware umožňuje 32bitové verzi aplikaci Excel využívat dvojnásobek paměti, než když uživatelé pracují v 64bitovém operačním systému Windows. Další informace najdete v tématu Změna funkce Large Address Aware v Excelu.

Poznámka: Přidáváním tabulek do datového modelu se zvětšuje velikost souboru. Pokud nechcete v sešitu vytvářet složité relace datového modelu využívající velké množství zdrojů dat a datových typů, zrušte při importu nebo vytváření tabulek, kontingenčních tabulek nebo datových připojení zaškrtnutí políčka Přidat tahle data do datového modelu.

Další informace najdete v článku Specifikace a limity datového modelu.

Počet jader procesoru

64

Délka názvu souboru

218 znaků – Zahrnuje to i cestu k souboru. Například C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

Specifikace a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Iterace

32 767

Velikost pole listu

Omezená dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používaný systém dat začínající rokem 1904))

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který je možné zadat

9999:59:59

Specifikace a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezený dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

Omezený dostupnou pamětí

Specifikace a omezení sestav kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezený dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezený dostupnou pamětí

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Sešity, ve kterých je povoleno nastavení Povolit úpravy více uživatelům...

Pokud je nastavení Povolit úpravy více uživatelům... u sešitu zapnuté, platí následující informace. Toto nastavení je přístupné, když kliknete na kartu Revize > Sdílet sešit. Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sdílet sešit skryté. Abyste tlačítko zobrazili, klikněte na Soubor > Možnosti > Panel nástrojů Rychlý přístup. Otevřete seznam Zvolit příkazy z a zvolte Všechny příkazy. Posuňte se v seznamu dolů, dokud se nezobrazí Sdílet sešit (starší verze). Vyberte tuto položku a klikněte na Přidat. Klikněte na tlačítko OK. Tlačítko Sdílet sešit je nově v horní části okna aplikace Excel.

Funkce

Mezní hodnota

Počet uživatelů, kteří soubor můžou otevřít zároveň

256

Počet vlastních zobrazení v sešitě

Omezený dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy se udržuje Historie změn

32 767 (ve výchozím nastavení 30 dní)

Počet sešitů, které je možné současně sloučit

Omezený dostupnou pamětí

Počet buněk, které je možné zvýraznit

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Počet excelových tabulek v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jednu nebo více tabulek Excelu, neumožňuje povolit nastavení Povolit úpravy více uživatelům... .

Specifikace a omezení sešitů a listů

Funkce

Mezní hodnota

Otevřené sešity

Omezené dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců na listu

16 384 sloupů na 1 048 576 řádků

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Konce stránek

1 026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet posunu řádků v jedné buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)

Počet barev v sešitu

16 milionů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezené dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

65 490

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 podle nainstalované jazykové verzi Excelu

Počet názvů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

65 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

4

Počet propojených listů

Omezený dostupnou pamětí

Scénáře

Omezené dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezený dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 %

Sestavy

Omezené dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Úrovně vrácení zpět

100

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednom sešitu

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Počet nesouvislých buněk, které je možné vybrat

2 147 483 648 buněk

Počet jader procesoru

64

Specifikace a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Iterace

32 767

Velikost pole listu

Omezená dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používaný systém dat začínající rokem 1904))

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který je možné zadat

9999:59:59

Specifikace a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezený dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

Omezený dostupnou pamětí

Specifikace a omezení sestav kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezený dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezený dostupnou pamětí

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Sešity, ve kterých je povoleno nastavení Povolit úpravy více uživatelům...

Pokud je nastavení Povolit úpravy více uživatelům... u sešitu zapnuté, platí následující informace. Toto nastavení je přístupné, když kliknete na kartu Revize > Sdílet sešit.

Funkce

Mezní hodnota

Počet uživatelů, kteří mohou současně otevřít a sdílet soubor

256

Počet vlastních zobrazení v sešitě

Omezený dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy se udržuje Historie změn

32 767 (ve výchozím nastavení 30 dní)

Počet sešitů, které je možné současně sloučit

Omezený dostupnou pamětí

Počet buněk, které mohou být zvýrazněny v sešitu

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Počet excelových tabulek v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jednu nebo více tabulek Excelu, neumožňuje povolit nastavení Povolit úpravy více uživatelům... .

Specifikace a omezení sešitů a listů

Funkce

Mezní hodnota

Otevřené sešity

Omezené dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců na listu

16 384 sloupů na 1 048 576 řádků

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Konce stránek

1 026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet posunu řádků v jedné buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)

Počet barev v sešitu

16 milionů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezené dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

65 490

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1 024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 podle nainstalované jazykové verzi Excelu

Počet názvů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezený dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

65 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

4

Počet propojených listů

Omezený dostupnou pamětí

Scénáře

Omezené dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezený dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 %

Sestavy

Omezené dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Úrovně vrácení zpět

100

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednom sešitu

Počet rozevíracích seznamů filtru

10 000

Specifikace a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Iterace

32 767

Velikost pole listu

Omezená dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používaný systém dat začínající rokem 1904))

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který je možné zadat

9999:59:59

Specifikace a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezený dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

32 000

Počet datových bodů v datové řadě v prostorových grafech

4 000

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

256 000

Specifikace a omezení sestav kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezený dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezený dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezený dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezený dostupnou pamětí

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezený dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Sešity, ve kterých je povoleno nastavení Povolit úpravy více uživatelům...

Pokud je nastavení Povolit úpravy více uživatelům... u sešitu zapnuté, platí následující informace. Toto nastavení je povolené při použití Sdílených sešitů.

Funkce

Mezní hodnota

Počet uživatelů, kteří mohou současně otevřít a sdílet sešit

256

Počet vlastních zobrazení v sešitě

Omezený dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy se udržuje Historie změn

32 767 (ve výchozím nastavení 30 dní)

Počet sešitů, které je možné současně sloučit

Omezený dostupnou pamětí

Počet buněk, které je možné zvýraznit

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Počet excelových tabulek v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jednu nebo více tabulek Excelu, neumožňuje povolit nastavení Povolit úpravy více uživatelům... .

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×