Specifikace Accessu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek obsahuje informace o omezení souborů a objektů databáze Microsoft Accessu. Pokud databáze překročí následující omezení, může to většinou signalizovat nějaký problém v návrhu. Když použijete informace v tomto článku a pečlivě přezkoumáte návrh databáze, můžete zjistit, co je potřeba opravit, aby byla implementace úspěšná. Třeba přímý import dat z Microsoft Excelu do Accessu bez normalizace může vést k vytvoření nadbytečných polí (sloupců). Pokud chcete získat informace o navrhování databází nebo normalizaci, podívejte se na zdroje informací uvedené v části Další informace.

V tomto článku

Specifikace databáze

Specifikace projektu

Další informace

Specifikace databáze

Následující tabulky platí pro databáze Accessu. Pokud existují konkrétní rozdíly mezi verzemi, jsou uvedené jednotlivě v poznámkách.

Obecné

Atribut

Maximum

Celková velikost databáze Accessu (.accdb nebo .mdb) včetně všech databázových objektů a dat

2 gigabajty (musí se ale odečíst prostor potřebný pro systémové objekty)

Poznámka: Toto omezení velikosti se dá obejít propojením s tabulkami v jiných databázích Accessu. Propojení můžete vytvořit s tabulkami ve více databázových souborech a každá z těchto databází může mít velikost až 2 GB.

Tip:  Další informace o zmenšení velikosti databáze najdete v článku věnovaném ochraně před problémy se soubory databáze a jejich opravě pomocí příkazu Zkomprimovat a opravit databázi.

Celkový počet objektů v databázi

32 768

Počet modulů (včetně formulářů a sestav, které mají vlastnost Obsahuje modul nastavenou na Ano)

1 000

Počet znaků v názvu objektu

64

Počet znaků v hesle

14

Poznámka: U Accessu 2007 je to 20 znaků.

Počet znaků ve jménu uživatele nebo v názvu skupiny

20

Počet souběžných uživatelů

255

Začátek stránky

Tabulka

Atribut

Maximum

Počet znaků v názvu tabulky

64

Počet znaků v názvu pole

64

Počet polí v tabulce

255

Počet otevřených tabulek

2 048 (včetně propojených tabulek a tabulek interně otevřených aplikací Access)

Velikost tabulky

2 gigabajty (musí se ale odečíst prostor potřebný pro systémové objekty)

Počet znaků v poli typu Krátký text

Poznámka: Od verze Access 2013 se pole typu Text označují jako pole typu Krátký text.

255

Počet znaků v poli typu Dlouhý text

Poznámka: Od verze Access 2013 se pole typu Memo označují jako pole typu Dlouhý text.

65 535 při zadávání dat prostřednictvím uživatelského rozhraní;
1 gigabajt úložiště znaků při zadávání dat programově

Velikost pole typu Objekt OLE

1 gigabajt

Počet indexů v tabulce

32 (včetně indexů vytvořených interně pro správu relací mezi tabulkami, indexů založených na jednom poli i složených indexů)

Počet polí v indexu nebo primárním klíči

10

Počet znaků v ověřovací zprávě

255

Počet znaků v ověřovacím pravidle včetně interpunkčních znaků a operátorů

2 048

Počet znaků v popisu pole nebo tabulky

255

Počet znaků v záznamu (kromě polí typu Dlouhý text a Objekt OLE) při vlastnosti polí Komprese kódu Unicode nastavené na Ano

4 000

Počet znaků v nastavení vlastnosti pole

255

Začátek stránky

Dotaz

Atribut

Maximum

Počet vynucených relací

32 na tabulku (musí se ale odečíst počet indexů pro pole nebo kombinace polí tabulky, které nejsou zahrnuté do relací)*

Počet tabulek v dotazu

32*

Počet spojení v dotazu

16*

Počet polí v sadě záznamů

255

Velikost sady záznamů

1 gigabajt

Omezení řazení

255 znaků v jednom nebo více polích

Počet úrovní vnořených dotazů

50*

Počet znaků v buňce v návrhové mřížce dotazu

1 024

Počet znaků parametru u parametrického dotazu

255

Počet operátorů AND v klauzuli WHERE nebo HAVING

99*

Počet znaků v příkazu SQL

Přibližně 64 000*

*Pokud dotaz zahrnuje vyhledávací pole s více hodnotami, můžou být maximální hodnoty menší (jenom u .accdb).

Začátek stránky

Formulář a sestava

Atribut

Maximum

Počet znaků v popisku

2 048

Počet znaků v textovém poli

65 535

Šířka formuláře nebo sestavy

22, 75 v. (57,79 cm)

Výška oddílu

22,75. (57,79 cm)

Výška všech oddílů včetně jejich záhlaví (v návrhovém zobrazení)

200. (508 cm)

Počet úrovní vnořených formulářů nebo sestav

7

Počet polí nebo výrazů, podle kterých se dá v sestavě řadit nebo seskupovat

10

Počet záhlaví a zápatí v sestavě

1 záhlaví/zápatí sestavy;
1 záhlaví nebo zápatí stránky;
10 záhlaví a zápatí skupin

Počet vytištěných stránek v sestavě

65 536

Počet ovládacích prvků a oddílů, které můžete během existence formuláře nebo sestavy přidat

754

Počet znaků v příkazu SQL, který slouží jako vlastnost Zdroj záznamů nebo Zdroj řádků formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku

32 750

Začátek stránky

Makro

Atribut

Maximum

Počet akcí v makru

999

Počet znaků v podmínce

255

Počet znaků v komentáři

255

Počet znaků v argumentu akce

255

Začátek stránky

Specifikace projektu

Následující seznam tabulek se týká projektů ADP aplikace Access:

Obecné

Atribut

Maximum

Počet objektů v projektu Accessu (.adp)

32 768

Počet modulů (včetně formulářů a sestav, které mají vlastnost Obsahuje modul nastavenou na Ano)

1 000

Počet znaků v názvu objektu

64

Počet sloupců v tabulce

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1 024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 a 2005)

Začátek stránky

Formulář a sestava

Atribut

Maximum

Počet znaků v popisku

2 048

Počet znaků v textovém poli

65 535

Šířka formuláře nebo sestavy

22 v. (55,87 cm)

Výška oddílu

22 v. (55,87 cm)

Výška všech oddílů včetně jejich záhlaví (v návrhovém zobrazení)

200. (508 cm)

Počet úrovní vnořených formulářů nebo sestav

7

Počet polí nebo výrazů, podle kterých se dá v sestavě řadit nebo seskupovat

10

Počet záhlaví a zápatí v sestavě

1 záhlaví/zápatí sestavy;
1 záhlaví nebo zápatí stránky;
10 záhlaví a zápatí skupin

Počet vytištěných stránek v sestavě

65 536

Počet ovládacích prvků a oddílů, které můžete během existence formuláře nebo sestavy přidat

754

Počet znaků v příkazu SQL, který slouží jako vlastnost Zdroj záznamů nebo Zdroj řádků formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku (u .accdb i .adp)

32 750

Začátek stránky

Makro

Atribut

Maximum

Počet akcí v makru

999

Počet znaků v podmínce

255

Počet znaků v komentáři

255

Počet znaků v argumentu akce

255

Začátek stránky

Další informace

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×