Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Po spuštění průvodce importem nebo exportem v aplikaci Access si můžete použitá nastavení uložit jako specifikaci, s kterou operaci importu nebo exportu kdykoliv zopakujete.

Pokud si chcete uložit specifikaci, musíte nejdřív spustit operaci importu nebo exportu. Můžete ale taky použít existující specifikaci k operaci, kterou jste zatím neprováděli. V takovém případě musí operace splňovat jednu z následujících podmínek:

 • Jestliže jediný rozdíl mezi operací, kterou chcete spustit, a existující specifikací je v názvu zdrojového souboru (u operace importu), respektive v názvu cílového souboru (u exportu), můžete změnit název zdrojového nebo cílového souboru uvedený v existující specifikaci a spustit ji.

 • Pokud potřebujete exportovat formátovaná data a jediný rozdíl mezi operací, kterou chcete provést, a existující specifikací je v nastavení sloupců nebo filtrů, můžete toto nastavení podle potřeby změnit. Exportovaný obsah se vždycky určuje podle aktuálního nastavení sloupců nebo filtrů, ne podle toho, které platilo při vytvoření specifikace.

Spuštění uložené specifikace importu nebo exportu z Accessu

Když si podrobné nastavení uložíte jako specifikaci, můžete požadovanou operaci zopakovat následujícím postupem.

Spuštění specifikace

 1. Otevřete v Accessu databázi obsahující danou specifikaci (pokud ještě není otevřená). Pokud spustíte specifikaci importu, bude aktuální databáze cílová. Při spuštění specifikace exportu bude aktuální databáze zdrojová.

 2. Pokud specifikace exportuje data s formátováním do sešitu v Excelu nebo dokumentu ve Wordu, otevřete tento objekt a ověřte, že pole, která chcete exportovat, nejsou v zobrazení skrytá. Zkontrolujte taky nastavení filtrů a ujistěte se, že v zobrazení jsou viditelné všechny záznamy, které chcete exportovat.

 3. Na kartě Externí data kliknutím na Uložené importy nebo Uložené exporty otevřete dialogové okno Úlohy správy dat.

 4. V dialogovém okně Úlohy správy dat klikněte na kartě Uložené importy nebo Uložené exporty na specifikaci, kterou chcete spustit.

 5. Pokud chcete změnit zdrojový soubor (u operace importu) nebo cílový soubor (u operace exportu), klikněte na cestu k souboru a upravte ho.

  Je důležité si uvědomit, že zdrojový nebo cílový soubor můžete změnit, ale nově zadaný soubor musí splňovat všechny požadavky nezbytné pro úspěšné dokončení operace.

 6. Než kliknete na Spustit, ujistěte se, že zdrojový a cílový soubor existují, zdrojová data jsou připravená k import a operace omylem nepřepíše nějaká data v cílovém souboru. Před spuštěním jakékoli uložené specifikace zkrátka udělejte všechna opatření, která zajistí úspěch operace řízené průvodcem.

 7. Klikněte na Spustit.

  V Accessu se zobrazí zpráva o stavu operace. Pokud se operace nezdařila, řešte chybu stejně, jako kdybyste používali průvodce.

  Tip: Pokud zpráva neuvádí přesnou příčinu chyby, zkuste spustit průvodce importem nebo exportem a provést stejnou operaci tak, že budete procházet dialogovými okny.

Spuštění uložené specifikace importu nebo exportu z Outlooku

Pokud jste specifikaci nastavili jako úkol Outlooku, můžete operaci spustit z této aplikace.

Poznámka: Pokud spouštíte specifikaci z Outlooku, nemůžete v ní před spuštěním operace změnit cestu k externímu souboru ani jeho název. Jestliže chcete ve specifikaci změnit název souboru, nespouštějte operaci jako úkol v Outlooku, ale spusťte ji z Accessu.

Před zahájením operace v Outlooku zkontrolujte, že máte v počítači nainstalovaný Access a že existuje zdrojový i cílový soubor. Před spuštěním jakékoli uložené specifikace zkrátka udělejte všechna opatření, která zajistí úspěch operace řízené průvodcem.

Spuštění specifikace

 1. Spusťte Outlook a v navigačním podokně klikněte na Úkoly. Poklikáním otevřete požadovaný úkol.

 2. Ve skupině Microsoft Office Access na kartě Úkol klikněte na tlačítko Spustit import nebo Spustit export. V potvrzovací zprávě klikněte na OK.

  Pokud operace proběhne úspěšně, nezobrazí se žádná zpráva. Jestliže se operace nezdaří, zobrazí se v Accessu zpráva s vysvětlením pravděpodobné příčiny chyby. Řešte chybu stejně, jako kdybyste používali průvodce.

  Tip: Pokud zpráva neuvádí přesnou příčinu chyby, zkuste spustit průvodce importem nebo exportem a provést stejnou operaci tak, že budete procházet dialogovými okny.

Co jiného mám vědět?

 • Informace o tom, jak naplánovat spuštění specifikací v konkrétních časech, najdete v článku Plánování operace importu nebo export.

 • Informace o tom, jak změnit název specifikace, odstranit specifikaci nebo v ní aktualizovat názvy zdrojových souborů, najdete v článku Úlohy správy dat.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×