Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce STDEVPA v Microsoft Excelu.

Popis

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru zadaného jako argumenty. Směrodatná odchylka je míra rozptýlení hodnot od průměrné (střední) hodnoty.

Syntaxe

STDEVPA(hodnota1;[hodnota2];...)

Syntaxe funkce STDEVPA má následující argumenty:

 • Hodnota1;hodnota2;...:    Hodnota1 je povinný argument, další hodnoty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 255 hodnot odpovídajících základnímu souboru. Místo argumentů oddělených středníky můžete použít jednu matici nebo odkaz na matici.

Poznámky

 • Při použití funkce STDEVPA se předpokládá, že její argumenty představují celý základní soubor. Jestliže data představují výběr ze základního souboru, musíte směrodatnou odchylku vypočítat pomocí funkce STDEVA.

 • U výběrů velké velikosti vrátí funkce STDEVA a STDEVPA přibližně stejné hodnoty.

 • Směrodatná odchylka se vypočítá metodou n.

 • Argumenty mohou být následující: čísla či názvy, matice nebo odkazy obsahující čísla, čísla formátovaná jako text nebo logické hodnoty (například PRAVDA a NEPRAVDA) v odkazu.

 • Je možné použít čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Argumenty obsahující logickou hodnotu PRAVDA jsou vyhodnoceny jako 1, argumenty obsahující text nebo logickou hodnotu NEPRAVDA jsou vyhodnoceny jako 0 (nula).

 • Jestliže je argument matice nebo odkaz, budou použity hodnoty pouze z této matice nebo odkazu. Prázdné buňky a textové hodnoty budou v matici nebo odkazu přeskočeny.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Nechcete-li jako součást výpočtu do odkazu zahrnout logické hodnoty a čísla formátovaná jako text, použijte funkci SMODCH.

 • Vzorec pro funkci STDEVPA je:

  Vzorec

  kde x je střední hodnota výběru PRŮMĚR(hodnota1,hodnota2,…) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Pevnost

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=STDEVPA(A3:A12)

Směrodatná odchylka meze pevnosti nástrojů za předpokladu, že je vyrobeno pouze 10 nástrojů (26,05455814)

26,05456

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×