Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkceSTEYX v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí standardní chybu při výpočtu lineární regrese. Standardní chyba je určena množstvím chyb při odhadu y pro jednotlivá x.

Syntaxe

STEYX(pole_y; pole_x)

Syntaxe funkce STEYX obsahuje následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast závislých datových bodů.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast nezávislých datových bodů.

Poznámky

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Pokud pole_y a pole_x obsahují rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce STEYX chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud known_y a known_x jsou prázdné nebo mají méně než tři datové body, vrátí funkce STEYX hodnotu #DIV/0! chybová hodnota.

 • Rovnice pro výpočet standardní chyby odhadu y je:

  Rovnice

  kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Známé y

Známé x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=STEYX(A3:A9;B3:B9)

Standardní chyba při výpočtu lineární regrese (3,305719)

3,305719

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×