Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkceSTEYX v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí standardní chybu při výpočtu lineární regrese. Standardní chyba je určena množstvím chyb při odhadu y pro jednotlivá x.

Syntaxe

STEYX(pole_y; pole_x)

Syntaxe funkce STEYX obsahuje následující argumenty:

 • Pole_y:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast závislých datových bodů.

 • Pole_x:    Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast nezávislých datových bodů.

Poznámky

 • Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla.

 • Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

 • Jestliže matice nebo odkaz obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány; buňky s nulovou hodnotou jsou však započítávány.

 • Použijete-li jako argumenty chybové hodnoty nebo text, který nelze převést na čísla, bude výsledkem chyba.

 • Pokud pole_y a pole_x obsahují rozdílný počet datových bodů, vrátí funkce STEYX chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud known_y a known_x jsou prázdné nebo mají méně než tři datové body, vrátí funkce STEYX hodnotu #DIV/0! chybová hodnota.

 • Rovnice pro výpočet standardní chyby odhadu y je:

  Rovnice

  kde x a y jsou střední hodnoty výběru PRŮMĚR(známé_hodnoty_x) a PRŮMĚR(známé_hodnoty_y) a n je velikost hodnoty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Známé y

Známé x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=STEYX(A3:A9;B3:B9)

Standardní chyba při výpočtu lineární regrese (3,305719)

3,305719

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×