Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce SUBTOTAL v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí souhrn dat v seznamu nebo v databázi. Obecně je v plnohodnotné aplikaci Excel snazší vytvořit seznam se souhrny pomocí příkazu Souhrn ve skupině Osnova na kartě Data. Po vytvoření seznamu se souhrny jej lze upravovat prostřednictvím úprav funkce SUBTOTAL.

Syntaxe

SUBTOTAL(konstanta funkce;odkaz1;[odkaz2];...)

Syntaxe funkce SUBTOTAL obsahuje následující argumenty:

  • Konstanta funkce     je povinný argument. Číslo 1-11 nebo 101-111, které určuje, jaká funkce se má použít pro mezisoučet. 1-11 zahrnuje ručně skryté řádky a 101-111 je vylučuje, vyfiltrované buňky jsou vyloučené pokaždé.


Function_num(zahrnuje skryté řádky)


Function_num(ignoruje skryté řádky)

Funkce

1

101

PRŮMĚR

2

102

POČET

3

103

POČET2

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

SOUČIN

7

107

SMODCH.VÝBĚR

8

108

SMODCH

9

109

SUMA

10

110

VAR.VÝBĚR

11

111

VAR

  • Odkaz1:     Povinný argument. Jedná se o první pojmenovanou oblast nebo odkaz, u něhož chcete vypočítat souhrn.

  • Odkaz2;...:     Nepovinný argument. Pojmenované oblasti nebo odkazy 2 až 254, pro které chcete získat mezisoučty.

Poznámky

  • Pokud v rámci odkazu 1 existují další mezisoučty, odkaz2,... (nebo vnořené mezisoučty), tyto vnořené mezisoučty se ignorují, aby se zabránilo dvojímu počítání.

  • V případě funkcí od 1 do 11 zahrnuje funkce SUBTOTAL hodnoty řádků skrytých příkazem Skrýt řádky, který je v plnohodnotné aplikaci Excel k dispozici v podnabídce Skrýt a zobrazit příkazu Formát (skupina Buňky na kartě Domů). Tyto konstanty funkcí použijte v případě, že chcete vypočítat souhrn skrytých i zobrazených čísel v seznamu. Pokud jsou konstanty funkce od 101 do 111, ignoruje funkce SUBTOTAL hodnoty řádků skrytých příkazem Skrýt řádky. Tyto konstanty funkcí použijte v případě, že chcete vypočítat souhrn pouze ze zobrazených čísel v seznamu.

  • Funkce SUBTOTAL ignoruje všechny řádky, které nejsou zahrnuty ve výsledku filtru, bez ohledu na použitou konstantu funkce.

  • Funkce SUBTOTAL pracuje se sloupci dat neboli svislými oblastmi. Není určena pro zpracování řádků dat, tj. vodorovných oblastí. Vytváříte-li například souhrn vodorovné oblasti pomocí konstanty funkce 101 nebo vyšší, jako například SUBTOTAL(109;B2:G2), neprojeví se na souhrnu skrytí sloupce. Skrytí řádku v souhrnu svislé oblasti však souhrn ovlivní.

  • Pokud je některý z odkazů prostorový, vrátí funkce SUBTOTAL #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

120

10

150

23

Vzorec

Popis

Výsledek

=SUBTOTAL(9;A2:A5)

Součet souhrnů buněk A2:A5, kdy jako první argument je použitá hodnota 9.

303

=SUBTOTAL(1;A2:A5)

Součet souhrnů buněk A2:A5, kdy jako první argument je použitá hodnota 1.

75,75

Poznámky

Funkce SUBTOTAL vždycky jako první argument vyžaduje číselný argument (1 až 11, 101 až 111). Tento číselný argument je použit na souhrn hodnot (oblasti buněk, pojmenované oblasti), které jsou zadané jako následné argumenty.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×