Pomocí funkce SUMIF můžete vypočítat součet hodnot v Oblast, které splňují zadané kritérium. Když třeba sloupec obsahuje čísla, můžete chtít sečíst jenom hodnoty, které jsou větší než 5. Můžete použít následující vzorec: = SUMIF(B2:B25;">5")

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Toto video je součástí školicího kurzu s názvem Sčítání čísel v Excelu.

Tipy: 

 • Pokud chcete, můžete kritéria použít u jedné oblasti a sečíst odpovídající hodnoty v jiné oblasti. Vzorec =SUMIF(B2:B5;"Jan";C2:C5) například vypočítá součet pouze těch hodnot v oblasti C2:C5, u kterých mají odpovídající buňky v oblasti B2:B5 hodnotu Jan.

 • Pokud chcete sečíst buňky na základě více kritérií, přečtěte si článek Funkce SUMIFS.

Důležité informace: Funkce SUMIF vrátí nesprávné výsledky, pokud ji použijete k porovnání řetězců delších než 255 znaků nebo řetězce #VALUE!.

Syntaxe

SUMIF(oblast;kritérium;[součet])

Syntaxe funkce SUMIF má následující argumenty:

 • Oblast:   Povinný argument. Jedná se o oblast buněk vyhodnocovanou pomocí daného kritéria. Buňky v jednotlivých oblastech musí představovat čísla nebo názvy, pole či odkazy, které obsahují čísla. Prázdné a textové hodnoty se ignorují. Vybraný rozsah může obsahovat kalendářní data ve standardním formátu Excelu (příklady jsou uvedené níže).

 • Kritérium:   Povinný argument. Jde o kritérium vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku, textem nebo funkcí, které definuje buňky, které se mají sečíst. Mohou být zahrnuty zástupné znaky – otazník (?), který odpovídá jakémukoli jednomu znaku, hvězdička (*), aby odpovídala libovolné posloupnosti znaků. Pokud chcete vyhledat skutečný znak otazníku nebo hvězdičky, zadejte před něj vlnovku (~).

  Kritéria lze například vyjádřit jako 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", nebo TODAY().

  Důležité informace: Textová kritéria nebo kritéria obsahující logické či matematické symboly musí být uzavřena v uvozovkách ("). U číselných kritérií nejsou uvozovky nutné.

 • Součet   Nepovinný argument. Skutečné buňky, které budou sečteny, pokud chcete sečíst buňky, které nejsou uvedené v argumentu oblast. Pokud je argument součet vynechán, sečte aplikace Excel buňky, které jsou zadané v argumentu oblast (stejné buňky, na které je použito zadané kritérium).

  Sum_range by měla mít stejnou velikost a tvar jako rozsah. Pokud tomu tak není, může dojít ke snížení výkonu a vzorec sečte oblast buněk, která začíná první buňkou v sum_range ale má stejné rozměry jako oblast. Příklad:

  oblast

  Součet

  Skutečné sečtené buňky

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Příklady

Příklad 1

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Hodnota nemovitosti

Provize

Data

100 000 Kč

7 000 Kč

250 000 Kč

200 000 Kč

14 000 Kč

300 000 USD

21 000 Kč

400 000 Kč

28 000 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

=SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou vyšší než 160 000 Kč

63 000 Kč

=SUMIF(A2:A5;">160000")

Součet hodnot nemovitostí vyšších než 160 000

900 000 Kč

=SUMIF(A2:A5;300000;B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou rovnou 300 000 Kč

21 000 Kč

=SUMIF(A2:A5;">C2";B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou vyšší, než je hodnota v buňce C2

49 000 Kč

Příklad 2

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Kategorie

Jídlo

Prodej

Zelenina

Rajčata

2 300 Kč

Zelenina

Celer

5 500 Kč

Ovoce

Pomeranče

800 Kč

Máslo

400 Kč

Zelenina

Mrkev

4 200 Kč

Ovoce

Jablka

1 200 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

=SUMIF(A2:A7;"Ovoce";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel v kategorii Ovoce

2 000 Kč

=SUMIF(A2:A7;"Zelenina";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel v kategorii Zelenina

12 000 Kč

=SUMIF(B2:B7;"*a";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel končících na a (rajčata a jablka)

4 300 Kč

=SUMIF(A2:A7;"";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel, u kterých není zadána kategorie

400 Kč

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Získání živých a bezplatných odpovědí v Excelu

Viz taky

Funkce SUMIFS sečte všechny argumenty, které splňují víc kritérií

Funkce SUMA.ČTVERCŮ sečte druhé mocniny jednotlivých hodnot

Funkce COUNTIF spočítá jenom hodnoty, které splňují jedno kritérium

Funkce COUNTIFS spočítá jenom hodnoty, které splňují více kritérií

Funkce IFS (Office 365, Excel 2016 a novější)

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Zjišťování chyb ve vzorcích

Matematické a trigonometrické funkce

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×