Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Pomocí funkce SUMIF můžete vypočítat součet hodnot v Oblast, které splňují zadané kritérium. Když třeba sloupec obsahuje čísla, můžete chtít sečíst jenom hodnoty, které jsou větší než 5. Můžete použít následující vzorec: = SUMIF(B2:B25;">5")

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Toto video je součástí školicího kurzu s názvem Sčítání čísel v Excelu.

Tipy: 

 • Pokud chcete, můžete kritéria použít u jedné oblasti a sečíst odpovídající hodnoty v jiné oblasti. Vzorec =SUMIF(B2:B5;"Jan";C2:C5) například vypočítá součet pouze těch hodnot v oblasti C2:C5, u kterých mají odpovídající buňky v oblasti B2:B5 hodnotu Jan.

 • Pokud chcete sečíst buňky na základě více kritérií, přečtěte si článek Funkce SUMIFS.

Důležité informace: Funkce SUMIF vrátí nesprávné výsledky, pokud ji použijete k porovnání řetězců delších než 255 znaků nebo řetězce #VALUE!.

Syntaxe

SUMIF(oblast;kritérium;[součet])

Syntaxe funkce SUMIF má následující argumenty:

 • Oblast:   Povinný argument. Jedná se o oblast buněk vyhodnocovanou pomocí daného kritéria. Buňky v jednotlivých oblastech musí představovat čísla nebo názvy, pole či odkazy, které obsahují čísla. Prázdné a textové hodnoty se ignorují. Vybraný rozsah může obsahovat kalendářní data ve standardním formátu Excelu (příklady jsou uvedené níže).

 • Kritérium:   Povinný argument. Jde o kritérium vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku, textem nebo funkcí, které definuje buňky, které se mají sečíst. Můžou být zahrnuty zástupné znaky – otazník (?) odpovídá jakémukoli jednotlivému znaku, hvězdička (*) odpovídá libovolné sekvenci znaků. Pokud chcete vyhledat skutečný znak otazníku nebo hvězdičky, zadejte před něj vlnovku (~).

  Kritéria mohou být například vyjádřena jako 32, ">32", B5, "3?", "apple*", "*~?", nebo TODAY().

  Důležité informace: Textová kritéria nebo kritéria obsahující logické či matematické symboly musí být uzavřena v uvozovkách ("). U číselných kritérií nejsou uvozovky nutné.

 • Součet   Nepovinný argument. Skutečné buňky, které budou sečteny, pokud chcete sečíst buňky, které nejsou uvedené v argumentu oblast. Pokud je argument součet vynechán, sečte aplikace Excel buňky, které jsou zadané v argumentu oblast (stejné buňky, na které je použito zadané kritérium).

  Sum_range by měla mít stejnou velikost a tvar jako rozsah. Pokud tomu tak není, může dojít k poklesu výkonu a vzorec sečte oblast buněk, která začíná první buňkou v sum_range ale má stejné rozměry jako oblast. Příklady:

  Oblast

  Součet

  Skutečné sečtené buňky

  A1:A5

  B1:B5

  B1:B5

  A1:A5

  B1:K5

  B1:B5

Příklady

Příklad 1

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Hodnota nemovitosti

Provize

Data

100 000 Kč

7 000 Kč

250 000 Kč

200 000 Kč

14 000 Kč

300 000 USD

21 000 Kč

400 000 Kč

28 000 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

=SUMIF(A2:A5;">160000";B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou vyšší než 160 000 Kč

63 000 Kč

=SUMIF(A2:A5;">160000")

Součet hodnot nemovitostí vyšších než 160 000

900 000 Kč

=SUMIF(A2:A5;300000;B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou rovnou 300 000 Kč

21 000 Kč

=SUMIF(A2:A5;">C2";B2:B5)

Součet provizí z nemovitostí s hodnotou vyšší, než je hodnota v buňce C2

49 000 Kč

Příklad 2

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Kategorie

Jídlo

Prodej

Zelenina

Rajčata

2 300 Kč

Zelenina

Celer

5 500 Kč

Ovoce

Pomeranče

800 Kč

Máslo

400 Kč

Zelenina

Mrkev

4 200 Kč

Ovoce

Jablka

1 200 Kč

Vzorec

Popis

Výsledek

=SUMIF(A2:A7;"Ovoce";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel v kategorii Ovoce

2 000 Kč

=SUMIF(A2:A7;"Zelenina";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel v kategorii Zelenina

12 000 Kč

=SUMIF(B2:B7;"*a";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel končících na a (rajčata a jablka)

4 300 Kč

=SUMIF(A2:A7;"";C2:C7)

Součet prodeje veškerých jídel, u kterých není zadána kategorie

400 Kč

Začátek stránky

Viz taky

SUMIFS

COUNTIF

Sčítání hodnot na základě několika podmínek

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

SVYHLEDAT

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×