Vrátí levostranné Studentovo t-rozdělení. T-rozdělení je používáno při hypotetickém testování malých vzorků dat. Tato funkce zastupuje tabulku kritických hodnot t-rozdělení.

Syntaxe

T.DIST(x,volnost, kumulativní)

Syntaxe funkce T.DIST má následující argumenty:

  • X:     Povinný argument. Jedná se o číslo, pro které hledáte hodnotu distribuční funkce.

  • Volnost:     Povinný argument. Jedná se o celé číslo, které určuje počet stupňů volnosti.

  • Kumulativní:     Povinný argument. Logická hodnota, která určuje typ použité funkce. Pokud je kumulativní hodnota PRAVDA, vrátí funkce T.DIST kumulativní distribuční funkci. Pokud je hodnota NEPRAVDA, vrátí funkci hustoty pravděpodobnosti.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce T.DIST #VALUE! chybová hodnota.

  • Pokud deg_freedom < 1, vrátí funkce T.DIST chybovou hodnotu. Deg_freedom musí být aspoň 1.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=T.DIST(60;1;PRAVDA)

Studentovo levostranné t-rozdělení pro hodnotu 60, vrácené jako kumulativní distribuční funkce, pomocí 1 stupně volnosti.

0,99469533

=T.DIST(8,3;NEPRAVDA)

Studentovo levostranné t-rozdělení pro hodnotu 8, vrácené jako funkce hustoty pravděpodobnosti, pomocí 3 stupňů volnosti.

0,00073691

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×