Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce TBILLEQ v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu z obligace.

Syntaxe

TBILLEQ(vypořádání, splatnost, diskont_sazba)

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce TBILLEQ obsahuje následující argumenty:

  • Vypořádání:    Povinný argument. Jedná se o datum vypořádání směnky. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je směnka prodána klientovi.

  • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti směnky. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti směnky.

  • Diskont_sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu směnky.

Poznámky

  • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

  • Argumenty vypořádání a splatnost jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud vypořádání nebo splatnost není platné datum, vrátí funkce TBILLEQ #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud sleva ≤ 0, vrátí funkce TBILLEQ #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud vypořádání > splatnosti nebo pokud je splatnost delší než jeden rok od vypořádání, vrátí funkce TBILLEQ #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Výsledek funkce TBILLEQ se vypočítá jako TBILLEQ = (365 * sazba)/(360-(sazba * DSM)), kde DSM je počet dní mezi datem vypořádání a splatností (základna 360 dní za rok).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

31.3.2008

Datum vypořádání

1.6.2008

Datum splatnosti

9,14%

Procentuální diskontní sazba

Vzorec

Popis

Výsledek

=TBILLEQ(A2;A3;A4)

Výnos směnky státní pokladny ekvivalentní výnosu z obligace pomocí podmínek v buňkách A2, A3 a A4 (0,09415 nebo 9,42 %).

9,42 %

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×