Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Vrátí oboustrannou inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nových funkcích naleznete v článcích Funkce T.INV.2T a Funkce T.INV.

Syntaxe

TINV(pravděpodobnost,volnost)

Syntaxe funkce TINV má následující argumenty:

 • Pravděpodobnost:     Povinný argument. Jedná se o pravděpodobnost oboustranného Studentova t-rozdělení.

 • Volnost:     Povinný argument. Jedná se o počet stupňů volnosti charakterizující rozdělení.

Poznámky

 • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce TINV hodnotu #VALUE!. chybová hodnota.

 • Pokud je <pravděpodobnost = 0 nebo pokud > 1, vrátí funkce TINV hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Není-li argument volnost celé číslo, bude zkrácen.

 • Pokud deg_freedom < 1, vrátí funkce TINV hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

 • Funkce TINV vrátí tuto hodnotu t, například P(|X| > t) = pravděpodobnost, kde X je náhodná proměnná, která doprovází t-rozdělení a P(|X| > t) = P(X < -t nebo X > t).

 • Jednostranná hodnota t může být vrácena nahrazením argumentu pravděpodobnost hodnotou 2*pravděpodobnost. V případě pravděpodobnosti 0,05 a 10 stupňů volnosti je dvoustranná hodnota vypočítána vzorcem TINV(0,05;10), jehož výsledek je 2,28139. Jednostrannou hodnotu se stejnou pravděpodobností a stejným počtem stupňů volnosti lze vypočítat pomocí vzorce TINV(2*0,05;10), jehož výsledek je 1812462.

  Poznámka:  V některých tabulkách je pravděpodobnost popsána vztahem (1-p).

  Při zadání hodnoty pravděpodobnosti funkce TINV vyhledá takovou hodnotu x, pro kterou platí, že TDIST(x;volnost;2) = pravděpodobnost. Přesnost funkce TINV proto závisí na přesnosti funkce TDIST. Funkce TINV používá metodu iteračního hledání. Pokud hledání po 100 iteracích nekonverguje, vrátí funkce chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

0,05464

Pravděpodobnost odpovídající oboustrannému Studentovu t-rozdělení

60

Stupně volnosti

Vzorec

Popis

Výsledek

=TINV(A2;A3)

Hodnota t Studentova t-rozdělení založená na argumentech v buňkách A2 a A3.

1,96

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×