Tisk kontingenční tabulky

Tisk kontingenční tabulky požadovaným způsobem často vyžaduje kombinaci funkcí tisku pro listy a kontingenční tabulky. Abyste mohli tyto funkce používat, musíte mít na listu jenom jednu sestavu nebo musíte nastavit Oblast tisku, která obsahuje jenom jednu sestavu.

Tip: Abyste dosáhli nejlepších výsledků, postupujte podle těchto sekcí.

Pokud je na listu více Kontingenční tabulka, nastavte Oblast tisku obsahující pouze sestavu, kterou chcete vytisknout.

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Analýza klikněte ve skupině Akce na Vybrata potom na Celá kontingenční tabulka.

 3. Na kartě rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky klikněte na oblast tiskua potom klikněte na nastavit oblast tisku.

  Nastavit oblast tisku

Zobrazení rozložení stránky je užitečné pro získání dat pro tisk. Pomocí pravítek můžete například změřit šířku a výšku dat, změnit orientaci stránky, přidat nebo změnit záhlaví a zápatí stránky, nastavit okraje pro tisk a skrýt nebo zobrazit záhlaví řádků a sloupců.

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení sešitů na rozložení stránky.

  Tip: Na stavovém řádku můžete taky kliknout na Obrázek tlačítka zobrazení rozložení stránky .

 2. Upravte rozložení stránky.

Popisky řádků a popisky sloupců sestavy můžete opakovat na každé tištěné stránce jako tisk názvů. Když změníte rozložení sestavy tak, aby se štítky zobrazily v různých řádcích a sloupcích listu, budou se nové řádky a sloupce štítků automaticky opakovat při příštím tisku sestavy.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Nastavit tisk záhlaví.

  Tisk názvů

 2. V dialogovém okně Vzhled stránky zkontrolujte, jestli není zaškrtnuté políčko řádky, které se mají opakovat nahoře , a sloupce, které se mají opakovat vlevo .

 3. Zavřete dialogové okno Vzhled stránky .

 4. Na kartě Analýza klikněte ve skupině kontingenční tabulka na Možnosti.

 5. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Tisk a zaškrtněte políčko nastavit tisk názvů .

 6. Pokud sestava obsahuje více než jeden popisek řádku a chcete na každé stránce opakovat i vnější položky popisku řádku, zaškrtněte políčko Opakovat popisky řádků na každé tištěné stránce .

Pokud má sestava více popisků řádků a konec stránky spadá do skupiny položek popisků řádků, můžete nastavit, aby se v horní části Další stránky automaticky opakovaly popisky jednotlivých položek u vnějších štítků. V sestavě se dvěma nebo více popisky řádků jsou popisky vnějších řádků všechny kromě popisku vpravo. V následujícím příkladu je sestava nastavena tak, aby byly položky východ a Čtv2 z oblasti popisky vnějších řádků a čtvrtletí vytištěny na další stránce za koncem stránky.

Printing a PivotTable report

1. konec stránky v rámci skupiny položek

2. popisky položek z vnějších popisků řádků se opakují na stránce 2.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na vnější popisek řádku s položkami, které chcete vytisknout na samostatných stránkách, a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Nastavení pole .

 2. V dialogovém okně Nastavení pole klikněte na kartu rozložení & tisk .

 3. Zaškrtněte políčko Vložit konec stránky za každou položku .

V případě, že budete muset provést další úpravy konců stránek, je vhodné zkontrolovat celou kontingenční tabulku v náhledu konců stránek.

 • Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení sešitů na Zobrazit konce stránek.

  Můžete vložit nové ručně zadané konce stránek a přesunout a odstranit automatické konce stránek. Další informace najdete v tématu Přidání, odstranění nebo přesunutí konců stránek.

Tlačítka pro rozbalení a sbalení může nebo nemusí být vhodné vytisknout. Abyste se rozhodli, jestli chcete vytisknout tlačítka pro rozbalení a sbalení, postupujte takto:

 • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt tlačítka pro rozbalení a sbalení na listu, na kartě analyzovat klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko +/-.

 • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt tlačítka pro rozbalení a sbalení v tištěné sestavě, postupujte takto:

  1. Na kartě Analýza klikněte ve skupině kontingenční tabulka na Možnosti.

  2. Klikněte na kartu Tisk a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Tisknout tlačítka pro rozbalení a sbalení při zobrazení kontingenční tabulky .

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko vyžaduje, aby byl ve skupině Zobrazit nebo skrýt na kartě Možnosti zapnutý příkaz +/-Buttons .

 1. Pokud chcete zkontrolovat finální rozložení tisku, klikněte na soubor > vytisknouta podívejte se na náhled.

  Klávesová zkratka:  Můžete taky stisknout CTRL+F2.

  Podle potřeby proveďte finální úpravy. Další informace najdete v článku Náhled stránek listu před tiskem.

 2. Po správném zobrazení náhledu klikněte na Tisk.

Pokud je na listu více Kontingenční tabulka, nastavte Oblast tisku obsahující pouze sestavu, kterou chcete vytisknout.

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. Na kartě Možnosti ve skupině Akce klikněte na Vybrat a potom na Celá kontingenční tabulka.

  excel ribbon image

 3. Na kartě rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky klikněte na oblast tiskua potom klikněte na nastavit oblast tisku.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

Zobrazení rozložení stránky je užitečné pro získání dat pro tisk. Pomocí pravítek můžete například změřit šířku a výšku dat, změnit orientaci stránky, přidat nebo změnit záhlaví a zápatí stránky, nastavit okraje pro tisk a skrýt nebo zobrazit záhlaví řádků a sloupců.

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení sešitů na rozložení stránky.

  Obrázek pásu karet

  Tip: Na stavovém řádku můžete taky kliknout na Obrázek tlačítka zobrazení rozložení stránky .

 2. Upravte rozložení stránky.

Popisky řádků a popisky sloupců sestavy můžete opakovat na každé tištěné stránce jako tisk názvů. Když změníte rozložení sestavy tak, aby se štítky zobrazily v různých řádcích a sloupcích listu, budou se nové řádky a sloupce štítků automaticky opakovat při příštím tisku sestavy.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku Nastavit tisk záhlaví.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. V dialogovém okně Vzhled stránky zkontrolujte, jestli není zaškrtnuté políčko řádky, které se mají opakovat nahoře , a sloupce, které se mají opakovat vlevo .

 3. Zavřete dialogové okno Vzhled stránky .

 4. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

  Pás karet v aplikaci Outlook

 5. V dialogovém okně Možnosti kontingenční tabulky klikněte na kartu Tisk a zaškrtněte políčko nastavit tisk názvů .

 6. Pokud sestava obsahuje více než jeden popisek řádku a chcete na každé stránce opakovat i vnější položky popisku řádku, zaškrtněte políčko Opakovat popisky řádků na každé tištěné stránce .

Pokud má sestava více popisků řádků a konec stránky spadá do skupiny položek popisků řádků, můžete nastavit, aby se v horní části Další stránky automaticky opakovaly popisky jednotlivých položek u vnějších štítků. V sestavě se dvěma nebo více popisky řádků jsou popisky vnějších řádků všechny kromě popisku vpravo. V následujícím příkladu je sestava nastavena tak, aby byly položky východ a Čtv2 z oblasti popisky vnějších řádků a čtvrtletí vytištěny na další stránce za koncem stránky.

Printing a PivotTable report

1. konec stránky v rámci skupiny položek

2. popisky položek z vnějších popisků řádků se opakují na stránce 2.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na vnější popisek řádku s položkami, které chcete vytisknout na samostatných stránkách, a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Nastavení pole .

 2. V dialogovém okně Nastavení pole klikněte na kartu rozložení & tisk .

 3. Zaškrtněte políčko Vložit konec stránky za každou položku .

V případě, že budete muset provést další úpravy konců stránek, je vhodné zkontrolovat celou kontingenční tabulku v náhledu konců stránek.

 • Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení sešitů na Zobrazit konce stránek.

  Obrázek pásu karet

  Tip: Na stavovém řádku můžete taky kliknout na Obrázek tlačítka Zobrazit konce stránek .

  Můžete vložit nové ručně zadané konce stránek a přesunout a odstranit automatické konce stránek. Další informace najdete v tématu Přidání, odstranění nebo přesunutí konců stránek.

Tlačítka pro rozbalení a sbalení může nebo nemusí být vhodné vytisknout. Abyste se rozhodli, jestli chcete vytisknout tlačítka pro rozbalení a sbalení, postupujte takto:

 • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt tlačítka pro rozbalení a sbalení na listu, na kartě Možnosti ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na +/-Buttons.

  Outlook Ribbon Image

 • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt tlačítka pro rozbalení a sbalení v tištěné sestavě, postupujte takto:

  1. Na kartě Možnosti klikněte ve skupině Kontingenční tabulka na Možnosti.

   Pás karet v aplikaci Outlook

  2. Klikněte na kartu Tisk a pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Tisknout tlačítka pro rozbalení a sbalení při zobrazení kontingenční tabulky .

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko vyžaduje, aby byl ve skupině Zobrazit nebo skrýt na kartě Možnosti zapnutý příkaz +/-Buttons .

 1. Pokud chcete zkontrolovat poslední rozložení tisku, postupujte takto:

  • Excel 2010: klikněte na soubor > vytisknout.

  • Excel 2007: klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na šipku vedle tlačítka Tiska pak klikněte na Náhled.

  Klávesová zkratka:  Můžete taky stisknout CTRL+F2.

  Podle potřeby proveďte finální úpravy. Další informace najdete v článku Náhled stránek listu před tiskem.

 2. Po správném zobrazení náhledu klikněte na Tisk.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×