Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce TTEST v Microsoft Excelu.

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem. Funkce TTEST se používá k testování rozdílnosti nebo shodnosti středních hodnot dvou výběrů nebo jednoho výběru testovaného dvakrát.

Důležité informace: Tato funkce byla nahrazena jednou či více novými funkcemi, které mohou poskytovat vyšší přesnost a jejichž názvy lépe odpovídají jejich použití. I když je tato funkce stále k dispozici kvůli zpětné kompatibilitě, měli byste dále používat nové funkce, v budoucích verzích aplikace Excel totiž tato funkce již nemusí být k dispozici.

Další informace o nové funkci naleznete v článku Funkce T.TEST.

Syntaxe

TTEST(matice1,matice2,chvosty,typ)

Syntaxe funkce TTEST má následující argumenty:

  • Matice1:     Povinný argument. Jedná se o první množinu dat.

  • Matice2:     Povinný argument. Jedná se o druhou množinu dat.

  • Chvosty:     Povinný argument. Určuje počet chvostů rozdělení. Pokud argument chvosty = 1, použije funkce TTEST jeden chvost rozdělení. Pokud argument chvosty = 2, použije funkce TTEST dva chvosty rozdělení.

  • Typ:     Povinný argument. Jedná se o typ t-testu, který má být proveden.

Hodnota argumentu test

Provedený test

1

Párovaný

2

Dvojvýběrový s rovností rozptylů

3

Dvojvýběrový s nerovností rozptylů

Poznámky

  • Pokud argumenty matice1 a matice2 obsahují odlišný počet datových bodů a typ = 1 (párovaný), vrátí funkce TTEST chybovou hodnotu #NENÍ_K_DISPOZICI.

  • Argumenty chvosty a typ jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud není typ nebo chvosty číselného typu, vrátí funkce TTEST #VALUE! chybová hodnota.

  • Pokud je hodnota chvostů jiná než 1 nebo 2, vrátí funkce TTEST hodnotu #NUM!. chybová hodnota.

  • Funkce TTEST používá data v polích matice1 a matice2 k výpočtu ne záporné t-statistiky. Pokud tails=1, vrátí funkce TTEST pravděpodobnost vyšší hodnoty t-statistiky za předpokladu, že argumenty matice1 a matice2 jsou vzorky ze základního souboru se stejnou střední hodnotou. Hodnota vrácená pomocí funkce TTEST, pokud je argument tails=2 dvojitý, vrácený při argumentu tails=1 a odpovídá pravděpodobnosti vyšší absolutní hodnoty t-statistiky za předpokladu "stejných prostředků základního souboru".

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data 1

Data 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1)

Pravděpodobnost odpovídající Studentovu párovanému t-testu s oboustranným rozdělením. Použije hodnoty v buňkách A2:A10 a B2:B10.

0,19602

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×