We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Vzhled dokumentu můžete často vylepšit tak, že na stránce nebo přes konce stránek posoute určitá slova a odstavce pohromadě. Pomocí dělení slov můžete také zlepšit celkovou čitelnost.

Word automaticky rozdělí text na mezeru nebo spojovník na konci řádku. Pokud chcete mít dvě slova nebo pomlčky pohromadě na jednom řádku, můžete místo běžného mezery nebo spojovníku použít nepřelomené mezery nebo nerozbitné spojovníky.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit nepřelomitelný prostor.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Symboly klikněte na Symbol.

  Na kartě Vložení klikněte na Symbol.
 3. V okně, které se otevře, klikněte na Další symboly.

  V poli Symbol klikněte na Další symboly.
 4. V dialogovém okně Symbol na kartě Speciální znaky klikněte na řádek Nezlomné mezery a zvýrazněte ho a potom klikněte na Vložit.

  Na kartě Speciální znaky zvýrazněte kliknutím řádek Pevná mezera a potom klikněte na Vložit.
 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

  Tip: Můžete taky použít klávesovou zkratku. Klikněte na místo, kam chcete vložit nepřelomové mezery, a stiskněte Ctrl+Shift+mezerník.

Někdy chcete, aby pomlčky zůstaly pohromadě na jednom řádku, aniž by se lámaly mezi řádky.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit nepřelomitelný spojovník.

 2. Na kartě Vložení ve skupině Symboly klikněte na Symbol.

  Na kartě Vložení klikněte na Symbol.
 3. V okně, které se otevře, klikněte na Další symboly.

  V poli Symbol klikněte na Další symboly.
 4. V dialogovém okně Symbol klikněte na kartě Speciální znaky na řádek Nepřelomný spojovník a zvýrazněte ho a potom klikněte na Vložit.

  Na kartě Speciální znaky zvýrazněte kliknutím řádek Pevná pomlčka a potom klikněte na Vložit.
 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

  Tip: Můžete taky použít klávesovou zkratku. Klikněte na místo, kam chcete vložit nepřelomitelný spojovník, a stiskněte Ctrl+Shift+znaménko minus.

Word odstavce na konci stránky automaticky přeruší, takže odstavec, který začínal na jedné stránce, pokračuje na další stránku. Pokud chcete zachovat celý odstavec na stejné stránce, postupujte takto.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na odstavec, který chcete zachovat pohromadě. V okně, které se otevře, vyberte Odstavec.

  Klikněte na možnost Odstavec.
 2. V dialogovém okně Odstavec klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. V části Stránkování zaškrtněte políčko Udržovat řádky pohromadě a klikněte na OK.

Pokud jsou dva po sobě jdoucí odstavce nebo dílčí nadpis a odstavec úzce spojené, můžete je chtít zachovat na stejné stránce.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na odstavec nebo podsadu, který chcete zachovat s obsahem, který ho sleduje. V okně, které se otevře, vyberte Odstavec.

  Klikněte na možnost Odstavec.
 2. V dialogovém okně Odstavec klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. V části Stránkování zaškrtněte políčko Udržovat řádky pohromadě a klikněte na OK.

  Tip: Mezi odstavce je nejlepší nepřidát další konce řádků, protože Word každý konec řádku interpretuje jako začátek nového odstavce a konce stránek nemusí nastat správně. Pokud chcete mezery mezi odstavci, použijte ovládací prvky Mezery mezi odstavci. Další informace najdete v tématu Změna mezer mezi odstavci.

Pokud má odstavec uprostřed konec stránky, takže se v horní části následující stránky zobrazí jenom poslední řádek, nazývá se tento osamělý řádek "vdova". Pokud má na druhé straně odstavec uprostřed konec stránky, takže se v dolní části stránky zobrazí jenom první řádek, zatímco zbytek odstavce se zobrazí na další stránce, nazývá se tento osamělý řádek osiřelým řádkem.

Pokud se chcete vyhnout řádkům vdovy a osiřelých řádků v dokumentu, postupujte takto.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na odstavec, ve kterém se chcete vyhnout vdovám a sirotkům. V okně, které se otevře, vyberte Odstavec.

 2. Klikněte na kartu Konce řádků a stránek.

 3. V části Stránkování zaškrtněte políčko Ovládací prvek vdova/osamocené.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud je slovo příliš dlouhé, aby se vešly na konec řádku, Microsoft Office Word 2007 místo dělení slov na začátek dalšího řádku. Funkci Dělení slov ale můžete použít k automatickému nebo ručnímu dělení slov, vložení nepovinných nebo nepřelomných spojovníků a k nastavení maximálního povoleného prostoru mezi slovem a pravým okrajem bez dělení slov.

Při automatickém dělení slov Office Word 2007 automaticky vloží spojovníky tam, kde jsou potřeba. Pokud později dokument upravíte a změníte konce řádků, Office Word 2007 dokument znovu pomlčka.

 1. Ujistěte se, že není vybraný žádný text.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na Dělení slova potom klikněte na Automatické.

  Obrázek pásu karet Wordu

Nepovinný spojovník je spojovník, který se používá k řízení toho, kde slovo nebo fráze končí, pokud spadá na konec řádku. Můžete například zadat, aby se slovo "netisknutelné" přerušuje jako "netisknutelné" místo "netisknutelné". Když vložíte nepovinný spojovník do slova, které není na konci řádku, bude pomlčka viditelná jenom v případě, že zapnete možnost Zobrazit nebo skrýt.

 1. Na kartě Domů kliknete ve skupině Odstavec na tlačítko Zobrazit/skrýt.

  Pás karet aplikace Word

 2. Klikněte do slova, kam chcete vložit nepovinný spojovník.

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+POMLČKA.

Pokud chcete automaticky dělit slova v části dokumentu, proveďte toto:

 1. Vyberte text, ve kterém chcete použít dělení slov.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na Dělení slova potom klikněte na Automatické.

  Obrázek pásu karet Wordu

Když text rozdělujete ručně, Office Word 2007 vyhledá text k dělení slov. Po označení místa, kde chcete text dělit, vloží Word nepovinný spojovník. Pokud později dokument upravíte a změníte konce řádků, Office Word 2007 zobrazí a vytiskne jenom nepovinné spojovníky, které stále spadají na konec řádků. Word dokument znovu neposoudí.

 1. Vyberte text, který chcete pomlčkami dělit.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na Dělení slova potom klikněte na Ručně.

 3. Pokud Office Word identifikuje slovo nebo frázi k dělení slov, proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete do umístění, které Office Word navrhuje, vložit nepovinný spojovník, klikněte na Ano.

  • Pokud chcete vložit nepovinný spojovník do jiné části slova, přesuňte kurzor do tohoto umístění a klikněte na Ano.

Nepřerušované spojovníky zabraňují dělení slov, čísel nebo frází, pokud spadají na konec řádku textu. Můžete například zabránit porušení 555-0123. místo toho se celá položka přesune na začátek dalšího řádku.

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pevnou pomlčku.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+POMLČKA.

Hyphenation zone is the maximum amount of space Office Word 2007 allows between a word and the right margin without hyphenating the word. Oblast dělení slov můžete změnit tak, aby byla širší nebo užší. Pokud chcete zmenšit počet spojovníků, vytvořte zónu dělení slov na širokém. Pokud chcete omezit zubatost pravého okraje, oblast dělení slov zužte.

 1. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Vzhled stránky na Dělení slova potom klikněte na Možnosti dělení slov.

 2. Do zóny Dělení slovzadejte velikost volného místa.

Můžete odebrat všechny automatické dělení slov a každou instanci ručního dělení slov, například nepovinné a nepřelomné pomlčky.

 • Pokud chcete automatické dělení slov odebrat, klikněte na kartě Rozložení stránky ve skupině Vzhled stránky na Dělení slov a potom klikněte na Žádné.

Obrázek pásu karet Wordu

 1. Pokud chcete ruční dělení slov odebrat, klikněte na kartě Domů ve skupině Úpravy na Nahradit.

 2. Pokud tlačítko Zvláštní nevidíte, klikněte na Další.

 3. Klikněte naJinak a potom kliknutím na Nepovinný spojovník odeberte ruční pomlčky nebo Nerozbitný spojovník, aby se odstranily nerozbitné spojovníky.

 4. Pole Nahradit nechte prázdné.

 5. Klikněte na Opravit další, Nahraditnebo Nahradit vše.

Viz také

Konce řádků a stránek

Vložení konce stránky

Změna mezer mezi odstavci

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×