Uložení nebo převod do PDF nebo XPS v desktopové verzi Projectu

Aplikace Office zvládnout vaše soubory ukládat nebo konvertovat do formátu PDF, takže je můžete pohodlně sdílet nebo tisknout na komerčních tiskárnách. A nepotřebujete k tomu žádný další software ani doplňky.

Formát PDF použijte, když chcete soubor s těmito vlastnostmi:

 • Vypadá stejně na většině počítačů.

 • Má menší velikost souboru.

 • Vyhovuje oborovému formátu.

Příklady zahrnují životopisy, právní dokumenty, bulletiny, soubory, které jsou určené k načtení (nikoli k úpravám) a tisk a soubory určené pro profesionální tisk.

Důležité informace: Mnohé programy, včetně Microsoft Wordu, mají možnost otevírat a upravovat soubory PDF. Pouhé sdílení něčeho jako PDF nestačí k tomu, aby mohl příjemce soubor upravovat.

Pokud chcete soubor Office exportovat nebo uložit jako PDF, klikněte v nabídce Soubor na Exportovat nebo Uložit jako. Podrobné pokyny si zobrazíte výběrem aplikace Office v rozevíracím seznamu.

 1. Otevřete tabulku nebo sestavu, kterou chcete publikovat ve formátu XPS.

 2. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Export na tlačítko PDF nebo XPS.

  Obrázek tlačítka PDF nebo XPS

 3. V poli Název souboru zadejte nebo vyberte název dokumentu.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Klikněte na OK.

 6. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Tyto informace se týkají rovněž aplikace Microsoft Excel Starter 2010.

Poznámka: Listy nástroje Power View nejde ukládat jako soubory PDF.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v Excel 2013 nebo Excel 2016, musíte vybrat umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Další informace o dialogovém okně Možnosti v Excelu najdete v článku Další informace o možnostech PDF. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na Uložit.

OneNote 2013 a OneNote 2016

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Export.

 3. V části Exportovat aktuální klikněte na část poznámkového bloku, kterou chcete uložit ve formátu PDF.

 4. V části Vyberte formát klikněte na položku PDF (*.pdf) a poté klikněte na tlačítko Exportovat.

 5. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název souboru název poznámkového bloku.

 6. Klikněte na Uložit.

OneNote 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na příkaz Uložit jako a potom klikněte na možnost představující část poznámkového bloku, kterou chcete uložit ve formátu PDF.

 3. V části Vyberte formát klikněte na možnost PDF (*.pdf) a potom klikněte na tlačítko Uložit jako.

 4. V poli Název souboru zadejte název poznámkového bloku.

 5. Klikněte na Uložit.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016, musíte vybrat umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na Uložit.

 1. Na kartě Soubor zvolte Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v Project 2013 nebo Project 2016, musíte vybrat umístění a složku.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 3. V seznamu Uložit jako typ vyberte Soubory PDF (*.pdf) nebo Soubory XPS (*.xps) a pak zvolte Uložit.

 4. V dialogovém okně Možnosti exportu dokumentu vyberte Rozsah publikování a podle potřeby vyberte možnosti Zahrnout netisknutelné informace a Kompatibilní se standardem ISO 19500-1 (pouze PDF).

Tipy pro formátování

Project nepodporuje všechny funkce formátování souborů PDF nebo XPS, ale ke změně konečného vzhledu dokumentu můžete využít některé možnosti tisku.

Zvolte Soubor > Tisk a pak změňte kteroukoli z těchto možností:

 • Data

 • Orientace

 • Velikost stránky

 • Vzhled stránky

V dialogovém okně Vzhled stránky můžete měnit možnosti na těchto kartách:

 • Okraje

 • Legenda

 • Zobrazení

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v Publisher 2013 nebo publisher 2016, musíte vybrat umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

 5. Pokud chcete změnit způsob optimalizace dokumentu, klikněte na Změnit. (V aplikaci Publisher 2013 nebo Publisher 2016 klikněte na Možnosti.)

  • Proveďte případné požadované změny rozlišení obrázků a netisknutelných informací.

  • Po kliknutí na tlačítko Možnosti tisku můžete změnit možnosti tisku daného dokumentu.

  • Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 7. Klikněte na Uložit.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v TE102750837 nebo v aplikaci Visio 2016, musíte vybrat umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Pokud chcete soubor bezprostředně po uložení otevřít ve vybraném formátu, zaškrtněte políčko Automaticky zobrazit soubor po uložení.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Word 2013 a novější

 1. Zvolte Soubor > Exportovat > Vytvořit dokument PDF/XPS.

  Tlačítko Vytvořit soubor PDF/XPS na kartě Exportovat ve Wordu 2016
 2. Pokud vlastnosti dokumentu aplikace Word obsahují informace, které nechcete zahrnout do PDF, v okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS zvolte Možnosti. Pak vyberte možnost Dokument a zrušte výběr možnosti Vlastnosti dokumentu. Nastavte libovolné další požadované možnosti a zvolte OK.

  Pokud chcete předejít sdílení informací v souboru PDF, vymažte vlastnosti dokumentu.

  Další informace o vlastnostech dokumentu najdete v tématu Zobrazení nebo změna vlastností souboru Office 2016.

 3. V okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit. Název souboru můžete taky v případě potřeby změnit.

 4. Klikněte na Publikovat.

Další možnosti PDF

 • Pokud chcete vytvořit soubor PDF jenom z některých stránek dokumentu, zvolte některou možnost v části Rozsah stránek.

 • Pokud chcete do PDF zahrnout sledované změny, vyberte v části Položky určené k publikování možnost Dokument s revizemi. Pokud je zahrnout nechcete, zkontrolujte, že je vybraná možnost Dokument.

 • Pokud chcete v PDF vytvořit sadu záložek, vyberte možnost Při vytváření záložek použít. Pak zvolte Nadpisy nebo Záložky aplikace Word (pokud jste do dokumentu přidali záložky).

 • Pokud chcete do PDF zahrnout vlastnosti dokumentu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Vlastnosti dokumentu.

 • Pokud chcete softwaru pro čtení obrazovky usnadnit čtení dokumentu, vyberte možnost Značky struktury dokumentů pro usnadnění.

 • Kompatibilní se standardem ISO 19005-1 (PDF/A) Tato možnost uloží výstupní PDF dokument ve verzi 1.7 PDF, což je standard pro archivaci. PDF/A vám pomůže zajistit, že dokument bude vypadat stejně i když ho později otevřete na jiném počítači.

 • Rastrový text, pokud nelze vkládat písma: Pokud nejdou do dokumentu vložit písma, PDF použije rastrové obrázky textu, aby PDF vypadalo stejně jako původní dokument. Pokud tato možnost není zaškrtnutá a soubor používá písmo, které nejde vložit, může čtečka PDF použít jiné písmo.

 • Šifrovat dokument heslem: Výběrem této možnosti můžete nastavit, že PDF můžou otevřít jenom lidé, kteří znají heslo. Když kliknete na OK, Word zobrazí dialogové okno Zašifrovat dokument PDF, do kterého můžete zadat heslo a jeho potvrzení.

Otevření PDF ve Wordu a kopírování obsahu do Wordu

Když otevřete soubor PDF ve Wordu, můžete z něj kopírovat libovolný obsah.

Přejděte na Soubor > Otevřít a najděte soubor PDF. Word otevře obsah PDF v novém souboru. Můžete z něj kopírovat jakýkoliv obsah včetně obrázků a diagramů.

Word 2010

Tyto informace se týkají rovněž aplikace Microsoft Word Starter 2010.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v Word 2013 a Word 2016, musíte vybrat umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud v Office pro Mac chcete uložit soubor jako PDF, proveďte tento jednoduchý postup:

 1. Klikněte na Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.

 3. Klikněte na možnost pro výběr formátu souboru v dolní části okna.

  Pomocí nástroje pro výběr formátu souboru u možnosti Uložit jako ve Wordu můžete vybrat jiné formáty, například PDF.
 4. Ze seznamu dostupných formátů souborů vyberte PDF.

 5. Dejte souboru název, pokud ho ještě nemá, a potom klikněte na možnost pro export.

Pomocí Word pro web můžete převést dokument do PDF vytištěním dokumentu ve Wordu. Vytvoří se základní PDF, ve kterém je zachované rozložení a formát původního dokumentu.

Příkaz Tisk ve Word Web Appu

Pokud potřebujete přesněji nastavit možnosti PDF, třeba přidat záložky, použijte ke konverzi dokumentu na PDF desktopovou aplikaci Word. Kliknutím na Otevřít ve Wordu spusťte desktopovou aplikaci.

Obrázek příkazu Otevřít ve Wordu ve Wordu Online

Pokud desktopovou verzi Wordu nemáte, můžete si teď vyzkoušet nebo koupit nejnovější verzi Office.

Máte k této funkci nějaký návrh?

Na webu word.uservoice.com můžete hlasovat pro nové nápady nebo můžete v poli pro návrhy navrhnout novou funkci.

Pokud chcete wordový dokument nebo excelový sešit vyexportovat do formátu PDF v iOSu, klepněte vlevo nahoře na tlačítko Soubor, zvolte Exportovat a potom PDF.

Když chcete dokument exportovat do PDF, klepněte na Soubor > Exportovat.

PDF (Portable Document Format)    zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Při zobrazení online nebo vytištění je u formátu PDF je zachovaný požadovaný formát. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány metodami komerčního tisku. Mnoho agentur a organizací přijímá PDF jako platný formát, který se dá navíc prohlížet na více platformách, než je tomu u formátu XPS.

XPS (XML Paper Specification)    je formát elektronického souboru, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. U formátu XPS si můžete být jistí, že soubory si při zobrazení online nebo při tisku zachovají přesný požadovaný formát. Data v souboru se navíc nedají snadno měnit.

Důležité informace: Většina moderních webových prohlížečů umí otevřít a zobrazit soubor PDF. Pokud máte starší operační systém, můžete mít na svém zařízení nainstalovánu čtečku souborů PDF, například Acrobat Reader, která je dostupná ze společnosti Adobe Systems.

Viz také

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×