Uložení sešitu v jiném formátu souboru

Uložení sešitu v jiném formátu souboru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Většinou budete asi chtít sešity ukládat v současném formátu souborů (.xlsx). Někdy ale můžete potřebovat uložit sešit v jiném formátu souboru, jako je formát souboru dřívější verze Excelu, jako textový soubor, případně jako soubor PDF nebo XPS. Nezapomeňte ale, že kdykoli sešit uložíte v jiném formátu souboru, část formátování, dat a funkcí se nemusí uložit.

Seznam formátů souborů (nazývané také typy souborů) je můžete (a nelze) otevřít nebo uložit v Excel 2013, najdete v článku formáty souborů podporované v Excelu na konci tohoto článku.

 1. Otevřete sešit, který chcete uložit.

 2. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

  Možnost Uložit jako na kartě Soubor

 3. V seznamu Místa vyberte místo, kam chcete sešit uložit. Pokud ho třeba chcete uložit do webového umístění, vyberte OneDrive. Nebo když ho chcete uložit do místní složky, jako jsou Dokumenty, vyberte Počítač.

  Možnost volby umístění

 4. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do požadovaného umístění.

  Dialogové okno Uložit jako

 5. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na požadovaný formát souboru. Kliknutím na šipky se můžete posunout a zobrazit formáty souborů, které nejsou v seznamu vidět.

  Poznámka: Zobrazené formáty souborů se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu v sešitu (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

 6. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

Pokud jste otevřeli sešit aplikace Excel 97-2003, ale nechcete ho v tomto formátu souboru nechat, převeďte ho prostě na současný formát souboru (.xlsx).

 1. Klikněte na položku Soubor > Informace.

 2. Klikněte na tlačítko Převést.

Tlačítko Převést

V aplikaci Excel 2013 můžete otevírat a ukládat soubory v těchto formátech:

Formáty souborů aplikace Excel

Formát

Přípona

Popis

Sešit aplikace Excel

.xlsx

Výchozí formát souboru Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).

Tabulka Strict Open XML

.xlsx

Verze ISO formátu souboru sešitu Excelu (.xlsx).

Sešit aplikace Excel s podporou maker

.xlsm

Formát souboru Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML a s podporou maker. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Binární sešit aplikace Excel

.xlsb

Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2007-2013.

Šablona

.xltx

Výchozí formát souboru Excelu 2007-2013 pro šablonu Excelu. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Šablona aplikace Excel s podporou maker

.xltm

Formát souboru s podporou maker pro šablonu Excelu v Excelu 2007-2013. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel 97-2003

XLS

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8).

Šablona aplikace Excel 97-2003

XLT

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel.

Sešit Microsoft Excel 5.0/95

XLS

Binární formát souboru aplikace Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5).

Tabulka XML 2003

XML

Formát souboru tabulky XML aplikace Excel 2003 (XMLSS).

Datové soubory ve formátu XML

XML

Formát datových souborů ve formátu XML.

Doplněk aplikace Excel

.xlam

Formát doplňku Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML a s podporou maker. Doplněk je doplňkový program určený ke spouštění dalšího kódu, podporuje použití projektů VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Doplněk aplikace Excel 97–2003

XLA

Doplněk aplikace Excel 97-2003 – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA.

Sešit aplikace Excel 4.0

XLW

Formát souboru Excelu 4.0, ve kterém se ukládají pouze listy, listy s grafem a listy maker. V aplikaci Excel 2013 můžete sešit v tomto formátu souboru otevřít, soubor Excelu se ale nedá do tohoto formátu uložit.

Formáty textových souborů

Formát

Přípona

Popis

Formátovaný text (oddělený mezerami)

PRN

Formát aplikace Lotus s textem odděleným mezerami. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (Macintosh)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (MS-DOS)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text v kódu Unicode

TXT

Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (Macintosh)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (MS-DOS)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

DIF (formát výměny dat)

DIF

Formát výměny dat. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

SYLK (symbolické propojení)

SLK

Formát symbolického propojení. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Poznámka: Pokud sešit uložíte v některém textovém formátu, ztratí se veškeré formátování.

Další formáty souborů

Formát

Přípona

Popis

DBF 3, DBF 4

DBF

Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů lze v aplikaci Excel otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do formátu dBase uložit.

Formát OpenDocument Spreadsheet

.ods

Formát OpenDocument Spreadsheet. Soubory Excelu 2010 můžete uložit ve formátu, který se dá otevřít v tabulkových aplikacích používajících formát OpenDocument Spreadsheet, například Google Docs nebo OpenOffice.org Calc. V Excelu 2010 se taky dají otevřít tabulky ve formátu ODS. Při ukládání a otevírání souborů ODS může dojít ke ztrátě formátování.

PDF

PDF

Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu PDF zobrazen online nebo vytištěn, je zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.

Dokument XPS

XPS

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Při zobrazení souboru ve formátu XPS online nebo jeho vytištění se přesně zachová požadovaný formát. Data v souboru se nedají snadno měnit.

Formáty souborů používající schránku

Pokud jste do schránky zkopírovali data v některém z následujících formátů souboru, můžete je do Excelu vložit příkazem Vložit nebo Vložit jinak (Domů > Schránka > Vložit).

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Obrázek

WMF nebo EMF

Obrázky ve formátu metasouboru systému Windows (WMF) nebo ve formátu rozšířeného metasouboru systému Windows (EMF).

Poznámka: Pokud zkopírujete obrázek ve formátu metasouboru Windows z jiného programu, Excel obrázek vloží ve formátu rozšířeného metasouboru.

Rastrový obrázek

BMP

Obrázky uložené ve formátu rastrového obrázku (BMP).

Formáty souborů aplikace Microsoft Excel

XLS

Binární formáty souborů pro Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5), Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) a Excel 2013 (BIFF12).

SYLK (symbolické propojení)

SLK

Formát symbolického propojení.

DIF (formát výměny dat)

DIF

Formát výměny dat.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Formát textu odděleného tabulátory.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Formát hodnot oddělených pomocí středníků.

Formátovaný text (oddělený mezerami)

RTF

Formát RTF (Rich Text Format). Pouze z aplikace Excel.

Vložený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp

Objekty Microsoft Excelu, objekty z řádně registrovaných programů, které podporují formát OLE 2.0 (OwnerLink), Picture nebo jiný formát prezentace.

Propojený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp

Formát OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture nebo jiný formát.

Kresba aplikací Office

EMF

Formát objektu kresby sady Office nebo obrázek (formát rozšířeného metasouboru systému Windows (EMF)).

Text

TXT

Zobrazený text, text OEM.

Webová stránka tvořená jedním souborem

MHT, MHTML

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT nebo MHTML). Tento formát souborů integruje vloženou grafiku, aplety, propojené dokumenty a ostatní pomocné položky, na které v dokumentu existují odkazy.

Webová stránka

HTM, HTML

Formát HTML (Hypertext Markup Language)

Poznámka: Když zkopírujete text z jiného programu, Excel ho vloží ve formátu HTML, bez ohledu na formát původního textu.

Formáty souborů nepodporované v Excel 2013

Následující formáty souborů už nejsou podporované. Soubory se v nich nedají otevírat ani je do nich ukládat.

Pokud potřebujete pracovat s daty sešitu programu, který už není podporovaný, vyzkoušejte tyto možnosti:

 • Zkuste najít na webu společnost, která se zabývá vytvářením převaděčů formátů souborů, které nejsou Excelem podporované.

 • Sešit uložte do jiného formátu souboru, který se dá otevřít v tom druhém programu. Uložte ho třeba jako tabulku XML nebo ve formátu textového souboru, který může druhý program podporovat.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Graf aplikace Excel

XLC

Formáty souborů aplikace Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze)

Sada Microsoft Works

WKS

Formáty souborů aplikace Microsoft Works (všechny verze)

DBF 2

DBF

Formát souborů DBASE II

WQ1

WQ1

Formát souborů aplikace Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro systém Windows

Excel 2007 nebo novější sešitu můžete uložit ve formátu souboru dřívější verze aplikace Excel ve formátu textu a v jiných formátech souborů, například ve formátu PDF nebo XPS. Ve výchozím nastavení jsou soubory uložené ve formátu souboru XLSX, ale můžete změnit výchozí formát souboru pro ukládání. Pokud často používáte příkaz Uložit jako, můžete ho přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Důležité informace: Uložení sešitu ve formátu souboru než na aktuální formát souboru Excelu, nebudou formáty a funkce, které jsou jedinečné pro aplikaci Excel 2007 a novější zachovány. Další informace najdete v tématu Použití aplikace Excel s dřívějšími verzemi Excelu.

 1. V Excelu otevřete sešit, který chcete uložit pro použití v jiné aplikaci.

 2. Na kartě Soubor klikněte na Uložit jako.

 3. Uložte sešit do jiného umístění, zadejte v polích soubor cestu a složku jednotka a umístění.

 4. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

 5. V seznamu Uložit jako typ klikněte na požadovaný formát víte, že můžete otevřít v jiném programu.

V případě potřeby, kliknutím na šipky posunutím zobrazení pomocí posuvníku formáty souborů, které nejsou viditelné v seznamu.

Poznámka: Formáty souborů, které jsou k dispozici lišit v závislosti na typu listu aktivní (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

Tip: Další informace o tom, jak uložit sešit ve formátu PDF (.pdf) nebo ve formátu XPS (.xps) formátu, najdete v článku uložení ve formátu PDF nebo XPS.

Můžete uložit libovolném formátu souboru, který můžete otevřít v aplikaci Excel 2007 a později v aktuálním formátu souboru sešitu aplikace Excel (XLSX). Tímto způsobem, můžete pomocí nové funkce, které nejsou podporovány další formáty souborů.

Poznámka: Když uložíte sešit, který byl vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel jako Excel 2007 a novější sešitu, nemusí zachovají některé formátování a funkce. Informace o nepodporované funkce aplikace Excel 97-2003 najdete v článku Použití aplikace Excel s dřívějšími verzemi Excelu.

 1. Otevřete soubor, který chcete uložit v aktuálním formátu souboru.

 2. Na kartě Soubor klikněte na Uložit jako.

 3. Uložte soubor do jiného umístění, zadejte v polích soubor cestu a složku jednotka a umístění.

 4. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

 5. V seznamu Uložit jako typ proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud ukládáte sešit, který byl vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel a sešit obsahuje makra, které chcete zachovat, klikněte na Sešit jako (XLSM).

  • Pokud chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na Šablona aplikace Excel (*.xltx).

  • Pokud ukládáte sešit, který byl vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel, sešit obsahuje makra, které chcete zachovat, a chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na Jako Template.xltm.

  • Pokud chcete sešit uložit v aktuálním formátu sešitu aplikace Excel, klikněte na Sešit aplikace Excel (XLSX).

  • Pokud chcete soubor uložit do nové binární formát souboru, klikněte na Binární sešit aplikace Excel (*.xslb).

 6. Klikněte na Uložit.

Můžete změnit typ souboru, který se používá ve výchozím nastavení při ukládání sešitu.

 1. Na kartě Soubor klikněte na Možnosti.

 2. V kategorii Uložit v části Uložit sešity, v rozevíracím seznamu Uložit soubory v tomto formátu na formát souboru, který chcete používat jako výchozí.

Příkaz Uložit jako není k dispozici jako tlačítko na pásu karet. Můžete však přidáte příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu na panelu nástrojů Rychlý přístup a potom klikněte na Další příkazy.

  Quick Access Toolbar arrow

 2. V dialogovém okně Zvolit příkazy z zkontrolujte, zda je zaškrtnuto Oblíbené příkazy.

 3. V seznamu přejděte na tlačítko Uložit jako a vyberte ho.

 4. Klikněte na Přidat.

Uložení sešitu Microsoft Office Excel 2007 v jiném formátu souboru. Uložením sešitu ve formátu starší verze souboru ve formátu textu a v jiných formátech souborů, například ve formátu PDF nebo XPS. Můžete také uložit všechny formát souboru, který můžete otevřít v Office Excel 2007 jako sešit aplikace Excel 2007. Ve výchozím nastavení Excel 2007 ukládá soubory ve formátu souboru XLSX, ale můžete změnit výchozí formát souboru pro ukládání.

Pokud často používáte příkaz Uložit jako, můžete ho přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Můžete uložit všechny formát souboru, který můžete otevřít v Excel 2007 v aktuálním formátu souboru sešitu aplikace Excel (XLSX). Tímto způsobem, můžete pomocí nové funkce Excel 2007, jako jsou větší mřížky, které nejsou podporovány další formáty souborů.

Poznámka: Při uložení sešitu, který byl vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel jako sešit aplikace Excel 2007 nemusí zachovají některé formátování a funkce.

 1. Otevřete sešit, který chcete uložit jako sešit aplikace Excel 2007.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak klikněte na Uložit jako.

 3. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

 4. V seznamu Uložit jako typ proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud ukládáte sešit, který byl vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel a sešit obsahuje makra, které chcete zachovat, klikněte na formát xlsm.

  • Pokud chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát xltx.

  • Pokud ukládáte sešit, který byl vytvořený v dřívější verzi aplikace Excel, sešit obsahuje makra, které chcete zachovat, a chcete sešit uložit jako šablonu, klikněte na formát XLTM.

  • Pokud chcete sešit uložit v aktuálním formátu sešitu aplikace Excel, klikněte na formát XLSX.

  • Pokud chcete soubor uložit do nové binární formát souboru, klikněte na .xslb.

  • Další informace o formátech souborů najdete v článku formáty souborů podporované v aplikaci Excel.

 5. Klikněte na Uložit.

Můžete změnit typ souboru, který se používá ve výchozím nastavení při ukládání sešitu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na Možnosti aplikace Excel.

 2. V kategorii Uložit v části Uložit sešity, v rozevíracím seznamu Uložit soubory v tomto formátu na formát souboru, který chcete používat jako výchozí.

Příkaz Uložit jako není k dispozici jako tlačítko na Uživatelské rozhraní Microsoft Office Fluent pásu karet. Můžete však přidáte příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup.

Panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office .

 2. Klikněte pravým tlačítkem na Uložit jako a potom klikněte na Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×