Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Uložení sešitu v jiném formátu souboru

Většinou budete asi chtít sešity ukládat v současném formátu souborů (.xlsx). Někdy ale můžete potřebovat uložit sešit v jiném formátu souboru, jako je formát souboru dřívější verze Excelu, jako textový soubor, případně jako soubor PDF nebo XPS. Nezapomeňte ale, že kdykoli sešit uložíte v jiném formátu souboru, část formátování, dat a funkcí se nemusí uložit.

Seznam formátů souborů (kterým se taky říká typy souborů), které se dají a nedají otevřít a uložit v aplikaci Excel 2013, najdete v části Formáty souborů podporované v Excelu na konci tohoto článku.

 1. Otevřete sešit, který chcete uložit.

 2. Klikněte na Soubor > Uložit jako.

  Možnost Uložit jako na kartě Soubor

 3. V části Places vyberte místo, kam chcete sešit uložit. Vyberte například OneDrive , abyste ho uložili do webového umístění, nebo Počítač a uložte ho do místní složky, jako jsou dokumenty.

  Možnost volby umístění

 4. V dialogovém okně Uložit jako přejděte do požadovaného umístění.

  Dialogové okno Uložit jako

 5. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na požadovaný formát souboru. Kliknutím na šipky se můžete posunout a zobrazit formáty souborů, které nejsou v seznamu vidět.

  Poznámka: Zobrazené formáty souborů se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu v sešitu (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

 6. Do pole Název souboru zadejte nový název sešitu nebo použije navržený název.

Pokud jste otevřeli sešit aplikace Excel 97-2003, ale nechcete ho v tomto formátu souboru nechat, převeďte ho prostě na současný formát souboru (.xlsx).

 1. Klikněte na položku Soubor > Informace.

 2. Klikněte na tlačítko Převést.

Tlačítko Převést

V aplikaci Excel 2013 můžete otevírat a ukládat soubory v těchto formátech:

Formáty souborů Excelu

Formát

Přípona

Popis

Sešit aplikace Excel

.xlsx

Výchozí formát souboru Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).

Tabulka Strict Open XML

.xlsx

Verze ISO formátu souboru sešitu Excelu (.xlsx).

Sešit aplikace Excel s podporou maker

.xlsm

Formát souboru Excelu 2007-2013 založený na jazyce XML a s podporou maker. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Binární sešit aplikace Excel

.xlsb

Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2007-2013.

Šablona

.xltx

Výchozí formát souboru Excelu 2007-2013 pro šablonu Excelu. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Šablona aplikace Excel s podporou maker

.xltm

Formát souboru s podporou maker pro šablonu Excelu v Excelu 2007-2013. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel 97-2003

XLS

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8).

Šablona aplikace Excel 97-2003

XLT

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel.

Sešit Microsoft Excel 5.0/95

XLS

Binární formát souboru aplikace Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5).

Tabulka XML 2003

XML

Formát souboru tabulky XML aplikace Excel 2003 (XMLSS).

Datové soubory ve formátu XML

XML

Formát datových souborů ve formátu XML.

Doplněk aplikace Excel

.xlam

Formát excelu 2007–2013 založený na jazyce XML a s podporou maker Add-In. Doplněk je doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Doplněk aplikace Excel 97–2003

XLA

Doplněk aplikace Excel 97-2003 – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA.

Sešit aplikace Excel 4.0

XLW

Formát souboru Excelu 4.0, ve kterém se ukládají pouze listy, listy s grafem a listy maker. V aplikaci Excel 2013 můžete sešit v tomto formátu souboru otevřít, soubor Excelu se ale nedá do tohoto formátu uložit.

Formáty textových souborů

Formát

Přípona

Popis

Formátovaný text (oddělený mezerami)

PRN

Formát aplikace Lotus s textem odděleným mezerami. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (Macintosh)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (MS-DOS)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text v kódu Unicode

TXT

Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (Macintosh)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (MS-DOS)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

DIF (formát výměny dat)

DIF

Formát výměny dat. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

SYLK (symbolické propojení)

SLK

Formát symbolického propojení. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Poznámka: Pokud sešit uložíte v některém textovém formátu, ztratí se veškeré formátování.

Další formáty souborů

Formát

Přípona

Popis

DBF 3, DBF 4

DBF

Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů lze v aplikaci Excel otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do formátu dBase uložit.

Formát OpenDocument Spreadsheet

.ods

Formát OpenDocument Spreadsheet. Soubory Excelu 2010 můžete uložit ve formátu, který se dá otevřít v tabulkových aplikacích používajících formát OpenDocument Spreadsheet, například Google Docs nebo OpenOffice.org Calc. V Excelu 2010 se taky dají otevřít tabulky ve formátu ODS. Při ukládání a otevírání souborů ODS může dojít ke ztrátě formátování.

PDF

PDF

Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu PDF zobrazen online nebo vytištěn, je zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.

Dokument XPS

XPS

XPS (XML Paper Specification). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Při zobrazení souboru XPS online nebo vytištění si zachová přesně požadovaný formát a data v souboru se nedají snadno změnit.

Formáty souborů používající schránku

Pokud jste do schránky zkopírovali data v některém z následujících formátů souboru, můžete je do Excelu vložit příkazem Vložit nebo Vložit jinak (Domů > Schránka > Vložit).

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Obrázek

WMF nebo EMF

Obrázky ve formátu metasouboru systému Windows (WMF) nebo ve formátu rozšířeného metasouboru systému Windows (EMF).

Poznámka: Pokud zkopírujete obrázek ve formátu metasouboru Windows z jiného programu, Excel obrázek vloží ve formátu rozšířeného metasouboru.

Rastrový obrázek

BMP

Obrázky uložené ve formátu rastrového obrázku (BMP).

Formáty souborů aplikace Microsoft Excel

XLS

Binární formáty souborů pro Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5), Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) a Excel 2013 (BIFF12).

SYLK (symbolické propojení)

SLK

Formát symbolického propojení.

DIF (formát výměny dat)

DIF

Formát výměny dat.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Formát textu odděleného tabulátory.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Formát hodnot oddělených pomocí středníků.

Formátovaný text (oddělený mezerami)

RTF

Formát RTF (Rich Text Format). Pouze z aplikace Excel.

Vložený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp

Objekty Microsoft Excelu, objekty z řádně registrovaných programů, které podporují formát OLE 2.0 (OwnerLink), Picture nebo jiný formát prezentace.

Propojený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls nebo .bmp

Formát OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture nebo jiný formát.

Kresba aplikací Office

EMF

Formát objektu kresby sady Office nebo obrázek (formát rozšířeného metasouboru systému Windows (EMF)).

Text

TXT

Zobrazený text, text OEM.

Webová stránka tvořená jedním souborem

MHT, MHTML

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT nebo MHTML). Tento formát souborů integruje vloženou grafiku, aplety, propojené dokumenty a ostatní pomocné položky, na které v dokumentu existují odkazy.

Webová stránka

HTM, HTML

Formát HTML (Hypertext Markup Language)

Poznámka: Když zkopírujete text z jiného programu, Excel ho vloží ve formátu HTML, bez ohledu na formát původního textu.

Formáty souborů nepodporované v aplikaci Excel 2013

Následující formáty souborů už nejsou podporované. Soubory se v nich nedají otevírat ani je do nich ukládat.

Pokud potřebujete pracovat s daty sešitu programu, který už není podporovaný, vyzkoušejte tyto možnosti:

 • Zkuste najít na webu společnost, která se zabývá vytvářením převaděčů formátů souborů, které nejsou Excelem podporované.

 • Sešit uložte do jiného formátu souboru, který se dá otevřít v tom druhém programu. Uložte ho třeba jako tabulku XML nebo ve formátu textového souboru, který může druhý program podporovat.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Graf aplikace Excel

XLC

Formáty souborů aplikace Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze)

Sada Microsoft Works

WKS

Formáty souborů aplikace Microsoft Works (všechny verze)

DBF 2

DBF

Formát souborů DBASE II

WQ1

WQ1

Formát souborů aplikace Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro systém Windows

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×