Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Obsah buňky můžete upravit přímo v buňce. Obsah buňky můžete upravit také zadáním Řádek vzorců.

Když upravujete obsah buňky, excel funguje v režimu úprav. Některé funkce Excelu fungují jinak nebo nejsou v režimu úprav dostupné.

Když je Excel v režimu úprav, zobrazí se v levém dolním rohu okna aplikace Excel slovo Upravit , jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Lower left corner of program window showing edit mode

Jak excel funguje jinak v režimu úprav?

V režimu úprav není mnoho příkazů k dispozici. Pokud je například Excel v režimu úprav, nemůžete použít podmíněné formátování ani změnit zarovnání obsahu buňky.

Klávesy se šipkami se také chovají poněkud jinak, když je Excel v režimu úprav. Místo přesunutí kurzoru z buňky do buňky se v režimu úprav přesune kurzor v buňce pomocí kláves se šipkami.

Povolení nebo zakázání režimu úprav

Pokud se pokusíte použít režim úprav a nic se nestane, může být zakázaný. Režim úprav můžete povolit nebo zakázat změnou možnosti Excelu.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

  – NEBO –

  Pouze v Excel 2007: Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office, klikněte na Možnosti aplikace Excel a potom klikněte na kategorii Upřesnit .

 2. V části Možnosti úprav udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete režim úprav povolit, zaškrtněte políčko Povolit úpravy přímo v buňkách .

  • Pokud chcete režim úprav zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit úpravy přímo v buňkách .

Přejděte do režimu úprav.

Pokud chcete začít pracovat v režimu úprav, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Poklikejte na buňku obsahující data, která chcete upravit.

  Tím se spustí režim úprav a umístí kurzor do buňky do umístění, na které jste poklikali. Obsah buňky se zobrazí také na řádku vzorců.

 • Klikněte na buňku obsahující data, která chcete upravit, a potom klikněte na libovolné místo v řádku vzorců.

  Tím spustíte režim úprav a umístí kurzor do řádku vzorců do umístění, na které jste klikli.

 • Klikněte na buňku obsahující data, která chcete upravit, a stiskněte klávesu F2.

  Tím se spustí režim úprav a umístí kurzor na konec obsahu buňky.

Vložení, odstranění nebo nahrazení obsahu buňky

 • Pokud chcete vložit znaky, klikněte do buňky, kam je chcete vložit, a zadejte nové znaky.

 • Pokud chcete odstranit znaky, klikněte do buňky, ve které je chcete odstranit, a stiskněte klávesu BACKSPACE nebo znaky vyberte a stiskněte klávesu DELETE.

 • Pokud chcete nahradit konkrétní znaky, vyberte je a zadejte nové znaky.

 • Pokud chcete zapnout režim přepisování, aby se stávající znaky při psaní nahradily novými znaky, stiskněte klávesu INSERT.

  Poznámka: Režim přepisování se dá zapnout nebo vypnout, jenom když jste v režimu úprav. Když je zapnutý režim přepisování, znak napravo od kurzoru se zvýrazní na řádku vzorců a při psaní se přepíše.

 • Chcete-li začít nový řádek textu v určitém místě v buňce, klikněte na místo, kde chcete řádek přerušit, a stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER.

Zrušení nebo vrácení úprav zpět

Před stisknutím klávesy ENTER nebo TAB a před stisknutím klávesy F2 nebo po stisknutí klávesy ESC můžete zrušit všechny úpravy, které jste provedli v obsahu buňky.

Po stisknutí klávesy ENTER nebo TAB můžete provedené úpravy vrátit zpět stisknutím kombinace kláves CTRL+Z nebo kliknutím na Zpět Undo buttonna panelu nástrojů Rychlý přístup.

Úprava způsobu zobrazení obsahu buněk

Po úpravě obsahu buněk můžete upravit způsob, jakým se bude zobrazovat.

 • Někdy se v buňce může zobrazit #####. K tomu může dojít v případě, že buňka obsahuje číslo nebo datum a šířka sloupce nemůže zobrazit všechny znaky, které její formát vyžaduje. Předpokládejme například, že buňka s formátem data "mm/dd/rrrr" obsahuje 31. 12. 2007. Sloupec je ale dostatečně široký, aby zobrazil šest znaků. V buňce se zobrazí #####. Pokud chcete zobrazit celý obsah buňky s aktuálním formátem, musíte zvětšit šířku sloupce.

  Změna šířky sloupce

  1. Klikněte na buňku, u které chcete změnit šířku sloupce.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na tlačítko Formát.

   Obrázek pásu karet aplikace Excel

  3. V části Velikost buňky proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete do buňky vložit veškerý text, klikněte na Přizpůsobit šířku sloupce.

   • Pokud chcete zadat větší šířku sloupce, klikněte na Šířka sloupce a zadejte požadovanou šířku do pole Šířka sloupce .

    Poznámka: Jako alternativu ke zvětšení šířky sloupce můžete změnit formát tohoto sloupce nebo dokonce jednotlivé buňky. Můžete například změnit formát data tak, aby se datum zobrazovalo pouze jako měsíc a den (formát mm/dd), například 31.12., nebo představovalo číslo ve vědeckém (exponenciálním) formátu, například 4E+08.

 • Pokud je v buňce více řádků textu, nemusí se část textu zobrazit požadovaným způsobem. Obtékáním textu můžete v buňce zobrazit více řádků textu.

  Poznámka: Když je Excel v režimu úprav, nemůžete změnit způsob obtékání textu.

  Zalomení textu v buňce

  1. Klikněte na buňku, do které chcete text zalomit.

  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zarovnání na Zalamovat text.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

   Poznámka: Pokud je text jedno dlouhé slovo, znaky se nezalamí; Můžete rozšířit sloupec nebo zmenšit velikost písma, aby se zobrazil veškerý text. Pokud po zalomení textu není v buňce vidět celý text, budete možná muset upravit výšku řádku.

   Na kartě Domů klikněte ve skupině Buňky na Formát a potom v části Velikost buňky klikněte na Přizpůsobit řádek.

Ukončit režim úprav

Pokud chcete přestat pracovat v režimu úprav, udělejte jednu z těchto věcí:

 • Stiskněte klávesu ENTER.

  Excel ukončí režim úprav a vybere buňku přímo pod aktuální buňkou.

  Můžete také určit, že stisknutím klávesy ENTER vyberete jinou sousední buňku.

  1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Upřesnit.

   – NEBO –

   Pouze v Excel 2007: Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office, klikněte na Možnosti aplikace Excel a potom klikněte na kategorii Upřesnit .

  2. V části Možnosti úprav udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud chcete, aby výběr zůstal v buňce, kterou jste upravovali, zrušte zaškrtnutí políčka Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr .

   • Pokud chcete určit směr výběru, zaškrtněte políčko Po stisknutí klávesy Enter přesunout výběr , klikněte na šipku vedle položky Směr a pak vyberte směr ze seznamu.

 • Stiskněte klávesu TAB.

  Tím se režim úprav zastaví a vybere se buňka napravo od aktuální buňky. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB vyberete buňku vlevo.

 • Klikněte na jinou buňku.

  Excel ukončí režim úprav a vybere buňku, na kterou jste klikli.

 • Stiskněte klávesu F2.

  Excel ukončí režim úprav a ponechá kurzor tam, kde je.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×