Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Použití webové části formulář aplikace InfoPath na stránku klasické

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po přidání webové části Formulář aplikace InfoPath na stránku můžete zobrazit formulář prohlížeče, který byl:

 • publikovaný do knihovny dokumentů,

 • přidružený k formuláři sharepointového seznamu přizpůsobenému pomocí aplikace Microsoft InfoPath 2013.

Jakmile přidáte webovou část Formulář aplikace InfoPath na stránku, můžete ji taky připojit k jiným webovým částem na stránce, a vytvářet tak užitečná řešení. Můžete třeba:

 • Vybrat položku ve webové části Seznam knihovny obsahující podobné formuláře a zobrazit konkrétní formulář ve webové části Formulář aplikace InfoPath.

 • Vybrat položku z webové části Seznam, například seznam lístků technické podpory, a tato pole zobrazit ve webové části Formulář aplikace InfoPath.

 • Zaznamenávat různé hodnoty parametrů od uživatele ve webové části Formulář aplikace InfoPath, jako je třeba kalkulačka hypotéky, a zobrazit tabulku výsledků ve webové části Služby Excel Services.

Další informace najdete v tématu vyhledání obsahu o Infopathu 2010 a 2013.

V tomto článku

Připojení webové části Formulář aplikace InfoPath k jiné webové části

Webovou část Formulář aplikace InfoPath můžete připojit k jiné webové části, například k webové části Seznam, poskytovat jí data, získávat z ní data a měnit způsob, jakým se data v jiné webové části zobrazují.

 1. V nabídce Nastavení Tlačítko Nastavení Office 365 klikněte na Upravit stránku nebo Přidat stránku.

 2. Pokud potřebujete, přidejte další webové části na stránku, ke které se chcete připojit.

 3. Vyhledejte na stránce webovou část InfoPath nebo ji na stránku přidejte.

 4. Klikněte na nabídku Webová část webové části InfoPath a potom přejděte na Připojení.

 5. Přejděte na jeden z následujících příkazů a klikněte na název jiné webové části na stránce, ke které se chcete připojit.

Příkaz

Popis

Odeslat data do

Zobrazí seznam jedné nebo víc webových částí na stránce, která může přijímat data z formuláře. Webová část Formulář aplikace InfoPath může být buď formulářem knihovny s definovanými výstupními parametry, nebo formulářem seznamu.

Získat formulář z

Zobrazí webovou části Seznam založenou na seznamu nebo knihovně. Uživatelé můžou vybírat formuláře z webové části Seznam a zobrazit konkrétní formulář ve webové části Formulář aplikace InfoPath.

Získat data z

Zobrazí jinou webovou část, například webovou část Seznam, která odešle jedno nebo víc datových polí do webové části Formulář aplikace InfoPath, který musí mít definované vstupní parametry a může být buď formulářem knihovny, nebo formulářem seznamu.

Vlastní vlastnosti

Vlastnost

Popis

Seznam nebo knihovna

Zadejte seznam nebo knihovnu obsahující publikovaný formulář InfoPathu.

Typ obsahu

Určete typ obsahu formuláře. To je potřeba v případě, že byl víc než jeden formulář InfoPathu publikovaný jako typ obsahu nebo přidaný jako šablona knihovny. Pokud nevyberete nic, vybere se výchozí typ obsahu.

Zobrazit formulář jen pro čtení (pouze seznamy)

Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte zadávání dat do formuláře seznamu. Zrušením jeho zaškrtnutí zadávání dat povolíte.

Zobrazit pás karet nebo panel nástrojů aplikace InfoPath

Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte pás karet nebo panel nástrojů InfoPathu. Zrušením jeho zaškrtnutí je skryjete. Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, přidejte tlačítko Odeslat a umožněte tak uživatelům formulář používat.

Při načtení stránky odeslat data v připojených webových částech

Zaškrtnutím tohoto políčka odešlete při prvním zobrazení stránky první řádek dat do jedné nebo víc připojených webových částí. Zrušením jeho zaškrtnutí ho neodešlete. Pomocí tohoto políčka taky můžete zobrazit nebo skrýt výchozí hodnoty.

Vyberte zobrazení formuláře, které se bude zobrazovat jako výchozí.

Pokud je pro formulář definováno více zobrazení, vyberte v rozevíracím seznamu požadované zobrazení.

Vyberte akci, kterou chcete provést po odeslání formuláře.

Vyberte některou z následujících možností:

 • Zavřete formulář Nahradí formulář se tato zpráva: "The formulář byl zavřen".

 • Otevřít nový formulář:    Otevře nový prázdný formulář.

 • Ponechat formulář otevřený:    Ponechá formulář otevřený.

Začátek stránky

Společné vlastnosti

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

Začátek stránky

Vzhled

Vlastnost

Popis

Pozice

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky webové části uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jen záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, jestli se zobrazí záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Název

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Začátek stránky

Rozložení

Vlastnost:

Popis

Skryté

Určuje, jestli se webová část zobrazí při otevření stránky webové části. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část se zobrazí jen při navrhování stránky a k jejímu názvu bude připojený text (Skryto).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Začátek stránky

Pokročilé

Vlastnost:

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

 • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

 • Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka:  I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata Nápovědy jen v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×