Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce USEKNOUT v Microsoft Excelu.

Popis

Zkrátí číslo na celé číslo odstraněním desetinné nebo zlomkové části čísla.

Syntaxe

USEKNOUT(číslo; [číslice])

Syntaxe funkce USEKNOUT má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o číslo, které chcete zkrátit.

  • Desetiny:    Nepovinný argument. Jedná se o počet desetinných míst ve zkráceném čísle. Výchozí nastavení pro desetiny je 0 (nula).

Poznámka

Funkce USEKNOUT a CELÁ.ČÁST jsou podobné v tom, že obě vracejí celá čísla. Funkce USEKNOUT odstraňuje zlomkovou část čísla. Funkce CELÁ.ČÁST zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo na základě hodnoty zlomkové části čísla. Funkce CELÁ.ČÁST a USEKNOUT se liší jenom při zpracování záporných čísel: USEKNOUT(-4,3) vrátí výsledek -4, ale CELÁ.ČÁST(-4,3) vrátí výsledek -5, protože -5 je nižší číslo.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=USEKNOUT(8,9)

Osekne číslo 8,9 a vrátí jeho celočíselnou část (8).

8

=USEKNOUT(-8,9)

Osekne záporné číslo a vrátí jeho celočíselnou část (-8).

-8

=USEKNOUT(0,45)

Osekne číslo mezi 0 a 1 a vrátí jeho celočíselnou část (0).

0

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×