Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce USEKNOUT v Microsoft Excelu.

Popis

Zkrátí číslo na celé číslo odstraněním desetinné nebo zlomkové části čísla.

Syntaxe

USEKNOUT(číslo; [číslice])

Syntaxe funkce USEKNOUT má následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Jedná se o číslo, které chcete zkrátit.

  • Desetiny:    Nepovinný argument. Jedná se o počet desetinných míst ve zkráceném čísle. Výchozí nastavení pro desetiny je 0 (nula).

Poznámka

Funkce USEKNOUT a CELÁ.ČÁST jsou podobné v tom, že obě vracejí celá čísla. Funkce USEKNOUT odstraňuje zlomkovou část čísla. Funkce CELÁ.ČÁST zaokrouhlí číslo směrem dolů na nejbližší celé číslo na základě hodnoty zlomkové části čísla. Funkce CELÁ.ČÁST a USEKNOUT se liší jenom při zpracování záporných čísel: USEKNOUT(-4,3) vrátí výsledek -4, ale CELÁ.ČÁST(-4,3) vrátí výsledek -5, protože -5 je nižší číslo.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=USEKNOUT(8,9)

Osekne číslo 8,9 a vrátí jeho celočíselnou část (8).

8

=USEKNOUT(-8,9)

Osekne záporné číslo a vrátí jeho celočíselnou část (-8).

-8

=USEKNOUT(0,45)

Osekne číslo mezi 0 a 1 a vrátí jeho celočíselnou část (0).

0

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×