Abyste zabránili lidem neúmyslně nebo záměrně změnit, přesunout nebo odstranit důležitá data, můžete buňky ochránit tak, že je zamknete. Zamknutí buněk vyžaduje dva kroky: přidání formátu zámku do buněk a zapnutí ochrany listu.

Postup uzamknutí buněk

 1. Vyberte buňky, které chcete zamknout.

 2. V nabídce Formát klikněte na Buňky nebo stiskněte PŘÍKAZ+1.

 3. Klikněte na kartu Zámek a zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Uzamčeno.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení mají všechny buňky nastaven formát Uzamčeno, pokud jste jej dříve nevypnuli.

 4. Pokud by některé z buněk měly být odemknuté, vyberte je. Stiskněte PŘÍKAZ+1. Potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno.

 5. Na kartě Revize klikněte na Zamknout list nebo Zamknout sešit. Zadejte heslo listu nebo sešitu a potom znova zadejte heslo v části Ověřit.

  Poznámka: Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moct všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté položky. Pokud zadáváte heslo, zvolte takové, které se snadno pamatuje, nebo si ho zapište a uchovávejte na bezpečném místě. Pokud heslo zapomenete, přijdete o přístup k zamčeným částem listu.

 6. Pokud nechcete, aby uživatelé vybírali uzamčené buňky, zrušte zaškrtnutí políčka Vybrat uzamčené buňky.

 7. Pokud chcete, aby lidé mohli vybírat a vyplňovat odemknuté buňky, kliknutím zaškrtněte políčko Vybrat odemknuté buňky.

 8. Před kliknutím na tlačítko OK můžete ostatním uživatelům dovolit provádět u zamčených buněk další akce, například je vybírat nebo formátovat. Pokud to chcete udělat, vyberte v nabídce Povolit uživatelům tohoto listu prvky, které chcete aby mohli vybírat nebo měnit.

 9. Klikněte na OK.

Postup odemknutí buněk

 1. Abyste buňky mohli odemknout, budete muset dočasně vypnout ochranu. Na kartě Revize klikněte na Odemknout list nebo Odemknout sešit. Zadejte heslo.

 2. Vyberte buňky, které chcete odemknout.

 3. Stiskněte PŘÍKAZ+1. Potom zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno.

 4. Pokud některé další buňky musí zůstat zamčeně, klikněte na kartě Revize na Zamknout list nebo Zamknout sešit. Potom pro daný list zadejte heslo a opětovným zadáním je ověřte.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×