Vlastnost Format (Formát)

Platí pro

Objekt ComboBox

Objekt TextBox

Pomocí vlastnosti Format (Formát) můžete přizpůsobit zobrazování a tisk čísel, data, času a textu. Typ String pro čtení/zápis.

výraz.Format

Výraz Povinný argument. Výraz, který vrací jeden z objektů v seznamu Platí pro.

Poznámky

Můžete použít některý z předdefinovaných formátů, nebo pomocí formátovacích symbolů vytvořit vlastní formát.

Vlastnost Format (Formát) se používá pro různé datové typy různá nastavení.

U ovládacího prvku můžete pro nastavení této vlastnosti použít jeho Seznam vlastností. U pole můžete tuto vlastnost nastavit v návrhovém zobrazení tabulky (v oddílu Vlastnosti pole), nebo k tomu můžete použít Okno dotazu a jeho návrhové zobrazení (v seznamu vlastností Vlastnosti pole). Můžete použít také Makro nebo kód jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

Poznámka: Ve Visual Basicu zadejte řetězcový výraz, který odpovídá jednomu z předdefinovaných formátů, nebo zadejte vlastní formát.

Vlastnost Format (Formát) ovlivňuje jen zobrazení dat. Nemá vliv na ukládání dat.

Microsoft Office Access 2007 obsahuje předdefinované formáty pro datové typy Datum a čas, Číslo a Měna, Text a Memo a Ano/Ne. Předdefinované formáty závisí na zemi nebo oblasti určené poklikáním na Místní nastavení v Ovládacích panelech systému Windows. Access zobrazí formáty, které jsou vhodné pro vybranou zemi nebo oblast. Pokud je například na kartě Obecné vybrána angličtina (Spojené státy), zobrazí se 1234,56 ve formátu Měna jako 1 234,56 Kč, ale pokud je na kartě Obecné vybrána angličtina (Britská), zobrazí se číslo jako 1 234,56 USD.

Když nastavíte vlastnost Format (Formát) pole v návrhovém zobrazení tabulky, Access tento formát použije k zobrazení dat v datových listech. Vlastnost Format (Formát) daného pole také použije pro nové ovládací prvky ve formulářích a sestavách.

Pro nastavení vlastního formátu pro jakýkoliv datový typ můžete použít následující symboly.

Symbol

Význam

(mezera)

Zobrazí mezery jako literální znaky.

"ABC"

Vše v uvozovkách se zobrazí jako literální znaky.

!

Vynutí zarovnání vlevo namísto zarovnání vpravo.

*

Vyplní volné mezery následujícím znakem.

\

Následující znak se zobrazí jako literální. Literální znaky můžete zobrazit také tak, že je uzavřete do uvozovek.

[barva]

Zobrazí formátovaná data v barvě zadané v závorkách. Dostupné barvy: Černá, modrá, zelená, azurová, červená, purpurová, žlutá, bílá.


Symboly pro vlastní formátování čísel a měny nelze kombinovat se symboly formátování pro datové typy Datum a čas, Ano/ne, Text a Memo.

Když nadefinujete Vstupní maska a nastavíte vlastnost Formát pro stejná data, bude vlastnost Format mít při zobrazení dat přednost a vstupní maska se ignoruje. Pokud například vytvoříte vstupní masku Heslo v návrhovém zobrazení tabulky a nastavíte vlastnost Formát pro stejné pole buď v tabulce, nebo v ovládacím prvku ve formuláři, bude vstupní maska hesla ignorována a data se zobrazí podle vlastnosti Formát.

Příklad

Následující tři příklady ukazují nastavení vlastnosti Format (Formát) pomocí předdefinovaného formátu.

Me!Date.Format = "Medium Date"

Me!Time.Format = "Long Time"

Me!Registered.Format = "Yes/No"

V dalším příkladu se vlastnost Format (Formát) nastaví pomocí vlastního formátu. Tento formát zobrazuje datum jako: Leden 1995

Forms!Employees!HireDate.Format = "mmm yyyy"

Následující příklad ukazuje funkce jazyka VBA, která zformátuje číselná data pomocí formátu Měna a textová data převede na velká písmena. Tato funkce se vyvolává z události OnLostFocus (Při ztrátě fokusu) nevázaného ovládacího prvku s názvem TaxRefund (Vrácení daně).

Function FormatValue() As Integer
Dim varEnteredValue As Variant
varEnteredValue = Forms!Survey!TaxRefund.Value
If IsNumeric(varEnteredValue) = True Then
Forms!Survey!TaxRefund.Format = "Currency"
Else
Forms!Survey!TaxRefund.Format = ">"
End If
End Function

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×