Můžete vložit řádky nad vybraný řádek a sloupce vlevo od vybraného sloupce. Podobně lze na listu nad aktivní buňku nebo vlevo od ní vložit prázdné buňky. Odkazy na buňky se automaticky upraví tak, aby odpovídaly umístění posunutých buněk.

Vkládání řádků

 1. Vyberte záhlaví řádku, nad který chcete vložit další řádky.

  Tip: Vyberte tolik řádků, kolik chcete vložit. Pokud chcete například vložit pět prázdných řádků, vyberte pět řádků. Je v pořádku, pokud řádky obsahují data, protože vloží řádky nad tyto řádky.

 2. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na vybrané řádky a potom v místní nabídce klikněte na Insert (Vložit).

  Tip: Postup vložení řádků, které obsahují data, najdete v tématu věnovaném kopírování a vkládání specifického obsahu buněk.

Vkládání sloupců

 1. Vyberte záhlaví sloupce, před který chcete vložit další sloupce.

  Tip: Vyberte tolik sloupců, kolik chcete vložit. Pokud chcete například vložit pět prázdných sloupců, vyberte pět sloupců. Je v pořádku, pokud sloupce obsahují data, protože sloupce se vloží vlevo od těchto řádků.

 2. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na vybrané sloupce a potom v místní nabídce klikněte na Insert.

  Tip: Postup vložení sloupců, které obsahují data, najdete v tématu věnovaném kopírování a vkládání specifického obsahu buněk.

Vložení buněk

Při vkládání prázdných buněk můžete zvolit, jestli se mají ostatní buňky posunout směrem dolů, nebo doprava, aby udělaly místo pro nové buňky. Odkazy na buňky se automaticky upraví tak, aby odpovídaly umístění posunutých buněk.

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk vpravo od místa, kam chcete vložit další buňky, nebo nad ním.

  Tip: Vyberte stejný počet buněk, jaký chcete vložit. Když chcete například vložit pět prázdných buněk, vyberte pět buněk.

 2. Podržte stisknutou klávesu CONTROL, klikněte na vybrané buňky a potom v místní nabídce klikněte na Insert.

 3. Na nabídce Insert zvolte, jestli chcete vybrané buňky posunout dolů, nebo doprava od nově vložených buněk.

  Co se stane, když posunete buňky doprava:

  Insert cells shift right

  Co se stane, když posunete buňky dolů:

  Insert cells shift down

  Tip: Postup vložení buněk, které obsahují data, najdete v tématu věnovaném kopírování a vkládání specifického obsahu buněk.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×