Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Oddíly umožňují nastavit pro různé části dokumentu specifické rozložení stránky a možnosti formátování (například zarovnání, číslování, sloupců nebo záhlaví a zápatí). Pomocí oddílů můžete například naformátovat úvod sestavy jako jeden sloupec a text sestavy jako dva sloupce. Dokud nevložíte konec oddílu, Word dokument považuje za jeden oddíl.

Dokument, který obsahuje konce oddílů

  Popisek 1 Oddíl formátovaný jako jeden sloupec

   Obrázek tlačítka Konec oddílu, který určuje rozložení a formátování v předchozím oddílu označený jako 1

   Popisek 3 Oddíl formátovaný jako dva sloupce

  Krok 4 Konec oddílu, který určuje rozložení a formátování v předchozím oddílu označený jako 3

Každý konec oddílu určuje rozložení a formátování oddílu před ním. Pokud například odstraníte konec oddílu, bude text před koncem získán formátování oddílu, který následuje za koncem. Pokud v horní části obrázku odstraníte konec prvního oddílu (2), bude první oddíl formátován jako dva sloupce. Poslední značka odstavce (¶) v dokumentu určuje rozložení a formátování posledního oddílu v dokumentu. Pokud dokument neobsahuje oddíly, rozložení a formátování celého dokumentu je určeno poslední značkou odstavce.

Důležité informace: V následujících postupech se předpokládá, že jste v zobrazení rozložení při tisku. Pokud v něm nejste, klikněte v nabídce View (Zobrazení) na Print Layout (Rozložení při tisku).

Vložení konce oddílu

 1. Klikněte do místa, kde má nový oddíl začínat.

 2. Klikněte na Rozložení > Konce a potom klikněte na požadovaný typ konce oddílu.

  On the Layout tab, the Section Breaks menu is highlighted

  Poznámka:  Pokud chcete přidat konec stránky, klikněte na Stránka. Přečtěte si další informace o přidávání konců stránek do dokumentu.

Typy konců oddílu

Konec oddílu

Popis

Další stránka

Příkaz Konec oddílu Další stránka pro zahájení nového oddílu na další stránce ve wordovém dokumentu

Začne nový oddíl na následující stránce.

Nepřetržitě

Příkaz Konec oddílu Průběžné pro zahájení nového oddílu na stejné stránce ve wordovém dokumentu

Začne nový oddíl na stejné stránce. Tento konec oddílu je užitečný hlavně u dokumentů, které mají sloupce. S jeho pomocí můžete změnit počet sloupců, aniž byste začali novou stránku.

Sudá stránka

Příkaz Konec oddílu Sudá stránka pro zahájení nového oddílu na další sudé stránce ve wordovém dokumentu

Začne nový oddíl na další sudé stránce. Když třeba vložíte konec Sudá stránka na konci stránky 3, začne další oddíl na stránce 4.

Lichá stránka

Příkaz Konec oddílu Lichá stránka pro zahájení nového oddílu na další liché stránce ve wordovém dokumentu

Začne nový oddíl na další liché stránce. Když třeba vložíte konec Lichá stránka na konci stránky 3, začne další oddíl na stránce 5.

Odstranění konce oddílu

Pokud jste do dokumentu přidali konce oddílů, můžete jejich začátek a konec zobrazit nejsnadněji tak, že zobrazíte formátovací značky.

 1. Klikněte na kartu Domů a pak klikněte na Zobrazit všechny netisknutelné znaky.

  Zvýrazněná ikona Zobrazit značky pro úpravy na kartě Domů

 2. Kliknutím vyberte konec oddílu a stiskněte klávesu DELETE. Konce oddílů vypadají takto:

  Obrázek konce oddílu

Poznámka:  Když konec oddílu odstraníte, Word spojí text před koncem oddílu a za ním do jednoho oddílu. Nový spojený oddíl bude používat formátování z druhého oddílu (toho, který následoval za koncem oddílu).

Změna typu konce oddílu

 1. Klikněte do oddílu, který chcete změnit.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument) a potom na kartu Layout.

 3. V seznamu Začátek oddílu klikněte na požadovaný typ konce oddílu.

Důležité informace: V následujících postupech se předpokládá, že jste v zobrazení rozložení při tisku. Pokud v něm nejste, klikněte v nabídce View (Zobrazení) na Print Layout (Rozložení při tisku).

Vložení konce oddílu

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit konec oddílu.

 2. Na kartě Layout (Rozložení) klikněte v části Page Setup (Vzhled stránky) na Break (Konec) a potom klikněte na požadovaný typ konce oddílu.

  Karta Layout (Rozložení), skupina Page Setup (Vzhled stránky) ve Wordu

  Následující tabulka obsahuje příklady typů konců oddílů, které můžete vložit. Na každém obrázku představuje dvojitá tečkovaná čára konec oddílu.

Typ konce oddílu

Popis

Další stránka

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce.

Dokument, který obsahuje konec oddílu další stránky

Nepřetržitě

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na té samé stránce.

Dokument, který obsahuje konec průběžného oddílu

Sudá stránka

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce se sudým číslem.

Dokument, který obsahuje konec sudého oddílu

Lichá stránka

Vloží konec oddílu a zahájí nový oddíl na další stránce s lichým číslem.

Dokument, který obsahuje konec oddílu na liché stránce

Odstranění konce oddílu

 1. Klikněte před konec oddílu, který chcete odstranit.

  Pokud se konec oddílu nezobrazuje, klikněte na panelu nástrojů Standard (Standardní) na Tlačítko Zobrazit .

 2. Stiskněte Odstranit .

  Pokud na vaší klávesnici klávesa Odstranit není, podržte SHIFT, stiskněte šipku vpravo Šipka a pak stiskněte DELETE.

  Poznámka: Když odstraníte konec oddílu, odstraníte i formátování textu v oddílu před ním. Text se stane součástí následujícího oddílu a převezme veškeré jeho formátování včetně okrajů.

Změna typu konce oddílu

 1. Klikněte do oddílu, který chcete změnit.

 2. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument) a potom na kartu Layout.

 3. V místní nabídce Section start (Začátek oddílu) klikněte na požadovaný typ konce oddílu.

Viz taky

Dokument obsahuje nežádoucí konce stránek

Přidání čísel stránek

Odebrání čísel stránek

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×