Vložením písem do publikace zajistíte, že písmo bude vždy dostupné, i když publikaci přesunete do nového počítače nebo do komerční tiskárny.

Vkládat můžete jenom písma TrueType a potom jenom v případě, že jejich licencování umožňuje vkládání. Všechna písma TrueType, která jsou součástí Publisheru, povolují vkládání.

Vložená písma zvětšují velikost souboru publikace, takže možná budete chtít omezit počet písem, která chcete vložit. Můžete vkládat všechna písma (se systémovými písmy nebo bez nich), jenom určitá jednotlivá písma nebo podmnožiny určitých písem.

Poznámka: Publisher ve výchozím nastavení vkládá písma TrueType, když pomocí Průvodce nabalit a přejít připravíte publikaci na tisk komerční tiskovou službou. Toto políčko před spuštěním průvodce není nutné zaškůmovat v dialogovém okně Písma.

Další informace najdete v článku O omezeních licencí písma.

V tomto článku

Vložení všech písem TrueType

Pokud písma vložíte do publikace, běžná systémová písma se do vložených písem nezahrnou, protože jsou pravděpodobně nainstalovaná na většině ostatních počítačů. Můžete zvolit, jestli chcete vložit systémová písma. (Můžete je vložit třeba v případě, že víte, že k nim někdo, kdo pracuje s vaší publikací, k nim nemá přístup.)

 1. Klikněte na >Soubor > Spravovat vložená písma.

 2. V dialogovém okně Písma zaškrtněte políčko Při ukládání publikace vložit písma TrueType.

 3. Pokud chcete vložit systémová písma, zrušte zaškrtnutí políčka Nevkládat běžná systémová písma.

Poznámka: Pokud vás Publisher upozorní, že jste použili písma, která nelze vložit, klikněte na OK. Ověřte si u služby komerční tiskárny, jestli má tato služba přístup k písmům, která nejsou vložená. Pokud tisková služba k těmto písmům nemá přístup, budete muset prodiskutovat použití náhradních písem v publikaci.

Začátek stránky

Vkládání jednotlivých písem TrueType

Stav vložení můžete nastavit pro jednotlivá písma. Pokud víte, že některá písma TrueType jsou dostupná na vašem počítači nebo v komerční tiskárně, ale že jiná písma nejsou dostupná, můžete vložit jenom ta, která potřebujete.

 1. Klikněte na >Soubor > Spravovat vložená písma.

 2. V dialogovém okně Písma vyberte písmo a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete písmo vložit, když je písmo nastavené tak, aby nebylo vložené, klikněte na Vložit.

  • Pokud chcete změnit stav vkládání na Nevkládat, když je písmo nastavené na vložení, klikněte na Nevkládat.

Začátek stránky

Vložení podmnožiny písma TrueType

Pokud vložíte písma, můžete místo celého písma vložit jenom znaky písma, které publikace používá. Vložení podmnožiny písma může být užitečné, když potřebujete zachovat malou velikost souboru publikace. Pokud to tak je, nemůžete provádět změny nebo přidání textu, které používají znaky, které nejsou zahrnuté do podsady. Pokud očekáváte, že publikaci později upravíte, nevkládejte podmnožinu písem.

 1. Klikněte na >Soubor > Spravovat vložená písma.

 2. V dialogovém okně Písma zaškrtněte políčko Při ukládání publikace vložit písma TrueType.

 3. Zaškrtněte políčko Podsada písem při vkládání.

Poznámka: Pokud se při psaní textu v publikaci místo písmen zobrazují čtverečky, máte na znaky, které nejsou součástí vložené podsady písma. Pokud chcete obnovit celou sadu písem v publikaci, zrušte zaškrtnutí políčka Podsada písem při vkládání.

Začátek stránky

Jak zjistit, jestli se může písmo vložit

Je možné, že vám licenční omezení písem neumožňují vložit písmo. Písma, která jsou součástí Publisheru, nemají licenční omezení, což znamená, že je můžete vložit do publikace. Písma, která nejsou dodaná s Publisherem, mohou být omezená.

 1. Klikněte na >Soubor > Spravovat vložená písma.

 2. V části Licenční omezení a Vložit písmozkontrolujte podrobnosti o licenci písma.

  Pokud omezení licencí říká Květen vložení,můžete písmo vložit. Pokud je v omezení licencí napsáno Jenom verze Preview nebo Možnáne, zvažte možnost změnit v publikaci toto písmo.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×