Důležité informace:  Upozornění:  Nesprávné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, k jejichž odstranění může být nutné přeinstalovat operační systém. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Před úpravami registru zazálohujte cenná data. Nejnovější informace o použití a ochraně registru počítače naleznete v nápovědě pro systém Microsoft Windows.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce VOLAT v Microsoft Excelu.

Poznámka:  Funkce CALL není dostupná v Excel pro web.

Popis

Zavolá proceduru uloženou v knihovně DLL nebo ve zdroji kódu. Existují dvě formy syntaxe této funkce. Syntaxi 1 použijte jenom s předem registrovaným zdrojem kódu, který používá argumenty z funkce PŘIHLÁSIT. Pomocí syntaxe 2a nebo 2b můžete zdroj kódu současně zaregistrovat a zavolat.

Důležité informace: Funkce VOLAT je určena jen pokročilým uživatelům. Jejím nesprávným použitím můžou vzniknout chyby vyžadující restartování počítače. Tato funkce je k dispozici jenom z listu maker Excelu.

Syntaxe

Syntaxe 1

Použití ve spojení s funkcí PŘIHLÁSIT:

VOLAT(registr;[argument1];...)

Syntaxe 2

Samostatné použití (v aplikaci Microsoft Excel pro Windows)

Registr     je hodnota, která je výsledkem předchozího volání funkce PŘIHLÁSIT nebo PŘIHLÁSIT.ID.

VOLAT(modul;procedura;typ;[argument1];...])

Syntaxe funkce VOLAT má následující argumenty:

  • Modul:  Povinný argument. V uvozovkách uzavřený název knihovny dynamických odkazů DLL, která obsahuje proceduru v aplikaci Microsoft Excel pro systém Windows.

  • Procedura:  Povinný argument. Text udávající název funkce v knihovně DLL v aplikaci Microsoft Excel pro systém Windows. Můžete použít také pořadové číslo funkce z příkazu EXPORTS v definičním souboru modulu (DEF). Pořadové číslo nesmí být formátováno jako text.

  • Typ:     Povinný argument. Text udávající datový typ výsledné hodnoty a datové typy všech argumentů knihovny DLL nebo zdroje kódu. První písmeno udává výslednou hodnotu. Kódy používané v argumentu typ jsou podrobně popsány v tématu Použití funkcí VOLAT a PŘIHLÁSIT. U samostatných knihoven DLL a zdrojů kódů (XLL) můžete tento argument vynechat.

  • Argument1;...:     Nepovinný argument. Argumenty předávané proceduře.

Příklad

Následující vzorec makra přihlásí funkci GetTickCount z prostředí Windows (32 bitů). Funkce GetTickCount vrací počet milisekund od spuštění systému Windows.

PŘIHLÁSIT("Kernel32";"GetTickCount";"J")

Pokud je funkce PŘIHLÁSIT například v buňce A5, můžete po přihlášení funkce GetTickCount uvedeným makrem pomocí funkce VOLAT získat počet milisekund od spuštění Windows:

VOLAT(A5)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×