Access obsahuje předdefinové funkce, které můžete použít ve výrazech k formátování, vytváření, analýze a výpočtu kalendářních dat a časů. Vyberte tabulku, která odpovídá tomu, co chcete udělat.

Chci...

Zobrazení data nebo času v určitém formátu

Zobrazí kalendářní data v požadovaných formátech. Sloupec Výsledek předpokládá, že pole [DatumNačátení] obsahuje hodnotu data a času 11. ledna 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Formát*

All-purpose format function used to create custom Date/Time formats.

Format([Datum_zahájení],"rrrr-mm-dd")

2012-01-11

FormatDateTime*

Použije u hodnoty jeden z 5 předdefinových formátů data a času.

FormatDateTime([StartDate],vbLongDate)

Středa, 11. ledna 2012

Název_měsíce*

Převede číslo na název měsíce. Pokud je číslo mimo rozsah 1–12, vrátí chybu.

MonthName(12)

Prosinec

NázevTýdného Dne*

Převede číslo na název v pracovní dny. Pokud je číslo mimo rozsah 1–7, vrátí chybu.

WeekdayName(2)

pondělí

* Není k dispozici ve webových aplikacích pro Access.

Začátek stránky

Rozdělení data nebo času do částí

Někdy potřebujete znát jenom jednu část hodnoty data a času, třeba rok nebo minutu. Všechny tyto funkce vrátí celočíselné hodnoty odpovídající intervalu, který hledáte. Ve sloupci Výsledek se předpokládá, že [Datum_zahájení] obsahuje hodnotu data a času 11. ledna 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Rok

Vrátí část s roční hodnotou data a času.

Year([Datum_zahájení])

2012

Měsíc

Vrátí část s měsícem hodnoty data a času (1 až 12).

Month([Datum_zahájení])

1

Den

Vrátí část dne s hodnotou data a času (1 až 31).

Day([DatumNačátení])

11

Pracovní den*

Vrátí číslo dne v týdnu (1 až 7). Ve výchozím nastavení se neděle považuje za první den v týdnu, ale jako první den můžete zadat jiný den.

Weekday([DatumNarození])

4

Hodina*

Vrátí část hodin z hodnoty data a času (0 až 23).

Hour([Datum_zahájení])

17

Minuta*

Vrátí část s minutami hodnoty data a času (0 až 59).

Minute([Datum_zahájení])

30

Sekunda*

Vrátí část s sekundou hodnoty data a času (0 až 59).

Second([Datum_zahájení])

15

DatePart

Konfigurovatelná verze výše uvedených funkcí, ve které můžete zadat, kterou část hodnoty data a času chcete použít.

DatePart("yyyy";[Datum_zahájení])

2012

* Není k dispozici v aplikacích pro Access.

Začátek stránky

Převedou čísla a text na kalendářní data a časy

Access ukládá kalendářní data jako čísla s dvojitou přesností a plovoucí desetinnou čárkou. Například 11. ledna 2012 17:30 se uloží jako 4 0919,72917. Celočíselná část nalevo od desetinné čárky představuje datum. Desetinná část vpravo od desetinné čárky představuje čas. Tyto funkce vám pomůžou vytvořit toto číslo s plovoucí desetinnou čárkou z jiných hodnot, jako jsou celá čísla nebo text.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek (jak ho Access ukládá)

DateSerial

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkce DateFromParts nebo DateWithTimeFromParts.

Vytvoří hodnotu data z celých čísel, která jste dodávají pro rok, měsíc a den.

DateSerial(2012;1;11)

40919.0

Funkce CDate*

Převede text na hodnotu data a času. Zpracuje část čísla s datem a časem.

Tip:  Pomocí Logická hodnotaIsDate určete, jestli je možné textový řetězec převést na hodnotu Data a času. Například Funkce IsDate("11.1.2012") vrátí hodnotu Pravda.

CDate("11.1.2012 17:30")

40919.72917

Funkce DateValue*

Převede text na hodnotu data a času, ale část s časem se převede.

DateValue("11.1.2012 17:30")

40919.0

Funkce TimeValue*

Převede text na hodnotu data a času, ale žádné informace o datu.

TimeValue("11.1.2012 17:30")

0.72917

TimeSerial

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkce TimeFromParts nebo DateWithTimeFromParts.

Vytvoří časovou hodnotu z celých čísel, která jste dodávají pro hodinu, minutu a sekundu.

TimeSerial(17;30;15)

0.72934

* Není k dispozici v aplikacích pro Access.

Začátek stránky

Sčítání a odčítání kalendářních dat

Tyto funkce umožňují přičítat nebo odčítat intervaly k datům a také vypočítat rozdíl mezi dvěma hodnotami data a času.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

DateAdd

Přidá k hodnotě data a času určitý interval (například 2 měsíce nebo 3 hodiny). Pokud chcete odečíst druhý argument, použijte jako druhý argument záporné číslo.

DateAdd("m"; 1; "11.1.2012")

2/11/2012

DateDiff

Určuje počet časových intervalů (například dnů nebo minut) mezi dvěma hodnotami data a času.

Poznámka:  Mějte na paměti, že můžete také odečíst jednu hodnotu data od druhé a získat tak počet dní mezi nimi, například #2.15.2012# - #2.1.2012# = 14.

DateDiff("d","11.1.2012","15.4.2012")

95

Podívejte se, jak vypočítat počet dní mezi dvěma daty.

Začátek stránky

Vložení dnešního data nebo aktuálního času

Tyto funkce slouží k určení aktuálního data nebo času. Sloupec Výsledek předpokládá, že aktuální systémové datum a čas je 11. ledna 2012 17:30:15.

Funkce

Použití

Příklad

Výsledek

Teď

Vrátí aktuální systémové datum a čas.

Now()

11.1.2012 17:30:15 odp.

Datum

Poznámka:  V aplikaci pro Access použijte funkci Dnes.

Vrátí aktuální systémové datum.

Date()

1/11/2012

Čas*

Vrátí aktuální systémový čas.

Time()

5:30:15 odp.

Časovač*

Vrátí počet sekund, které uplynuly od půlnoci.

Timer()

63015

* Není k dispozici v aplikacích pro Access.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×