Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Někdy není lehké pochopit, jak vnořený Vzorec došel ke konečnému výsledku, protože provádí řadu průběžných výpočtů a logických testů. Dialogové okno Vyhodnocení vzorce ale umožňuje zobrazit různé části vnořeného vzorce, které se za účelem výpočtu vzorce vyhodnocují. Například vzorec =KDYŽ(PRŮMĚR(F2:F5)>50;SUMA(G2:G5);0) je srozumitelnější, když uvidíte následující průběžné výsledky:

Kroky zobrazené v dialogovém okně

Popis

=KDYŽ(PRŮMĚR(F2:F5)>50;SUMA(G2:G5);0)

Nejdřív se zobrazí vnořený vzorec. Funkce PRŮMĚR a SUMA jsou vnořené ve funkci KDYŽ.

=KDYŽ(40>50;SUMA(G2:G5);0)

Oblast buněk F2:F5 obsahuje hodnoty 55, 35, 45 a 25. Výsledek funkce PRŮMĚR(F2:F5) je tím pádem 40.

=KDYŽ(Nepravda;SUMA(G2:G5);0)

Hodnota 40 není větší než 50, takže výraz v prvním argumentu funkce KDYŽ (argument logical_test) je nepravda.

0

Funkce KDYŽ vrátí hodnotu třetího argumentu (argumentu Ne). Funkce SUMA se nevyhodnocuje, protože je druhým argumentem funkce KDYŽ (argument value_if_true) a je vrácena pouze v případě, že je výraz pravdivý.

 1. Vyberte buňky, které chcete vyhodnotit. Buňky můžete upravovat jenom jednotlivě.

 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Vyhodnocení vzorce.

  Skupina Závislosti vzorců na kartě Vzorce

 3. Kliknutím na Vyhodnotit prozkoumejte hodnotu podtrženého odkazu. Výsledek vyhodnocení se zobrazí kurzívou.

  Pokud podtržená část vzorce tvoří odkaz na jiný vzorec, kliknutím na Vstoupit zobrazte další vzorec v okně Vyhodnocení. Kliknutím na Vystoupit se vraťte k předchozí buňce a vzorci.

  Poznámka: Tlačítko Vstoupit není pro odkaz dostupné při druhém zobrazení odkazu ve vzorci, a to ani když vzorec odkazuje na buňku v samostatném sešitu.

 4. Pokračujte, dokud nevyhodnotíte všechny části vzorce.

 5. Pokud chcete znovu zobrazit vyhodnocení, klikněte na Restartovat.

  Pokud chcete vyhodnocení ukončit, klikněte na Zavřít.

  Poznámky: 

  • Některé části vzorců, které používají funkce KDYŽ a ZVOLIT, se nevyhodnocují a v poli Vyhodnocení se zobrazí #N/A.

  • Pokud je odkaz prázdný, zobrazí se v poli Vyhodnocení nulová hodnota (0).

  • Vzorce s cyklovými odkazy se nemusí vyhodnotit podle očekávání. Pokud potřebujete cyklický odkaz, můžete povolit iterativní výpočet.

  • Následující funkce se přepočítávají pokaždé, když se list změní, a můžou způsobit, že nástroj Vyhodnotit vzorec poskytne výsledky, které se liší od výsledků zobrazených v buňce: RAND, OFFSET, CELL, INDIRECT, NOW, TODAY, RANDBETWEEN, INFO a SUMIF (v některých scénářích). 

Viz také

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×