Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

PowerPoint doporučuje při vytváření vlastní šablony postupovat podle následujících pokynů, abyste ji optimalizovali pro Designer. Hvězdička (*) označuje volitelná doporučení, která dnesDesigner nepoužívají.

Definování barev a písem motivu

 • Ujistěte se, že barvy motivu mají dostatečný kontrast mezi světlými a tmavými variantami (tj. mezi světlým & světlým 2 a tmavým 1 & tmavým 2).

 • Definujte barvy motivu (zvýraznění 1, 2, 3 atd.) v pořadí podle priority, protože Návrhář používá barvy v tomto pořadí.

 • Zajistěte, aby barvy motivu byly dostatečně kontrastní vůči primárním barvám motivu. Tím zajistíte, že ikony budou viditelné a přístupné.

Návrh předlohy snímků

 • Ujistěte se, že jsou všechny obrázky na pozadí komprimované a ve správném formátu. Velikost souboru je důležitá, protože rozložení se do Návrháře nahrávají průběžně.

 • Styly pozadí používejte vždy, když je to vhodné (místo explicitních barev pozadí), které návrháři pomůžou vybrat správné barvy textu pro návrhy.

 • Rodiny rozložení ponechejte pod jednou předlohou snímků, protože Návrhář navrhuje jenom rozložení z aktuální předlohy snímků.

  Poznámka: Pokud například chcete, aby uživatelé měli kombinaci světlých a tmavých rozložení, měli byste je uchovávat pod jednou předlohou snímků. Pokud ale chcete, aby uživatelé dostávali jenom světlé návrhy snímků s světlými motivy a návrhy s tmavými motivy pro snímky s tmavými motivy, měli byste mít dvě samostatné světlé a tmavé předlohy snímků.

Návrh vizuálně odlišných rozložení pro každý scénář snímku

 • Vytvořte minimálně 15 rozložení v každé předlohě snímků, abyste povolili podporu Návrháře.

 • Vytvořte aspoň jedno rozložení s názvem a největším možným zástupným symbolem obsahu (který se použije pro návrhyObrázek SmartArt a ikon).

 • I když se požadavky klienta liší, pro rozložení snímků jsou tyto scénáře velmi běžné: 

  • Pouze název

  • Krátká zpráva (s názvem nebo bez)

  • Záhlaví oddílu

  • Název + obsah (větší množství textu)

  • Název + dva obsahy

  • Nadpis + dva obsahy + nadpisy (porovnání)

  • Název + obrázek

  • Název + obrázek + titulek

  • Název + dva obrázky + titulky

  • Nadpis + Velký text + Obrázek

  • Rozložení obrázku vhodné pro snímky obrazovky 

 • Vytvořte několik alternativ pro běžné scénáře snímků, protože Návrhář automaticky nezobrazí návrhy, pokud jsou k dispozici méně než tři návrhy.

 • Pokud je to možné, vyhněte se vytváření rozložení, která jsou vizuálně příliš podobná. V opačném případě můžou návrhy vypadat v podokně Návrhy návrhu prakticky stejně jako miniatury.

Vytváření a formátování zástupných symbolů v rozloženích

 • Do zástupných symbolů obrázku se umístí jenom obrázky.

 • Text, Obrázky SmartArt, Ikony a další obsah se umístí do zástupných symbolů obsahu.

 • Zástupné symboly obsahu by obecně neměly být umístěny přímo na okraji snímku, protože text aObrázky SmartArt nemusí mít při umístění do zástupných symbolů obsahu, které přesahují okraj snímku, dostatek okrajů. Zástupné symboly obrázků můžou naopak přejít na okraj snímku.

 • Vyhněte se zástupným symbolům obsahu, které nejsou obdélníkové, protože text a Obrázky SmartArt se chovají neočekávaně, když jsou umístěny v jiných než obdélníkových zástupných symbolech.

 • Pokud chcete u zástupných symbolů použít styl, klikněte pravým tlačítkem myši na zástupný symbol, vyberte Formát obrazce a použijte požadované formátování. Pokud chcete použít formátování obrázku na zástupné symboly obrázku, změňte nastavení Výplň v Možnostech obrazce na Výplň obrázku nebo texturovou výplň a jako zástupnou výplň použijte předdefinované textury nebo vlastní obrázek. Použijte požadované formátování z kontextové karty Formát obrázku na pásu karet a Návrhář toto formátování použije při vytváření návrhů.

  Poznámka: Pokud používáte vlastní obrázek jako "fiktivní obrázek" pro zástupné symboly obrázku, mějte na paměti velikost souboru obrázku, abyste se vyhnuli zvětšení celkové velikosti souboru šablony.

 • Pokud chcete, aby vaše šablona podporovala zástupné symboly zápatí, vytvořte tyto zástupné symboly ve všech vhodných rozloženích. Pokud jsou na snímku uživatele neprázdné zástupné symboly zápatí, Návrhář vytváří návrhy jenom z rozložení, která obsahují také zástupné symboly zápatí – aby se zabránilo odstranění důležitého obsahu, který může být v zápatí původního snímku.

 • Návrhář při vytváření návrhů považuje každý zástupný symbol za zmenšovací text při přetečení . U zástupných symbolů, které musí použít změnit velikost obrazce tak, aby se vešel do nastavení automatického přizpůsobení textu, změňte velikost zástupného symbolu v rozložení na maximální velikost, kterou by měl zabírat, aby návrhář mohl využít veškeré dostupné místo na snímku.

  Poznámka: To bude možné jenom v případě, že zástupné symboly zdědí svoji vlastnost Automatické přizpůsobení z předlohy snímků, takže před vytvořením rozložení nezapomeňte tuto možnost nejprve nastavit u zástupných symbolů předlohy snímků.

Testování použití libovolného obsahu v šabloně

 • Umístěte velké množství textu do zástupných symbolů a zkontrolujte, jestli se text nepřekrývá s logy, obrázky nebo jiným obsahem na pozadí. Návrhář zmenší text jenom tak, aby zůstal v mezích jeho zástupného symbolu – pokud samotný zástupný symbol překrývá prvky pozadí, může být výsledek neočekávaný.

 • Ujistěte se, že zástupné symboly mají maximální velikost, kterou by měly zabírat, protože Návrhář bude vytvářet návrhy s nastavením Zmenšit text tak, aby se přizpůsobil nastavení přizpůsobit automatickému přizpůsobení.

 • Otestujte, že zástupné symboly mohou obsahovat širokou škálu textových délek, od několika slov až po dlouhé seznamy s odrážkami. Pokrytí více scénářů umožňuje Návrháři vytvářet relevantní doporučení v širším rozsahu situací.

 • Zkontrolujte všechny zástupné symboly, které vrství nebo překrývají obrázky. Mějte na paměti, že obrázek se stejnou barvou by mohl být použit v daném zástupném symbolu, takže překryvná vrstva je neviditelná. Pokud například vrstvíte bílý text na obrázek, mějte na paměti, že v tomto zástupného symbolu je možné použít převážně bílý obrázek. Zvažte vytvoření verze překryvného snímku s tmavým textem a světlým textem, aby si uživatel mohl vybrat návrh, který je pro svůj obrázek nejvhodnější.

Známá omezení

Designer zatím nevytváří návrhy pro snímky, které obsahují tabulky nebo grafy. Nepodporuje také šablony, které obsahují animace nebo objekty OLE v předloze snímků nebo v jakémkoli z zahrnutých rozložení. 

Promluvte si o této funkci s produktový tým.

Pokud zde popsané funkce používáte k vytváření vlastních šablon se značkou, microsoft by s vámi rád mluvil. Aby to bylo možné: 

 1. V dolní části této stránky odpovězte Ano nebo Ne na Otázku Byly tyto informace užitečné?

 2. Pod tím se zobrazí textové pole, kam můžete přidat zpětnou vazbu. Zadejte své komentáře a do zprávy uveďte #brandedtemplates spolu s e-mailovou adresou, na které vás může produktový týmPowerPoint kontaktovat.

Děkujeme! 

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×