Vytváření vzorců pro výpočty v Power Pivotu

V tomto článku se naučíme základy vytváření výpočetních vzorců pro počítané sloupce a míry v Power Pivot. Pokud chcete používat jazyk DAX, podívejte se na Rychlé seznámení: Naučte se základy jazyka DAX za 30 minut.

Základy vzorců

Power Pivot poskytuje výrazy DAX (data Analysis Expressions) pro vytváření vlastních výpočtů v tabulkách Power Pivot a excelových kontingenčních tabulek. Jazyk DAX zahrnuje některé funkce, které se používají ve vzorcích Excelu, a další funkce navržené pro práci s relačními daty a provádění dynamické agregace.

Tady jsou některé základní vzorce, které by se mohly použít v počítaném sloupci:

Vzorec

Popis

=TODAY()

Vloží dnešní datum do každého řádku sloupce.

=3

Vloží hodnotu 3 do každého řádku sloupce.

=[Column1] + [Column2]

Sečte hodnoty ve stejném řádku [Sloupec1] a [Sloupec2] a výsledek vrátí do stejného řádku počítaného sloupce.

Při vytváření vzorců v Microsoft Excelu můžete vytvářet Power Pivot vzorce.

Při vytváření vzorce postupujte takto:

 • Každý vzorec musí začínat symbolem rovná se.

 • Můžete zadat nebo vybrat název funkce nebo zadat výraz.

 • Začněte zadávat několik prvních písmen požadované funkce nebo názvu a funkce automatického dokončování zobrazí seznam dostupných funkcí, tabulek a sloupců. Stisknutím klávesy TAB přidejte do vzorce položku ze seznamu Automatické dokončování.

 • Kliknutím na tlačítko FX zobrazte seznam dostupných funkcí. Chcete-li v rozevíracím seznamu vybrat funkci, zvýrazněte ji pomocí kláves se šipkami a kliknutím na tlačítko OK ji přidejte do vzorce.

 • Argumenty funkce můžete zadat tak, že je vyberete z rozevíracího seznamu možných tabulek a sloupců nebo je napíšete do jiných hodnot.

 • Zkontrolujte chyby syntaxe: Zajistěte, aby byly všechny závorky zavřené a aby sloupce, tabulky a hodnoty byly správně odkazovány.

 • Vzorec potvrďte stisknutím klávesy ENTER.

Poznámka: Ve výpočtovém sloupci je sloupec naplněn hodnotami, jakmile vzorec přijmete. V měřítku se při stisknutí klávesy ENTER uloží definice míry.

Vytvoření jednoduchého vzorce

Vytvoření počítaného sloupce s jednoduchým vzorcem

DatumProdeje

Subcategory

Součin

Prodej

Mnozstvi

1/5/2009

Příslušenství

Transportní brašna

254995

68

1/5/2009

Příslušenství

Minimální nabíječka baterií

1099,56

44

1/5/2009

Digitální

Tenký digitální

6512

44

1/6/2009

Příslušenství

Telephoto konverzní čočky

1662,5

osmnáct

1/6/2009

Příslušenství

Stativ

938,34

osmnáct

1/6/2009

Příslušenství

USB kabel

1230,25

30

 1. Vyberte a zkopírujte data z výše uvedené tabulky, včetně záhlaví tabulky.

 2. V Power Pivot klikněte na domů>Vložit.

 3. V dialogu Vložit náhled klikněte na OK.

 4. Klikněte na návrh> sloupců> Přidat.

 5. Do řádku vzorců nad tabulkou zadejte následující vzorec.

  = [Prodej]/[množství]

 6. Vzorec potvrďte stisknutím klávesy ENTER.

Hodnoty jsou potom vyplněny v novém počítaném sloupci pro všechny řádky.

Tipy k použití funkce Automatické dokončování

 • Funkci Automatické dokončování vzorců lze použít uprostřed existujícího vzorce s vnořenými funkcemi. Text bezprostředně před místem vkládání je použit k zobrazení hodnot v rozevíracím seznamu a veškerý text následující za místem vkládání zůstane nezměněn.

 • Doplněk Power Pivot nepřidává pravé závorky funkcí ani je automaticky nepáruje. Musíte se ujistit, že každá funkce je syntakticky správná, nebo nemůžete uložit nebo použít vzorec. Power Pivot zvýrazní závorky, což usnadňuje zkontrolovat, jestli jsou správně zavřené.

Práce s tabulkami a sloupci

Power Pivot tabulky vypadají podobně jako tabulky aplikace Excel, ale liší se způsobem, jakým pracují s daty a se vzorci:

 • Vzorce v Power Pivot fungují pouze s tabulkami a sloupci, ne s jednotlivými buňkami, odkazy na oblasti nebo matice.

 • Vzorce používají relace k získávání hodnot ze souvisejících tabulek. Načtené hodnoty se vždy týkají hodnoty aktuálního řádku.

 • Power Pivot vzorce nemůžete vložit do excelového listu a naopak.

 • Nemůžete mít nepravidelná nebo nepravidelná data, jako to jste v excelovém listu. Každý řádek v tabulce musí obsahovat stejný počet sloupců. V některých sloupcích ale můžete mít prázdné hodnoty. Tabulky dat Excelu a tabulky Power Pivot dat se nedají zaměnit, ale můžete je propojit na excelové tabulky z Power Pivot a vložit Excelová data do Power Pivot. Další informace najdete v tématech Přidání dat listu do datového modelu pomocí propojené tabulky a zkopírování a vložení řádků do datového modelu v Power pivotu.

Odkazy na tabulky a sloupce ve vzorcích a výrazech

Na libovolnou tabulku a sloupec můžete odkazovat pomocí jejího názvu. Následující vzorec ukazuje, jak odkazovat na sloupce ze dvou tabulek pomocí plně kvalifikovaného názvu:

= SUMA (' nové prodeje ' [částka]) + suma (' minulé prodeje ' [částka])

Když se vyhodnotí vzorec, Power Pivot nejprve vyhledá obecnou syntaxi a potom zkontroluje názvy sloupců a tabulek, které zadáte před možnými sloupci a tabulkami v aktuálním kontextu. Pokud je název dvojznačný, nebo pokud se sloupec nebo tabulka nepovedlo najít, zobrazí se ve vzorci chybová zpráva #ERROR (místo hodnoty dat v buňkách, kde dojde k chybě), chybu. Další informace o požadavcích na názvy pro tabulky, sloupce a další objekty najdete v tématu požadavky na pojmenování v syntaxi jazyka DAX pro Power Pivot.

Poznámka: Kontext je důležitou funkcí Power Pivot datových modelů, které umožňují vytvářet dynamické vzorce. Kontext je určený tabulkami v datovém modelu, relacemi mezi tabulkami a všemi použitými filtry. Další informace najdete v tématu Kontext ve vzorcích jazyka DAX.

Relace mezi tabulkami

Tabulky se mohou vztahovat k jiným tabulkám. Vytvořením relací získáte možnost vyhledat data v jiné tabulce a pomocí souvisejících hodnot provádět složité výpočty. Pomocí počítaného sloupce můžete například vyhledat všechny přepravní záznamy týkající se aktuálního prodejce a potom sčítat náklady na dopravu pro každou z nich. Efekt je podobný parametrizovanému dotazu: můžete vypočítat různé součty pro každý řádek aktuální tabulky.

Mnoho funkcí jazyka DAX vyžaduje, aby relace existovala mezi tabulkami, nebo mezi různými tabulkami, aby bylo možné vyhledat sloupce, na které jste odkazovali, a vrátit výsledky, které jsou pro vás smysluplné. Další funkce se pokusí o identifikaci relace. Když ale chcete dosáhnout nejlepších výsledků, můžete kdykoli vytvořit relaci.

Při práci s kontingenčními tabulkami je obzvláště důležité, abyste připojili všechny tabulky, které jste použili v kontingenční tabulce, aby se souhrnná data mohla vypočítat správně. Další informace najdete v článku práce s relacemi v kontingenčních tabulkách.

Řešení chyb ve vzorcích

Pokud se při definování počítaného sloupce zobrazí chyba, může vzorec obsahovat syntaktickou chybu nebo sémantickou chybu.

Syntaktické chyby se řeší nejjednodušeji. Obvykle jde o chybějící závorku nebo čárku. Nápovědu k syntaxi jednotlivých funkcí najdete v tématu Přehled funkcí jazyka DAX.

S druhým typem chyby se setkáváme, když je syntaxe správná, ale hodnota odkazovaného sloupce nedává v kontextu vzorce smysl. Tyto sémantické chyby mohou být způsobeny některým z následujících problémů:

 • Vzorec odkazuje na neexistující sloupec, tabulku nebo funkci.

 • Vzorec vypadá správně, ale když Power Pivot načte data, která najde neshodu typu, a vyvolá chybu.

 • Vzorec předává funkci nesprávný počet nebo typ parametrů.

 • Vzorec odkazuje na jiný sloupec, ve kterém je chyba, a proto jsou jeho hodnoty neplatné.

 • Vzorec odkazuje na sloupec, který nebyl zpracován. K tomu může dojít, pokud jste sešit změnili na ruční režim, provedli jste změny a pak data nikdy neobnovili ani neaktualizovali výpočty.

V prvních čtyřech případech DAX označí příznakem celý sloupec obsahující neplatný vzorec. V posledním případě DAX sloupec vyšedne a označí tak, že je sloupec v nezpracovaném stavu.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×