Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V tomto článku se podíváme na základy vytváření výpočtových vzorců pro počítané sloupce i míry v Power Pivot. Pokud s jazykem DAX začínáte, podívejte se na úvodní příručka: Základní informace o jazyku DAX za 30 minut.

Základy vzorců

Power Pivot poskytuje výrazy DAX (Data Analysis Expressions) pro vytváření vlastních výpočtů v Power Pivot tabulkách a Excel kontingenčních tabulkách. Jazyk DAX obsahuje některé funkce, které se používají Excel vzorcích, a další funkce, které jsou navržené pro práci s relačními daty a provádění dynamické agregace.

Tady jsou některé základní vzorce, které je možné použít v počítaných sloupcích:

Vzorec

Popis

=TODAY()

Vloží dnešní datum do každého řádku sloupce.

=3

Vloží hodnotu 3 do každého řádku sloupce.

=[Column1] + [Column2]

Sečte hodnoty ve stejném řádku [Sloupec1] a [Sloupec2] a výsledky se zařadí do stejného řádku počítaného sloupce.

Vzorce můžete Power Pivot počítaných sloupců vytvořit stejně jako vzorce v Microsoft Excel.

Při vytváření vzorce použijte následující postup:

 • Každý vzorec musí začínat znaménkem rovná se.

 • Můžete buď zadat nebo vybrat název funkce, nebo zadat výraz.

 • Začněte psát několik prvních písmen požadované funkce nebo názvu a funkce automatického dokončování zobrazí seznam dostupných funkcí, tabulek a sloupců. Stisknutím klávesy TAB přidejte položku ze seznamu automatického dokončování do vzorce.

 • Kliknutím na tlačítko Fx zobrazíte seznam dostupných funkcí. Pokud chcete vybrat funkci z rozevíracího seznamu, zvýrazněte položku pomocí kláves se šipkami a kliknutím na Ok přidejte funkci do vzorce.

 • Zadejte argumenty funkci tak, že je vyberete z rozevíracího seznamu možných tabulek a sloupců nebo zadáním hodnot nebo jiné funkce.

 • Zkontrolujte chyby syntaxe: ujistěte se, že jsou všechny závorky zavřené a že sloupce, tabulky a hodnoty jsou správně odkazované.

 • Stisknutím klávesy ENTER vzorec přijmete.

Poznámka: Jakmile vzorec přijmete, vyplní se v počítaném sloupci hodnoty. V měřítku se stisknutím klávesy ENTER uloží definice míry.

Vytvoření jednoduchého vzorce

Vytvoření počítaného sloupce pomocí jednoduchého vzorce

DatumProdeje

Podkategorie

Produkt

Prodeje

Mnozstvi

1/5/2009

Příslušenství

Přepravní pouzdra

254995

68

1/5/2009

Příslušenství

Mini nabíječka baterií

1099.56

44

1/5/2009

Digitální

Tenký digitální

6512

44

1/6/2009

Příslušenství

Teleobjektiv převodu

1662.5

18

1/6/2009

Příslušenství

Stativ

938.34

18

1/6/2009

Příslušenství

Kabel USB

1230.25

26

 1. Vyberte a zkopírujte data z výše uvedené tabulky včetně záhlaví tabulky.

 2. V Power Pivot klikněte na Domů> Vložit.

 3. V dialogovém okně Vložit náhled klikněte na OK.

 4. Klikněte na Návrh> sloupce> Přidat.

 5. Do řádku vzorců nad tabulkou zadejte následující vzorec.

  =[Prodej] / [Množství]

 6. Stisknutím klávesy ENTER vzorec přijmete.

Hodnoty se pak vyplní do nového počítaného sloupce pro všechny řádky.

Tipy k použití funkce Automatické dokončování

 • Funkci Automatické dokončování vzorců lze použít uprostřed existujícího vzorce s vnořenými funkcemi. Text bezprostředně před místem vkládání je použit k zobrazení hodnot v rozevíracím seznamu a veškerý text následující za místem vkládání zůstane nezměněn.

 • Doplněk Power Pivot nepřidává pravé závorky funkcí ani je automaticky nepáruje. Musíte se ujistit, že každá funkce je syntakticky správná nebo nemůžete vzorec uložit ani použít. Power Pivot zvýrazní závorky, což usnadňuje kontrolu, jestli jsou správně zavřené.

Práce s tabulkami a sloupci

Power Pivot tabulky vypadají podobně jako Excel, ale liší se ve způsobu práce s daty a se vzorci:

 • Vzorce v Power Pivot pracují jenom s tabulkami a sloupci, ne s jednotlivými buňkami, odkazy na oblasti nebo maticemi.

 • Vzorce používejte relace k získání hodnot ze souvisejících tabulek. Hodnoty, které se načítá, vždy souvisejí s aktuální hodnotou řádku.

 • Do listu Power Pivot vložit vzorce a Excel naopak.

 • Nemůžete mít nepravidelná nebo "ragged" data, jako to Excel listu. Každý řádek tabulky musí obsahovat stejný počet sloupců. V některých sloupcích ale můžete mít prázdné hodnoty. Excel tabulek dat Power Pivot tabulek dat nejsou vzájemně zaměnitelné, ale můžete propojit Excel tabulky z Power Pivot a vložit Excel data do Power Pivot. Další informace najdete v tématu Přidání dat listu do datového modelu pomocí propojené tabulky a Kopírování a vkládání řádků do datového modelu v Power Pivotu.

Odkaz na tabulky a sloupce ve vzorcích a výrazech

Na libovolnou tabulku a sloupec můžete odkazovat pomocí jejího názvu. Následující vzorec například ukazuje, jak odkazovat na sloupce ze dvou tabulek pomocí plně kvalifikovaného názvu:

=SUMA('Nové prodeje'[Částka]) + SUMA('Minulé prodeje'[Částka])

Když se vzorec vyhodnotí, Power Pivot nejprve zkontroluje obecnou syntaxi a potom zkontroluje názvy sloupců a tabulek, které poskytnete, s možnými sloupci a tabulkami v aktuálním kontextu. Pokud je název nejednoznačný nebo pokud sloupec nebo tabulku nelze najít, zobrazí se ve vzorci chyba (řetězec #ERROR místo datové hodnoty v buňkách, kde k chybě dojde). Další informace o požadavcích na pojmenování tabulek, sloupců a dalších objektů najdete v tématu Požadavky na pojmenování ve specifikaci syntaxe jazyka DAX pro Power Pivot.

Poznámka: Kontext je důležitou funkcí Power Pivot modelů, které umožňují vytvářet dynamické vzorce. Kontext je určen tabulkami v datovém modelu, relacemi mezi tabulkami a použitými filtry. Další informace najdete v tématu Kontext ve vzorcích jazyka DAX.

Relace mezi tabulkami

Tabulky mohou souviset s jinými tabulkami. Vytvořením relací získáte možnost hledat data v jiné tabulce a používat související hodnoty k provádění složitých výpočtů. Počítaný sloupec můžete například použít k vyhledávání všech přepravních záznamů souvisejících s aktuálním prodejcem a k sečtení přepravních nákladů pro každého z nich. Efekt je jako parametrizovaný dotaz: Pro každý řádek v aktuální tabulce můžete vypočítat jiný součet.

Mnoho funkcí jazyka DAX vyžaduje, aby mezi tabulkami nebo mezi několika tabulkami existovala relace, aby bylo možné najít sloupce, na které odkazujete, a vrátit výsledky, které mají smysl. Další funkce se pokusí identifikovat relaci. Pokud ale chcete mít nejlepší výsledky, měli byste vždycky vytvořit relaci tam, kde je to možné.

Při práci s kontingenčními tabulkami je zvlášť důležité propojit všechny tabulky použité v kontingenční tabulce, aby se souhrnná data počítala správně. Další informace najdete v tématu Práce s relacemi v kontingenčních tabulkách.

Řešení chyb ve vzorcích

Pokud se při definování počítaného sloupce zobrazí chyba, může vzorec obsahovat syntaktickou nebo sémantickou chybu.

Syntaktické chyby se řeší nejjednodušeji. Obvykle jde o chybějící závorku nebo čárku. Nápovědu k syntaxi jednotlivých funkcí najdete v tématu Referenční informace o funkcích jazyka DAX.

S druhým typem chyby se setkáváme, když je syntaxe správná, ale hodnota odkazovaného sloupce nedává v kontextu vzorce smysl. Tyto sémantické chyby můžou být způsobené následujícími problémy:

 • Vzorec odkazuje na neexistující sloupec, tabulku nebo funkci.

 • Vzorec se zdá být správný, ale když Power Pivot načte data, najde neshodu typů a vyvolá chybu.

 • Vzorec předává funkci nesprávný počet nebo typ parametrů.

 • Vzorec odkazuje na jiný sloupec, ve kterém je chyba, a proto jsou jeho hodnoty neplatné.

 • Vzorec odkazuje na sloupec, který nebyl zpracován. K tomu může dojít, pokud jste sešit změnili na ruční režim, provedli jste změny a pak jste data nikdy ne aktualizovali nebo ne aktualizovali výpočty.

V prvních čtyřech případech DAX označí příznakem celý sloupec obsahující neplatný vzorec. V posledním případě DAX sloupec vyšedne a označí tak, že je sloupec v nezpracovaném stavu.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×