Pokud chcete vytvořit grafické znázornění posloupnosti událostí, jako jsou milníky v projektu nebo hlavní události života člověka, můžete použít časovou osu obrázku SmartArt. Po vytvoření časové osy můžete přidat další data, přesunout data, změnit rozložení a barvy a použít různé styly.

Příklad základní časové osy

Vytvoření časové osy

 1. Na kartě Vložení klikněte na SmartArt.

  Kliknutí na SmartArt

 2. V galerii Zvolit obrázek SmartArt klikněte na Procesa potom poklikejte na rozložení časové osy.

  Tip: K dispozici jsou dvě obrázky SmartArt na časové ose: Základní časová osa a Časová osa s motivem kruhu ,ale můžete použít i téměř jakýkoli obrázek SmartArt související s procesem.

  Časové osy s obrázky SmartArt

 3. Klikněte na [Text]a zadejte nebo vložte text do obrázku SmartArt.

  Poznámka: Můžete také otevřít podokno textu a zadat do tohoto pole text. Pokud podokno textu nevidíte,klikněte na kartě Nástroje obrázku SmartArt Návrh na Podokno textu.

 1. Klikněte na tvar na časové ose.

  Klikněte na místo posledního data.

 2. Na kartě Nástroje obrázku SmartArt Návrh proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete přidat dřívější datum, klikněte na Přidat obrazeca potom klikněte na Přidat obrazec před.

  • Pokud chcete přidat pozdější datum, klikněte na Přidat obrazeca potom klikněte na Přidat obrazec za.


   Na kartě Návrh klikněte na Přidat obrazec.

 3. Do pole Nové datum zadejte datum, které chcete.

 1. Na časové ose klikněte na datum, které chcete přesunout.

  Výběr data na časové ose

 2. Na kartě Nástroje obrázku SmartArt Návrh proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete přesunout datum dřív než vybrané datum, klikněte na Přesunout nahoru.

 3. Pokud chcete přesunout datum pozdější než vybrané datum, klikněte na Přesunout dolů.

Přesun data nahoru nebo dolů

 1. Klikněte na časovou osu obrázku SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje obrázku SmartArt návrh klikněte ve skupině Rozložení na Další Tlačítko Více .

  Kliknutím zobrazíte další rozložení

  Poznámka: Pokud chcete zobrazit jenom časovou osu a rozložení související s procesem, klikněte v dolní části seznamu rozložení na Další rozloženía potom klikněte na Zpracovat.

 3. Vyberte časovou osu nebo proces související s obrázkem SmartArt, třeba následující:

  • Chcete-li zobrazit průběh časové osy, klikněte na položku Proces se zvýrazněním.

   Zvýraznění – proces

  • Chcete-li vytvořit časovou osy s obrázky a fotkami, klikněte na Nepřetržitý seznam obrázků. Kruhové obrazce jsou navrženy tak, aby obsahovaly obrázky.

   Nepřetržitý seznam obrázků

 1. Klikněte na časovou osu obrázku SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje obrázku SmartArt– Návrh klikněte na Změnit barvy.

  Změna barev časové osy

  Poznámka: Pokud kartu Nástroje obrázku SmartArt návrh nevidíte, zkontrolujte, že jste vybrali časovou osu.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou kombinaci.

Tip: Umístěním ukazatele myši na libovolnou kombinaci zobrazíte náhled vzhledu barev na časové ose.

Styl SmartArt používá kombinaci efektů, jako je styl čáry, zkosení nebo 3D perspektiva, jedním kliknutím, aby vaše časová osa vypadala profesionálně.

 1. Klikněte na časovou osu.

 2. Na kartě Nástroje obrázku SmartArt– Návrh klikněte na styl, který chcete použít.

  Vytvoření nového stylu

  Tip: Pokud chcete zobrazit další styly, klikněte Tlačítko Více, v pravém dolním rohu pole Styly.

Viz také

Vytvoření časové osy

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku SmartArt.

  Skupina Obrazce na kartě Vložení

 2. V galerii Zvolit obrázek SmartArt klikněte naProces a potom poklikejte na rozložení časové osy (například Základní časová osa).

 3. Chcete-li zadat text, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámka: Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

   Ovládací prvek podokna textu

  • Klikněte na položku v obrázku SmartArt a zadejte text.

   Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete, když tuto možnost použijete po přidání všech položek, které chcete.

Další úkoly časové osy

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat další položku.

 2. Klikněte na existující položku, která se nachází nejblíže k místě, kam chcete novou položku přidat.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte ve skupině Vytvořit obrázek na kartě Návrh na šipku vedle tlačítka Přidat obrazec.

  Skupina Vytvořit obrázek na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt. Možná budete muset poklikejte na obrázek SmartArt, abyste otevřeli kartu Návrh.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vložit položku za vybranou položku, klikněte na Přidat obrazec za.

  • Pokud chcete vložit položku před vybranou položku, klikněte na Přidat obrazec před.

Pokud chcete odstranit položku z časové osy, proveďte jednu z těchto akcí:

 • V obrázku SmartArt vyberte text textového pole položky, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

 • V podokně Text vyberte veškerý text položky, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámky: 

  • Postup přidání obrazce z podokna textu:

   1. Na úrovni obrazce umístěte kurzor na konec textu, kam chcete přidat nový obrazec.

   2. Stiskněte klávesu ENTER a potom zadejte text nového obrazce.

 1. V podokně textu vyberte položku, kterou chcete přesunout.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete položku přesunout na dřívější datum, klikněte v části Nástroje obrázku SmartArtna kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek na Přesunout nahoru.

  • Pokud chcete položku přesunout k pozdějšímu datu, klikněte v části Nástroje obrázku SmartArtna kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek na Přesunout dolů.
   Skupina Vytvořit obrázek na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt

   Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt. Možná budete muset poklikejte na obrázek SmartArt, abyste otevřeli kartu Návrh.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na časovou osu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Změnit rozložení.

 2. Klikněte naProces a pak proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete mít jednoduchou, ale efektivní časovou osu, klikněte na Základní časová osa.

   Basic Timeline

  • Pokud chcete zobrazit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu, klikněte na Proces zvýraznění.

   Zvýraznění – proces

  • Pokud chcete ilustrovat časovou osu s obrázky nebo fotkami, klikněte na Průběžný seznam obrázků. Kruhové obrazce jsou navrženy tak, aby obsahovaly obrázky.

   Nepřetržitý seznam obrázků

Poznámka: Rozložení obrázku SmartArt můžete taky změnit kliknutím na možnost rozložení ve skupině Rozložení na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt. Pokud nastavíte ukazatel myši na možnost rozložení, obrázek SmartArt se změní, abyste si mohli prohlédnout, jak bude rozložení vypadat.

Pokud chcete do obrázku SmartArt rychle přidat vzhled v kvalitě návrháře a vyleštit ho, můžete změnit barvy nebo použít styl na časovou osu. Můžete taky přidat efekty, například záři, měkké okraje nebo prostorové efekty. Pomocí Microsoft PowerPoint 2010 můžete animovat časovou osu.

U položek v obrázku SmartArt můžete použít kombinace barev, které Barvy motivu z obrázku SmartArt.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, u kterého chcete změnit barvy.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt na tlačítko Změnit barvy.

  Změna barvy obrázku SmartArt

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou kombinaci.

Tip: Jestliže umístíte ukazatel nad miniaturu, můžete zobrazit dopad použití barev na obrázek SmartArt.

 1. V obrázku SmartArt klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení položky, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Příkaz Formát obrazce.

 2. Pokud chcete změnit barvu ohraničení položky, klikněte na Barva čáry ,klikněte na Barva Obrázek tlačítkaa potom klikněte na požadovanou barvu.

 3. Pokud chcete změnit styl ohraničení položky, klikněte na Styl čárya zvolte styly čar, které chcete použít.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete změnit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení položky a potom klikněte na Formát obrazce.

 3. Klikněte na Výplňa potom na Plná výplň.

 4. Klikněte na Obrázek tlačítkaa potom na požadovanou barvu.

Pokud chcete změnit pozadí na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Pokud chcete zadat, jak moc bude přes barvu pozadí vidět, přesuňte jezdce Průhlednost nebo zadejte svoji hodnotu do pole vedle tohoto jezdce. Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

Styl obrázku SmartArt je kombinace různých efektů, jako je styl čáry, zkosení nebo 3D perspektiva, které můžete použít u položek v obrázku SmartArt a vytvořit tak jedinečný a profesionálně navržený vzhled.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete změnit.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt na požadovaný styl obrázku SmartArt.

  The SmartArt Styles group on the Design tab under SmartArt Tools

  Pokud chcete zobrazit víc stylů obrázků SmartArt, klikněte na Více Tlačítko Více.

Poznámka: Pokud umístíte ukazatel myši na miniaturu, zobrazí se dopad stylu SmartArt na na obrázek SmartArt.

Viz také

Vytvoření časové osy

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na položku SmartArt.

  Pás karet se skupinou Ilustrace

 2. V galerii Zvolit obrázek SmartArt klikněte naProces a potom poklikejte na rozložení časové osy (například Základní časová osa).

 3. Chcete-li zadat text, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámka: Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

   Ovládací prvek podokna textu

  • Klikněte na položku v obrázku SmartArt a zadejte text.

   Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete, když tuto možnost použijete po přidání všech položek, které chcete.

Další úkoly časové osy

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat další položku.

 2. Klikněte na existující položku, která se nachází nejblíže k místě, kam chcete novou položku přidat.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte ve skupině Vytvořit obrázek na kartě Návrh na šipku pod Přidat obrazec.

  Přidání obrazce

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud chcete vložit položku za vybranou položku, klikněte na Přidat obrazec za.

  • Pokud chcete vložit položku před vybranou položku, klikněte na Přidat obrazec před.

Pokud chcete odstranit položku z časové osy, klikněte na položku, kterou chcete odstranit, a stiskněte KLÁVESU DELETE.

Poznámky: 

 • Postup přidání obrazce z podokna textu:

  1. Na úrovni obrazce umístěte kurzor na konec textu, kam chcete přidat nový obrazec.

  2. Stiskněte klávesu ENTER a potom zadejte text nového obrazce.

  3. Jestliže chcete přidat pole Pomocník, stiskněte klávesu ENTER, když bude toto pole vybráno v podokně textu.

 • Pokud chcete položku přesunout, klikněte na položku a přetáhněte ji do nového umístění.

 • Pokud chcete položku přesunout ve velmi malých krocích, podržte stisknutou klávesu CTRL a stiskněte šipkové klávesy na klávesnici.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na časovou osu, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Změnit rozložení.

 2. Klikněte naProces a pak proveďte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete mít jednoduchou, ale efektivní časovou osu, klikněte na Základní časová osa.

   Basic Timeline

  • Pokud chcete zobrazit průběh, časovou osu nebo postupné kroky v úkolu, procesu nebo pracovním postupu, klikněte na Proces zvýraznění.

   Zvýraznění – proces

  • Pokud chcete ilustrovat časovou osu s obrázky nebo fotkami, klikněte na Průběžný seznam obrázků. Kruhové obrazce jsou navrženy tak, aby obsahovaly obrázky.

   Nepřetržitý seznam obrázků

Poznámka: Rozložení obrázku SmartArt můžete taky změnit kliknutím na možnost rozložení ve skupině Rozložení na kartě Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt. Pokud nastavíte ukazatel myši na možnost rozložení, obrázek SmartArt se změní, abyste si mohli prohlédnout, jak bude rozložení vypadat.

Pokud chcete do obrázku SmartArt rychle přidat vzhled v kvalitě návrháře a vyleštit ho, můžete na časovou osu změnit barvy nebo použít styl obrázku SmartArt. Můžete taky přidat efekty, například záři, měkké okraje nebo prostorové efekty. Pomocí PowerPoint 2007 můžete animovat časovou osu.

U položek v obrázku SmartArt můžete použít kombinace barev, které Barvy motivu z obrázku SmartArt.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, u kterého chcete změnit barvy.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt na tlačítko Změnit barvy.

  SmartArt toolbar - timeline

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou kombinaci.

Tip: Jestliže umístíte ukazatel nad miniaturu, můžete zobrazit dopad použití barev na obrázek SmartArt.

 1. V obrázku SmartArt klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení položky, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Příkaz Formát obrazce.

 2. Pokud chcete změnit barvu ohraničení položky, klikněte na Barva čáry ,klikněte na Barva Obrázek tlačítkaa potom klikněte na požadovanou barvu.

 3. Pokud chcete změnit styl ohraničení položky, klikněte na Styl čárya zvolte styly čar, které chcete použít.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete změnit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení položky a potom klikněte na Formát obrazce.

 3. Klikněte na Výplňa potom na Plná výplň.

 4. Klikněte na Obrázek tlačítkaa potom na požadovanou barvu.

Pokud chcete změnit pozadí na barvu, která není v Barvy motivu, klikněte na Další barvy a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy na kartě Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Pokud chcete zadat, jak moc bude přes barvu pozadí vidět, přesuňte jezdce Průhlednost nebo zadejte svoji hodnotu do pole vedle tohoto jezdce. Procento průhlednosti se může pohybovat od 0 % (úplně neprůhledné – to je výchozí nastavení) až po 100 % (úplně průhledné).

Styl smartartu je kombinace různých efektů, jako je styl čáry, zkosení nebo 3D, které můžete použít u položek v obrázku SmartArt a vytvořit tak jedinečný a profesionálně navržený vzhled.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, který chcete změnit.

 2. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Styly obrázků SmartArt na požadovaný styl obrázku SmartArt.

  SmartArt toolbar - timeline

  Pokud chcete zobrazit víc stylů obrázků SmartArt, klikněte na Více Tlačítko Více.

 • Pokud umístíte ukazatel myši na miniaturu, zobrazí se dopad stylu SmartArt na na obrázek SmartArt.

 • Obrázek SmartArt můžete přizpůsobit také přesunutím položek,úpravou položek, přidáním výplně nebo efektu a přidáním obrázku.

Pokud používáte aplikaci PowerPoint 2007, můžete animovat časovou osu a zvýraznit jednotlivé položky.

 1. Klikněte na časovou osu, kterou chcete animovat.

 2. Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na Animovat a potom klikněte na Jeden po jednom.

  Obrázek karty Animace

Poznámka: Pokud zkopírujete časovou osu s animací použitou na jiný snímek, zkopíruje se také animace.

Viz také

Vytvoření časové osy

Pokud chcete zobrazit pořadí událostí, například milníků nebo jiných událostí u projektu, můžete využít časovou osu obrázku SmartArt. Po vytvoření časové osy můžete přidávat události, přesouvat události, měnit rozložení a barvy a používat různé styly.

Sample timeline graphic
 1. Na kartě Vložení klikněte na položku SmartArt > Zpracovat.

  Insert Smart Art on the Insert tab
 2. Klikněte na položku Základní časová osa nebo na jeden z dalších obrázků souvisejících s procesy.

  Insert a basic timeline
 3. Klikněte na zástupné symboly [Text] a zadejte podrobnosti o události.

  Tip: Taky můžete otevřít Podokno textu a zadat sem svůj text. Na kartě Design SmartArt klikněte na položku Podokno textu.

 1. Klikněte na tvar na časové ose.

  click a shape in the timeline
 2. Na kartě Návrh obrázku SmartArt klikněte na Přidat obrazeca potom klikněte na Přidat obrazec před nebo Přidat obrazec za.

  Přidání obrazce před nebo za
 3. Zadejte požadovaný text.

 1. Na časové ose klikněte na text události, kterou chcete přesunout.

  Klikněte na text události a přesuňte ho na dřív nebo na později
 2. Na kartě Design SmartArt klikněte na položku Přesunout nahoru (vlevo) nebo Přesunout dolů (vpravo).

  choose the move up or move down commands

 1. Klikněte na časovou osu

 2. Na kartě Design SmartArt ukažte na panelu rozložení a klikněte na šipku dolů.

  Choosing a new layout for timeline
 3. Vyberte časovou osu nebo proces související s obrázkem SmartArt, třeba následující:

  • Chcete-li zobrazit průběh časové osy, klikněte na položku Proces se zvýrazněním.

   Příklad procesu se zvýrazněním
  • Chcete-li vytvořit časovou osy s obrázky a fotkami, klikněte na Nepřetržitý seznam obrázků. Kruhové obrazce jsou navrženy tak, aby obsahovaly obrázky.

   Continuous pictures list example

 1. Klikněte na časovou osu.

 2. Na kartě Design SmartArt klikněte na položku Změnit barvy a pak klikněte na požadovanou kombinaci barev.

  Změna barevného schématu časové osy

Pomocí stylu obrázku SmartArt použijte kombinaci efektů, například styl čáry, zkosené hrany nebo 3D perspektiva a dodejte své časové ose profesionální vzhled.

 1. Klikněte na časovou osu.

 2. Na kartě Design SmartArt klikněte na požadovaný styl.

  Apply a style to the smart art timeline

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×