Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Podpis, který připojujete k e-mailům, si můžete přizpůsobit, aby vyhovoval vašemu osobnímu vkusu nebo určité náladě, a také do něj můžete přidat firemní logo. Podpisy můžou obsahovat text, odkazy i obrázky. Můžete třeba vytvořit podpis pod firemní e-mail, který obsahuje vaše jméno, pracovní pozici, telefonní číslo a firemní logo. Tady je příklad:

E-mailová zpráva s blokem podpisu

Podpis můžete přidat ručně do individuálních e-mailových zpráv, nebo můžete nastavit, aby se automaticky přidal do každé zprávy, kterou odešlete.

Vytvoření podpisu e-mailu

 1. V nabídce Outlook klikněte na Předvolby.

  Nabídka Outlook se zvýrazněnou možností Předvolby

 2. V části E-mail vyberte Podpisy.

  Tlačítko Předvolby podpisů

 3. Poklikejte na Bez názvu a zadejte název vytvořeného podpisu.

  nebo

 4. Vyberte Přidat a přidejte nový podpis.

  Zobrazuje editor podpisu.

 5. Do editoru podpisu zadejte text, který bude součástí podpisu. Máte tyto možnosti:

  • Použít formátování, jako je písmo, řez písma, velikost písma, barva písma nebo jeho zvýraznění. Napřed vyberte text a pak použijte formátování.

  • Pokud chcete do podpisu přidat fotku, logo nebo obrázek, vložte obrázky z Prohlížeče fotek nebo obrázek ze souboru.

   Zobrazuje možnosti vložení obrázku k podpisu.
  • Přidat hypertextový odkaz na vaše portfolio nebo firemní web. Zvolte Odkaz Zobrazuje ikonu Odkaz. vyplňte pole Zobrazený text a Adresa a vyberte OK.

  • Vložit tabulku.

 6. Až podpis vytvoříte, zavřete okno editoru.

 7. Zavřete okno Podpisy.

Přidání podpisu do e-mailu nebo kalendářové pozvánky

 1. Klikněte do textu zprávy.

 2. Na kartě Zpráva vyberte Podpis a pak vyberte některý podpis ze seznamu.

  Nabídka Podpis

Automatické přidání podpisu do všech zpráv

Každému poštovnímu účtu můžete nastavit jeho výchozí podpis.

 1. V nabídce Outlook vyberte Předvolby.

  Nabídka Outlook se zvýrazněnou možností Předvolby

 2. V oblasti E-mail klikněte na Podpisy.

  Tlačítko Předvolby podpisů

 3. V oblasti Vyberte výchozí podpis zvolte účet, pro který chcete nastavit výchozí podpis.

  Pokud máte více účtů, musíte výchozí podpis nastavit pro každý účet samostatně.

  Stránka s předvolbami podpisu v Outlooku

 4. Pokud chcete, aby se podpis přidával do všech nových zpráv, nastavte požadovaným způsobem možnost Nové zprávy.

 5. Pokud chcete, aby se podpis přidával do všech zpráv, na které odpovídáte nebo které přeposíláte, nastavte požadovaným způsobem možnost Odpovědi a přeposílání.

 6. Zavřete okno Podpisy.

Důležité informace:  Microsoft Office for Mac 2011 se už nepodporuje. Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Vytvoření podpisu

 1. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V oblasti E-mail klikněte na Signatures (Podpisy). 
  Tlačítko Předvolby podpisů.

 3. Klikněte na Add (Přidat)  Přidat.

 4. Poklikejte na Untitled (Bez názvu) a napište název podpisu.

 5. V pravém podokně napište text, který chcete zahrnout do podpisu.

 6. Udělejte něco z tohoto:

  Akce

  Akce

  Použití formátování jako písmo, řez písma, velikost písma, barva písma nebo zvýraznění

  Vyberte text a v nabídce Format (Formát) klikněte na požadovanou možnost.

  Přidání hypertextového odkazu

  Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat odkaz, a potom v nabídce Format klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

  Přidání obrázku

  Přetažení obrázku z plochy na místo, kde se má v podpisu zobrazovat

 7. Tip: Jestli chcete, můžete vytvořit víc podpisů a nechat Outlook, aby je náhodně vkládal do e-mailových zpráv. Pokud chcete podpis zahrnout jako jeden z těchto náhodných výběrů, zaškrtněte políčko ve sloupci Random (Náhodný) vedle názvu podpisu.

 8. Zavřete dialogové okno Signatures.

  Poznámka: Pokud se podpis přidá ke zprávě ve formátu prostého textu, nepoužije se žádné formátování ani obrázky. Hypertextové odkazy se převedou na prostý text.

Vytvoření úhledného textu s logem, který se použije jako podpis

 1. Spusťte aplikaci Word.

 2. Na kartě Tables (Tabulky) v části Table Options (Možnosti tabulky) klikněte na New (Nová) a potom klikněte a přetáhněte ukazatel přes dva řádky a sloupce.

  Word Tables tab, Table Options group

 3. Vyberte dvě horní buňky, klikněte na kartu Table Layout (Rozvržení tabulky) a pak ve skupině Merge (Sloučení) klikněte na Merge (Sloučit).

 4. Do horní buňky zadejte své jméno.

 5. Pokud chcete svoje jméno naformátovat, vyberte text a pak na kartě Home (Domů) v oblasti Font (Písmo) klikněte na Increase Font Size (Zvětšit písmo)  Increase Font Size button a Font Color (Barva písma)  Tlačítko Barva písma.

 6. Do levé dolní buňky přetáhněte svoje logo z plochy.

  Tip: Chcete-li logo zvětšit či zmenšit, vyberte je a použijte úchyt pro úpravu velikosti.

 7. Do pravé dolní buňky uveďte svou adresu a telefonní číslo.

  Tip: Pokud chcete, aby Outlook vaši adresu a telefonní číslo neodděloval prázdnými řádky, přejděte na další řádek v buňce tabulky pomocí kombinace kláves SHIFT+RETURN.

 8. Pokud chcete připojit odkaz na web své firmy, klikněte v nabídce Insert (Vložit) klikněte na Hyperlink (Hypertextový odkaz).

 9. Do pole Link (Odkaz) zadejte webovou adresu a do pole Display (Zobrazení) napište text odkazu, jak ho chcete uvádět v podpisu.

 10. Umístěte ukazatel myši na ohraničení sloupce a počkejte, až se objeví Šipka svislého rozdělení. Pak okraj sloupce přetáhněte na požadovanou velikost.

 11. Vyberte tabulku a na kartě Table (Tabulka) v oblasti Draw Borders (Nakreslit ohraničení) klikněte na Borders (Ohraničení) a pak na None (Žádné).

  Karta Tabulky, skupina Nakreslit ohraničení

 12. Uložte dokument, ale nezavírejte ho. Přejděte na Použití podpisu vytvořeného v aplikaci Word.

Použití podpisu vytvořeného v aplikaci Word

 1. Vyberte tabulku, kterou jste vytvořili v aplikaci Word, a klikněte na Copy (Kopírovat)  Copy button.

 2. Spusťte Outlook.

 3. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 4. V oblasti E-mail klikněte na Signatures (Podpisy).
  Tlačítko Předvolby podpisů.

 5. Klikněte na Add (Přidat)  Přidat.

  Nový podpis se zobrazí v části Signature name (Název podpisu) označený jako Untitled (Bez názvu).

 6. Poklikejte na Untitled a napište název podpisu. Tento název je jen pro referenci pro vás – v podpisu u zpráv se zobrazovat nebude.

 7. Do pravého podokna vložte podpis, který jste vytvořili ve Wordu.

 8. Zavřete dialogové okno Signatures (Podpisy).

Související témata

Vytvoření a přidání podpisu do zpráv v Outlooku pro počítače PC 

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×