Formuláře v Accessu jsou jako výlohy v obchodech – umožňují vám snadno si prohlížet a získat položky, které chcete. Formuláře jsou objekty, pomocí kterých můžete vy nebo jiní uživatelé přidávat, upravovat nebo zobrazovat data uložená v desktopové databázi Accessu. Proto je návrh formuláře velmi důležitý. Pokud bude vaši desktopovou databázi Accessu používat více uživatelů, mají dobře navržené formuláře zásadní význam pro efektivitu a přesnost zadávání dat.

Formulář v databázi aplikace Access pro stolní počítače můžete vytvořit několika způsoby. Některé běžné způsoby jsou uvedeny v tomto článku.

Poznámka: Informace v tomto článku se nevztahují na webové databáze pro Access ani na webové aplikace pro Access.

Co chcete udělat?

Vytvoření formuláře z existující tabulky nebo dotazu v Accessu

Pokud chcete vytvořit formulář z tabulky nebo dotazu v databázi, klikněte v navigačním podokně na tabulku nebo dotaz, který obsahuje data pro formulář, a na kartě Vytvořit klikněte na Formulář.

Access vytvoří formulář a zobrazí ho v zobrazení rozložení. Pokud potřebujete, můžete provádět změny návrhu, jako je třeba přizpůsobení velikosti textových polí datům. Další informace najdete v článku o nástroji Formulář.

Vytvoření prázdného formuláře v Accessu

 1. Pokud chcete vytvořit formulář bez ovládacích prvků nebo předformátovaných prvků: Na kartě Vytvořit klikněte na Prázdný formulář. Access otevře prázdný formulář v zobrazení rozložení a zobrazí podokno Seznam polí.

 2. Klikněte v podokně Seznam polí na znaménko plus (+) vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která chcete zobrazit ve formuláři.

 3. Chcete-li do formuláře přidat pole, klikněte na ně nebo je přetáhněte do formuláře. Jestliže chcete přidat několik polí zároveň, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na několik polí a poté je společně přetáhněte do formuláře.

  Poznámka:  Pořadí tabulek v podokně Seznam polí je možné změnit v závislosti na aktuálně vybrané části formuláře. Pokud do formuláře nemůžete přidat pole, vyberte jinou část formuláře a zkuste pole přidat znovu.

 4. Pokud chcete do formuláře přidat logo, nadpis, čísla stránek nebo datum a čas, použijte nástroje ve skupině Ovládací prvky na kartě Nástroje rozložení formuláře.

 5. Pokud chcete do formuláře přidat více typů ovládacích prvků, klikněte na Návrh a potom použijte nástroje ve skupině Ovládací prvky.

Vytvoření rozděleného formuláře v Accessu

V rozděleném formuláři můžete použít současně dva typy zobrazení dat – formulářové zobrazení a zobrazení datového listu. Práce s rozdělenými formuláři poskytuje výhody obou typů formuláře v jediném. Můžete například rychle vyhledat záznam v části formuláře s datovým listem a pak v části s formulářem záznam zobrazit a upravit. Tato dvě zobrazení jsou připojena ke stejnému zdroji dat a jsou vždy vzájemně synchronizována.

Rozdělený formulář v accessové desktopové databázi

Chcete-li vytvořit nový rozdělený formulář pomocí nástroje Rozdělený formulář, klikněte v navigačním podokně na tabulku nebo dotaz obsahující data a na kartě Vytvořit klikněte na položku Další formuláře a poté na položku Rozdělený formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a můžete provádět změny formuláře. V případě potřeby můžete například přizpůsobit velikost textových polí datům. Další informace o rozděleném formuláři naleznete v části Rozdělený formulář.

Vytvoření formuláře s více záznamy v Accessu

Formulář s více položkami, označovaný také jako nekonečný formulář, je vhodný v případě, že chcete ve formuláři zobrazit více záznamů. Formulář lze přizpůsobit lépe než datový list a můžete jej vytvořit pomocí nástroje Více položek.

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte na Další formuláře> Více položek.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V tomto zobrazení můžete upravit návrh formuláře, zatímco se v něm zobrazují data. Můžete třeba upravit velikost textových polí tak, aby se do nich vešla data. Další podrobnosti najdete v článku Vytvoření formuláře pomocí nástroje Více položek.

Vytvoření formuláře s podformulářem v Accessu

Když pracujete se souvisejícími daty, která jsou uložená v samostatných tabulkách, je často nutné zobrazit data z několika tabulek nebo dotazů ve stejném formuláři. Vhodným způsobem, jak to udělat, jsou podformuláře. Existuje několik způsobů, jak přidat podformulář v závislosti na vašich potřebách. Další informace najdete v článku Vytvoření formuláře obsahujícího podformulář (formulář typu 1:N).

Vytvoření navigačního formuláře v Accessu

Navigační formulář je formulář obsahující ovládací prvek navigace. Navigační formuláře jsou vynikajícím doplňkem jakékoli databáze, vytvoření navigačního formuláře je však důležité zejména tehdy, pokud plánujete publikovat databázi na webu, protože v prohlížeči se nezobrazuje navigační podokno aplikace Access.

 1. Otevřete databázi, do které chcete přidat navigační formulář.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na tlačítko Navigace a vyberte požadovaný styl navigačního formuláře.

Aplikace Access vytvoří formulář, přidá do něj ovládací prvek navigace a zobrazí jej v zobrazení rozložení. Další informace naleznete v části Vytvoření navigačního formuláře.

Další informace

Formuláře můžete přizpůsobit několika způsoby. V této části naleznete některé možnosti, které vyhovují vašim potřebám:

Možnosti

Zobrazení tohoto prostředku

Pokud chcete ovlivnit výběr polí, která se zobrazí ve formuláři, vytvořte formulář pomocí Průvodce formulářem.

Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Pokud do formuláře přidáte karty, můžete ho lépe uspořádat a snáze používat, především pokud formulář obsahuje mnoho ovládacích prvků.

Vytvoření formuláře s kartami

Ovládací prvek webového prohlížeče umožňuje zobrazení webové stránky ve formuláři. Ovládací prvek můžete připojit k polím a ovládacím prvkům databáze a dynamicky určit, která stránka bude zobrazena. Pomocí adresy databáze můžete například vytvořit vlastní mapy na internetové stránce mapování anebo pomocí informací o produktu z databáze můžete vyhledávat položky na webové stránce dodavatele.

Přidání prohlížení webu do formuláře

Ovládací prvky jsou v aplikaci Access umístěny do systému vodítek, které se označují jako rozložení. Tento systém usnadňuje zarovnání ovládacích prvků ve formuláři. Přečtěte si další informace o přesunutí a změně velikosti ovládacích prvků nezávisle na sobě.

Přesunutí a změna velikosti ovládacích prvků nezávisle na sobě

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

Připojit se k programu Microsoft Insider >

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×