Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Míry (označované taky jako počítaná pole) jsou jednou z nejvýkonnějších funkcí v Power Pivot. Budete je často používat při analýze dat. Jsou to výpočty, které vytvoříte pro měření výsledku vzhledem k jiným faktorům relevantním pro vaši analýzu, jako jsou celkové prodeje vypočítané pro čas, zeměpis, organizaci nebo produkt.

Některá opatření se snadno vytvářejí, například pomocí standardní agregace, jako je SUMA nebo PRŮMĚR, a vytvořená pomocí funkce Automatické shrnutí v okně Power Pivot nebo implicitních měr vytvořených v aplikaci Excel jednoduše přetažením pole do oblasti Hodnoty. Jiné mohou být složitější, například následující relace, nebo filtrování výsledků, které vyžadují vzorec, který vytvoříte pomocí jazyka DAX.

Vzhledem k tomu, že existují různé typy položek a můžete je vytvářet na různých místech, je důležité, abyste pochopili, jaký typ bude pro vás nejlepší. Podrobnější informace najdete v tématu Míry v Power Pivotu.

Vytvoření implicitní míry v Excel

 1. Klikněte na kontingenční tabulku.

 2. V seznamu Pole kontingenční tabulky přetáhněte pole do oblasti Hodnoty.

Implicitní míry mohou používat jenom standardní agregaci (SUMA, POČET, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT nebo AVG) a musí používat formát dat definovaný pro tuto agregaci. Kromě toho je možné implicitní míry použít jenom v kontingenční tabulce nebo grafu, pro které byly vytvořeny.

Vytvoření míry v okně Power Pivot pomocí funkce Automatické shrnutí

 1. Klikněte na sloupec.

 2. Klikněte na> Automatické shrnutía vyberte agregaci.

Míry vytvořené pomocí funkce Automatické shrnutí se zobrazí v oblasti Výpočty bezprostředně pod datovým sloupcem. Můžete je ale přesunout do jakékoli jiné prázdné buňky v oblasti Výpočty pro stejnou tabulku. Míry vytvořené pomocí funkce Automatické shrnutí mají výchozí název, ale můžete je přejmenovat na řádku vzorců. Míry vytvořené v oblasti výpočtu jsou explicitní.

Vytvoření míry v okně Power Pivot pomocí oblasti výpočtu

 1. Klikněte na Domů> Zobrazení> Oblasti výpočtů.

 2. Klikněte na prázdnou buňku v oblasti výpočtu.

 3. Do řádku vzorců v horní části tabulky zadejte vzorec v tomto formátu<název míry>:<vzorec>

 4. Stisknutím klávesy Enter vzorec přijmete.

Míry vytvořené v oblasti výpočtů jsou uložené ve vybrané tabulce, ale používaná jako pole může libovolná kontingenční tabulka, PivotChart nebo sestava. Míry vytvořené pomocí této metody jsou explicitní.

Vytvoření míry pomocí dialogového okna Míra v Excel

 1. V okně Excel klikněte na Power Pivot>Výpočty> míry> Nová míra.

 2. V dialogovém okně Míra klikněte v části Názevtabulky na šipku dolů a vyberte tabulku, ve které má být míra.

  Volba tabulky určuje, kde se má definice míry uložit. Pro uložení míry s tabulkou, na kterou míra odkazuje, není potřeba.

 3. Do pole Název míryzadejte název.

  Název míry musí být jedinečný a nemůžete použít stejný název, který se používá pro některý ze sloupců.

 4. Do textového pole Vzorec umístěte kurzor za znaménko rovná se (=) a zadejte vzorec.

 5. Klikněte na Zkontrolovat vzorec a ověřte ho.

 6. V části Kategorievyberte typ míry.

  Typ míry nemá vliv na způsob výpočtu vzorce. Je to jenom pro informační účely.

 7. Pokud vzorec ověřuje, klikněte na OK.

Míry vytvořené pomocí dialogového okna Míra v Excel jsou uložené ve vybrané tabulce. Míru můžete později zobrazit a upravit v dialogovém okně Spravovat míry v Excel nebo v oblasti výpočtů pro tabulku v okně Power Pivot. Míry vytvořené pomocí této metody jsou explicitní.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×