Vytvoření skupiny v Outlooku

SkupinaMicrosoft 365 se liší od skupiny kontaktů (dřív označované jako distribuční seznam). Skupina kontaktů je sada e-mailových adres, která umožňuje poslat e-mailovou zprávu nebo pozvánku na schůzku všem najednou. Pokud chcete vytvořit skupinu kontaktů, podívejte se na článek Vytvoření skupiny kontaktů.

Podívejte se na krátké video o vytvoření skupiny, která se má použít jako firemní e-mailová adresa.

Váš prohlížeč nepodporuje video.

 1. Otevřete Outlook pro Windows.

 2. Vyberte Domů > Nová skupina.

  Možnosti Skupiny na hlavním pásu karet Outlooku

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte na pásu karet možnost Nová skupina? IT oddělení pravděpodobně skupiny pro vaši organizaci nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. Vyplňte informace o skupině.

 • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

  Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

 • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis se objeví také v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině.

 • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

 • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

  • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

  • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

 • Posílání všech skupinových konverzací a událostí do doručené pošty členů Pokud chcete, aby členové viděli všechny skupinové konverzace a události ve složce Doručená pošta, aniž by museli navštěvovat samostatné pracovní prostory skupiny, zaškrtněte toto políčko. Členové mohou toto nastavení změnit pro vlastní poštovní schránky.

 • Vyberte Vytvořit.

Vytvoření skupiny

Poznámka: Tuto funkci mají k dispozici účastníci programu Office Insider s předplatným Microsoft 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office.

 1. Spusťte Outlook pro Mac.

 2. Vyberte Soubor > Nový > Skupina.

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte v nabídce možnost Skupina? Je možné, že IT oddělení ve vaší organizaci skupiny nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. Vyplňte informace o skupině:

  • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

   Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

  • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis bude i v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině. Klikněte na Další.

  • Zadejte e-mailové adresy členů, které chcete přidat do skupiny, nebo je vyberte ze seznamu kontaktů. Do skupiny také můžete přidat hosty, kteří nepatří do vaší školy nebo organizace.

  • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

   • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

   • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

  • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

  Uživatelské rozhraní pro vytvoření skupiny na počítači Mac

 4. Klikněte na Vytvořit. Ve složce Doručená pošta nově vytvořené skupiny uvidíte uvítací e-mail.

Poznámka: Pokud pokyny neodpovídají tomu, co vidíte, je možné, že používáte starší verzi aplikace Outlook na webu. Přečtěte si pokyny pro klasickou verzi Outlooku na webu.

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V levém podokně v části Skupinyvyberte Nová skupina nebo klikněte pravým tlačítkem myši na Skupiny a vyberte Nová skupina.

  Snímek obrazovky s tlačítkem Nová skupina

  Poznámka: Pokud skupiny v levém podokně nevidíte, je možné, že vaše organizace skupiny nezapnout.

 3. Vyplňte informace o skupině:

  • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

   Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

  • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis se objeví také v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině.

  • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

   • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

   • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

  • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

  • Posílání všech skupinových konverzací a událostí do doručené pošty členů Pokud chcete, aby členové viděli všechny skupinové konverzace a události ve složce Doručená pošta, aniž by museli navštěvovat samostatné pracovní prostory skupiny, zaškrtněte toto políčko. Členové mohou toto nastavení změnit pro vlastní poštovní schránky.

  • Vyberte Vytvořit.

Pokyny pro klasickou verzi Outlook na webu

 1. Otevřete Outlook na webu.

 2. V levém podokně vedle možnosti Skupinyvyberte tlačítko +. (Pokud tlačítko + nevidíte, najeďte myší na levé podokno.)

  Levé navigační podokno v Outlooku na webu se zvýrazněným tlačítkem Vytvořit

  Poznámka: Pokud skupiny v levém podokně nevidíte, je možné, že vaše organizace skupiny nezapnout.

 3. Vyplňte informace o skupině.

 • Název skupiny: Vytvořte název, který vystihuje účel skupiny.

  Jakmile zadáte název, zobrazí se navržená e-mailová adresa. Text „Není k dispozici“ znamená, že název skupiny se už používá a měli byste zkusit použít jiný název. Upozorňujeme, že zvolený název skupiny nepůjde změnit.

 • Popis: Volitelně můžete zadat popis, aby ostatní pochopili účel skupiny. Tento popis se objeví také v uvítacím e-mailu, když se ostatní připojí ke skupině.

 • Soukromí: Ve výchozím nastavení se skupiny vytvářejí jako soukromé. To znamená, že obsah ve skupině můžou zobrazit jenom schválení členové ve vaší organizaci. Ostatní lidé v organizaci, kteří nejsou schválenými členy, obsah ve skupině zobrazit nemůžou.

  • Vyberte Veřejná, pokud chcete vytvořit skupinu, ve které může kdokoli z vaší organizace zobrazit obsah a stát se jejím členem.

  • Vyberte Soukromá, pokud chcete vytvořit skupinu, u které členství vyžaduje schválení a jejíž obsah budou moct zobrazit jenom členové skupiny.

 • Klasifikace: Zvolte klasifikaci. Dostupné možnosti závisí na tom, co má vaše organizace nastavené.

 • Posílání všech skupinových konverzací a událostí do doručené pošty členů Pokud chcete, aby členové viděli všechny skupinové konverzace a události ve složce Doručená pošta, aniž by museli navštěvovat samostatné pracovní prostory skupiny, zaškrtněte toto políčko. Členové mohou toto nastavení změnit pro vlastní poštovní schránky.

 • Vyberte Vytvořit.

Podokno Vytvořit skupinu se všemi vyplněnými údaji

 1. Otevřete mobilní aplikaci Outlook.

 2. V podokně složek vyberte Skupiny.

  Složka Skupiny v navigačním podokně

  Otazník označuje obsah nápovědy. Nevidíte skupiny v podokně složek? IT oddělení pravděpodobně skupiny pro vaši organizaci nepovolilo. Požádejte je o pomoc.

 3. V záhlaví Skupiny klepněte na +.

  Pokud chcete vytvořit skupinu, klepněte na symbol plus v pravém horním rohu obrazovky.

 4. Na stránce Nová skupina zadejte název skupiny > Další.

 5. Na stránce nastavení zadejte požadované informace, včetně úrovně soukromí (veřejná nebo soukromá), klasifikace a informací o tom, jestli by měli členové skupiny sledovat konverzace a události skupiny ve svých osobních složkách s doručenou poštou.

 6. Klepněte na Vytvořit.

 7. Zadejte e-mailové adresy nebo vyberte ze seznamu kontaktů členy, kteří se mají přidat do skupiny. Do skupiny můžete přidat hosty.

 8. Klepněte na Přidat. V nově vytvořené složce doručené pošty uvidíte uvítací e-mail.

Vytvoření skupiny PLC v Outlooku (Office 365 Education)

Skupina Professional Learning Community (PLC) je typ skupiny Microsoft 365, která poskytuje sdílené prostory pro vyučovatele, které je možné použít pro spolupráci. Plc jsou k dispozici v plánech Microsoft 365 Education.

PLC je velmi podobné jiným Microsoft 365 skupinám. Jejich součástí je sdílená poštovní schránka a kalendář, sdílená knihovna dokumentů a poznámkový blok OneNotu. Tento poznámkový blok je určený pro vyučující a obsahuje šablony a mnoho materiálů, které vyučujícím přinášejí inspiraci a usnadňují práci.

Poznámky: 

 • Vytváření skupin PLC není v novém Outlooku na webu podporované. Vytváření skupin PLC je teď dostupné jenom v Teams.

 • Pokud chcete vytvořit skupinu PLC, můžete to udělat i v Teams nebo přepnutím na klasickou verzi Outlooku na webu, dokud je dostupná.

 • Stávající skupiny PLC nejsou ovlivněné, můžete k nim přistupovat z Outlooku na webu obvyklým způsobem a používat je, jak jste to vždycky udělali. Tato změna se týká jenom nových skupin PLC. Další informace o tom, jak vytvářet skupiny PLC v Teams, najdete v tématu Vytvoření týmu pro PLC v Microsoft Teams.

Viz také

Vytvoření skupiny Outlook.com a přidání členů

Přidání a odebrání členů skupiny v Outlooku

Připojení ke skupině v Outlooku

Naplánování schůzky v kalendáři skupiny v Outlooku

Odstranění skupiny v Outlooku 2016

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×