Vytvoření, uložení a sdílení vlastních vzorníků

Vytvoření, uložení a sdílení vlastních vzorníků

Můžete vytvořit nový vzorník obsahující obrazce, které často používáte a chcete je mít rychle k dispozici. Po vytvoření nového vzorníku můžete vzorník uložit za účelem pozdějšího opakovaného použití nebo sdílení s jinými uživateli.

Vytvoření nového vlastního vzorníku

 1. V okně Obrazce klikněte na položku Další obrazce a potom na položku Nový vzorník.

 2. V okně Obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví nového vzorníku a potom klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. Zadejte název vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit.
  Ve výchozím nastavení jsou vlastní vzorníky ukládány do složky Obrazce.

  Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na položku Další obrazce, přejděte na položku Obrazce a klikněte na název vzorníku.

Přidání obrazců do vlastního vzorníku

Pokud je v záhlaví vzorníku ikona Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (hvězdička), je možné vzorník upravovat přidáním, odstraněním a úpravami obrazců.

 1. Otevřete vlastní vzorník, do kterého chcete přidat obrazce.

 2. Pokud v záhlaví vzorníku není zobrazena ikona Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (hvězdička), klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a klikněte na Upravit vzorník.

 3. Do vlastního vzorníku přetáhněte obrazec z jiného vzorníku nebo ze stránky výkresu. Do vzorníku bude přidán nový obrazec předlohy.

 4. Pokud chcete upravit název obrazce předlohy, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na příkaz Přejmenovat předlohu.

 5. Zadejte název pro obrazec předlohy a stiskněte klávesu ENTER.

Uložení vlastního vzorníku

 • Chcete-li změny provedené ve vzorníku uložit, klikněte na záhlaví vzorníku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Uložit.

 • Chcete-li uložit kopii vzorníku s novým názvem, klikněte na záhlaví vzorníku pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Uložit jako, zadejte název nového vzorníku a potom klikněte na tlačítko Uložit.
  Ve výchozím nastavení jsou vlastní vzorníky ukládány do složky Obrazce.

 Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku

Žádný z předdefinovaných vzorníků dodaných s aplikací Visio nelze upravit, ale můžete tyto vzorníky zkopírovat a upravit kopii.

 1. Otevřete vzorník, jehož kopii chcete vytvořit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. Zadejte název nového vlastního vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit. Nový vlastní vzorník se zobrazí v okně Obrazce.

 4. Proveďte požadované změny vzorníku.

 5. Chcete-li provedené změny uložit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klikněte na příkaz Uložit.

Sdílení vlastního vzorníku

Vlastní vzorníky jsou ukládány do složky Obrazce jako soubory s příponou VSSX. Lidé, kterým soubor vzorníku předáte, mohou daný vzorník otevřít ve svých vlastních diagramech aplikace Visio za předpokladu, že pro formát vzorníku mají kompatibilní verzi aplikace Visio. Je vhodné, aby si soubor uložili do své vlastní složky Obrazce. Potom budou moci nový vzorník snadno otevřít v okně Obrazce tak, že kliknou na položku Další obrazce, přejdou na položku Obrazce a kliknou na název vzorníku.

Vytvoření nového vzorníku

 1. V okně Obrazce klikněte na Další obrazce a potom vyberte Nový vzorník.

 2. V okně Obrazce klikněte na nový vzorník pravým tlačítkem myši a vyberte Uložit jako.

 3. Zadejte název vzorníku a potom klikněte na Uložit.
  Ve výchozím nastavení se vlastní vzorníky ukládají do složky Obrazce.

  Poznámky: 

  • Informace o tom, jak přidávat obrazce do vlastních vzorníků, najdete v článku Přidání obrazců do vlastního vzorníku.

  • Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na Další obrazce, vyberte Otevřít vzorník, vyberte vzorník, který chcete otevřít, a pak klikněte na Otevřít.

  • Pokud chcete nový vzorník upravit, klikněte na jeho název pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Upravit vzorník. Ikona v záhlaví vzorníku se změní na Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (což označuje, že je možné vzorník upravovat).

  • Pokud chcete vzorník s někým sdílet, najdete další informace v části Sdílení vlastního vzorníku.

 Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku

 1. Otevřete vzorník, jehož kopii chcete vytvořit.
  Informace o tom, jak se otevírají vzorníky, najdete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

 2. Klikněte na vzorník pravým tlačítkem myši a pak vyberte Uložit jako.

 3. Zadejte název nového vlastního vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit. Nový vlastní vzorník se zobrazí v okně Obrazce.

 4. Udělejte ve vzorníku potřebné změny.
  Informace o tom, jak přidávat obrazce do vlastních vzorníků, najdete v článku Přidání obrazců do vlastního vzorníku.

 5. Chcete-li provedené změny uložit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klikněte na příkaz Uložit.

  Poznámky: 

  • Informace o tom, jak přidávat obrazce do vlastních vzorníků, najdete v článku Přidání obrazců do vlastního vzorníku.

  • Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na Další obrazce, vyberte Otevřít vzorník, vyberte vzorník, který chcete otevřít, a pak klikněte na Otevřít.

  • Pokud chcete nový vzorník upravit, klikněte na jeho název pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Upravit vzorník. Ikona v záhlaví vzorníku se změní na Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (což označuje, že je možné vzorník upravovat).

  • Pokud chcete vzorník s někým sdílet, najdete další informace v části Sdílení vlastního vzorníku.

Přidání obrazců do vlastního vzorníku

 1. Otevřete vlastní vzorník, do kterého chcete přidat obrazce.

 2. Do vlastního vzorníku přetáhněte obrazec z jiného vzorníku nebo ze stránky výkresu. Do vzorníku bude přidán nový obrazec předlohy.

 3. Pokud chcete upravit název obrazce předlohy, klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Přejmenovat předlohu.

 4. Zadejte název pro obrazec předlohy a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámky: 

  • Abyste mohli do vlastního vzorníku přidat obrazce, musí být možné vzorník upravovat. Vzorník je možné upravovat, pokud má v záhlaví tuto ikonu: Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. . Pokud chcete vlastní vzorník upravit, klikněte na jeho záhlaví pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Upravit vzorník.

  • Další informace o tom, jak se vytvářejí nové obrazce, najdete v tématu Vytvoření obrazce.

Uložení vlastního vzorníku

 • Chcete-li změny provedené ve vzorníku uložit, klikněte na záhlaví vzorníku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Uložit.

 • Pokud chcete uložit kopii vzorníku pod novým názvem, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví s názvem vzorníku, klikněte na Uložit jako, zadejte název nového vzorníku a potom klikněte na Uložit.
  Ve výchozím nastavení se vlastní vzorníky ukládají do složky Obrazce.

  Poznámky: 

  • Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na Další obrazce, vyberte Otevřít vzorník, vyberte vzorník, který chcete otevřít, a pak klikněte na Otevřít.

  • Pokud chcete nový vzorník upravit, klikněte na jeho název pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Upravit vzorník. Ikona v záhlaví vzorníku se změní na Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (což označuje, že je možné vzorník upravovat).

  • Pokud chcete vzorník s někým sdílet, najdete další informace v části Sdílení vlastního vzorníku.

Sdílení vlastního vzorníku

Vlastní vzorník můžete sdílet s dalšími uživateli, kteří mají Visio, a to úplně stejně jako jakékoliv jiné soubory Microsoft Office. Můžete například soubor vlastního vzorníku (.vss) uložit na vyměnitelné médium (například na USB flash disk nebo na DVD) a ostatním ho touto formou fyzicky předat, nebo můžete vzorník poslat v příloze e-mailu.

Další informace

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Další informace o tom, jak se otevírají a používají vzorníky, najdete v tématu Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

Důležité informace: 

 • Nemůžete přímo upravovat žádný z předdefinovaných vzorníků dodaných s Visiem. Pokud chcete vytvořit nový vlastní vzorník, který bude založený na některém z předdefinovaných vzorníků, najdete další informace v části Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku.

 • Obrazce ve vzornících v aplikaci Visio poskytnuté společností Microsoft Corporation jsou chráněny autorskými právy. Můžete je kopírovat a můžete měnit jejich uspořádání podle vlastních potřeb, upravovat je pro vlastní použití a také můžete výkresy, které je obsahují, předávat dalším osobám. Prodej nebo distribuce původních nebo upravených obrazců aplikace Visio jsou zakázány.

 Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku

 1. V nabídce soubor přejděte na obrazcea potom klikněte na Otevřít vzorník.

 2. Otevřete složku obsahující vzorník, na kterém chcete nový vzorník založit, a potom klikněte na název vzorníku.

 3. Klikněte na šipku u tlačítka otevřít a potom klikněte na Kopírovat.

 4. Proveďte požadované změny vzorníku.

 5. Pokud chcete změny uložit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a v místní nabídce klikněte na Uložit .

 6. Zadejte název vzorníku a potom klikněte na Uložit.

 7. Po uložení vzorníku můžete provést některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete nový vzorník otevřít v jiném výkresu, přejděte v nabídce soubor na obrazcea pak přejděte na obrazce.

  • Chcete-li nový vzorník upravit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a v místní nabídce klikněte na příkaz Upravit vzorník . Ikona v záhlaví s názvem vzorníku se změní z Obrázek vzorníku jen pro čtení (což označuje, že vzorník je jen pro čtení) na Obrázek upravitelného vzorníku (což označuje, že je možné vzorník upravovat).

  • Pokud chcete nový vzorník sdílet s jiným uživatelem, zkopírujte Vzorník (soubor. VSS) do své složky obrazce .

Poznámka: Obrazce ve vzornících v aplikaci Visio poskytnuté společností Microsoft Corporation jsou chráněny autorskými právy. Můžete je kopírovat a můžete měnit jejich uspořádání podle vlastních potřeb, upravovat je pro vlastní použití a také můžete výkresy, které je obsahují, předávat dalším osobám. Prodej nebo distribuce původních nebo upravených obrazců aplikace Visio jsou zakázány.

Jak do vzorníku přidat obrazec ze stránky výkresu

 1. Otevřete nový vzorník, vzorník uložený v Oblíbených nebo jiný vlastní vzorník, který jste si předtím vytvořili.

  • Pokud chcete otevřít nový vzorník, přejděte v nabídce Soubor na Obrazce a potom klikněte na Nový vzorník.

  • Pokud chcete otevřít vlastní vzorník, přejděte v nabídce Soubor na Obrazce, přejděte na Obrazce a potom klikněte na název vzorníku.

 2. Jestliže vzorník není upravitelný, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klikněte na příkaz Upravit vzorník.

  Ikona v záhlaví s názvem vzorníku se změní z Obrázek vzorníku jen pro čtení (což označuje, že vzorník je jen pro čtení) na Obrázek upravitelného vzorníku (což označuje, že je možné vzorník upravovat).

 3. Na stránce výkresu vyberte obrazec, který chcete přidat do vzorníku.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete obrazec přesunout do vzorníku z výkresu, přetáhněte ho tam myší.

  • Pokud chcete obrazec zkopírovat, stiskněte a podržte klávesu CTRL a přetáhněte obrazec do vzorníku.

   Obrazec je teď ve vzorníku. Obrazec se zobrazí jako ikona s popiskem Předloha.x, kde x je číslo.

 5. Pokud chcete obrazec přejmenovat, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu obrazce, přejděte na Upravit předlohu a potom klikněte na Vlastnosti předlohy. Do pole Název zadejte název.

 6. Chcete-li provedené změny uložit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klikněte na příkaz Uložit.

Kopírování obrazce z jednoho vzorníku do druhého

 1. Otevřete vzorník obsahující obrazec, který chcete přidat do jiného vzorníku:

  • V nabídce Soubor přejděte na Obrazce a přejděte na složku Obrazce nebo jinou složku obsahující daný vzorník.

 2. V otevřeném vzorníku obsahujícím obrazec, který chcete kopírovat, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, přejděte na Přidat do obrazců a potom klikněte na Oblíbené , Přidat do nového vzorníku nebo Přidat do existujícího vzorníku.

 3. Pokud chcete otevřít vzorník obsahující kopírovaný obrazec, přejděte v nabídce Soubor na Obrazce a pak přejděte na složku Obrazce nebo jinou složku obsahující daný vzorník.

  Tip: Pokud je možné oba vzorníky upravovat, nemusíte použít příkaz Přidat do obrazců, ale můžete obrazec jednoduše zkopírovat z jednoho vzorníku do druhého přes schránku.

  Poznámky: 

  • Obrazce ve vzornících aplikace Visio jsou často označovány termínem obrazce předlohy. Když přetáhnete obrazec předlohy na stránku výkresu, vytvoříte kopii (neboli instanci) předlohy. Předloha sama zůstává ve vzorníku a můžete ji opakovaně používat k vytváření nových kopií předlohy na stránkách výkresu.

  • Obrazce předloh v aplikaci Visio poskytnuté společností Microsoft Corporation jsou chráněny autorskými právy. Můžete je kopírovat a měnit jejich uspořádání podle vlastních potřeb, upravovat je pro vlastní použití a výkresy, které je obsahují, předávat dalším osobám. Prodej nebo distribuce původních nebo upravených obrazců předloh aplikace Visio jsou zakázány.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Video: vytvoření, uložení a sdílení vlastních vzorníků

hledání dalších obrazců a vzorníků

Import stažených vzorníků

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×