Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Sady informací o firmě jsou přizpůsobené skupiny informací o jednotlivci nebo organizaci, které je možné použít k rychlému vyplnění příslušných míst v publikacích, jako jsou vizitky a letáky.

Součástí sady informací o zaměstnání mohou být například jména jednotlivých položek, pracovní pozice nebo tituly, název organizace, adresa, telefonní a faxová čísla, e-mailová adresa, slogan a motto a logo. Můžete vytvořit tolik různých sad informací o firmě, kolik chcete.

Při vytváření publikace se k naplnění nové publikace použije sada informací o pracovních informacích, kterou jste použili naposledy. Pokud jste ještě nevytáčili žádné sady informací o firmě, vloží se jména uživatelů a organizací z informací, které jste za předpokladu Vydavatel nainstalovali.

Poznámka: Sady informací o firmě naplní jenom publikace, které byly původně vytvořené stavebními bloky obchodních informací.

V tomto článku

Vytvoření sady informací o firmě

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vyberte typ publikace a potom klikněte na Vložit > Další informace > Upravit informace o podniku > Nový.

  • Klikněte na soubor > Upravit informace o > nové.

   Tip: Pokud jste už sadu informací o firmě vytvořili, musíte kliknout na Nová a vytvořit další sadu informací o firmě.

 2. V dialogovém okně Vytvořit novou sadu informací o firmě zadejte informace o firmě, které chcete použít, a volitelně přidejte logo.

  Poznámky: 

  • Pokud před otevřením dialogového okna Vytvořit nové informace o firmě přidáte obchodní informace do otevřené publikace, zobrazí se tyto informace v dialogovém okně.

  • Pokud jste odstranili logo ze sady informací o firmě pro jakoukoli předchozí publikaci, která byla vytvořená pomocí Vydavatel, nahradí se tlačítka Změnit a Odebrat tlačítkem Přidat.

 3. Do pole Název sady informací o firmě zadejte název této sady informací o firmě.

Změna informací v sadě informací o firmě

 1. Klikněte na Upravit informace o firmě.

 2. V poli Vyberte sadu informací o firměklikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyhledejte a vyberte sadu informací o firmě, kterou chcete upravit.

 3. Klikněte na Upravit.

 4. V dialogovém okně Upravit informace o firmě proveďte požadované změny a klikněte na Uložit.

 5. Kliknutím na Aktualizovat publikaci aktualizujte otevřenou publikaci.

  Poznámky: 

  • Otevřená publikace musí být vytvořená původně s stavebními bloky informací o obchodní > a aktualizovat je změnami tak, že vložíte > informace o firmě.

  • Informace o firmě můžete upravit taky tak, že kliknete na tlačítko inteligentní značky Obrázek tlačítka položku s informacemi o firmě, jako je název společnosti nebo adresa, a potom kliknete na Upravit informace o firmě. (Tlačítko inteligentní značky se zobrazí, když na text namíříte nebo kliknete na logo.)

  • Pokud změníte komponenty obchodních informací přímo v otevřené publikaci a potom otevřete dialogové okno Informace o obchodní informace a kliknete na Aktualizovat publikaci, přepíše aktuální sada informací o firmě změny, které jste v publikaci udělali.

Použití jiné sady informací o firmě v publikaci

 1. Po kliknutí >úpravy obchodních informací > vložit informace o firmě.

 2. V části Vyberte sadu informací o firměklikněte na sadu informací o firmě, kterou chcete použít pro otevřenou publikaci.

 3. Klikněte na Aktualizovat publikaci.

  Poznámky: 

  • Otevřená publikace musí být vytvořená původně s stavebními bloky informací o obchodní > a aktualizovat je změnami tak, že vložíte > informace o firmě.

  • Chcete-li použít všechny změny provedené v dialogovém okně Upravit sadu informací o nastavení obchodních informací, je nutné kliknout na tlačítko Aktualizovat publikaci v dialogovém okně Informace o nastavení obchodních informací.

  • Pokud chcete použít změny informací u publikací, které jste už vytvořili, musíte každou publikaci otevřít jednotlivě a kliknout na Aktualizovat publikaci v každé z nich.

Odebrání informací o firmě z publikací

Ručně můžete odebrat konkrétní instance libovolné části sady informací o firmě z otevřené publikace. Případně můžete odebrat informace ze samotné sady informací o firmě a odebrat tak všechny výskyty těchto informací z otevřené publikace a z dalších publikací, které následně aktualizujete.

Ruční odebrání instance obchodních informací z otevřené publikace

V publikaci vyberte všechny informace o firmě (třeba jeden řádek adresy vaší firmy) a stiskněte DELETE.

Všechny ostatní instance obchodních informací, které odstraníte, zůstanou beze změn, a to jak v otevřené publikaci, tak ve všech ostatních existujících publikacích.

Poznámka: Pokud například odstraníte jednu instanci řádku adresy, který se v otevřené publikaci zobrazí třikrát, zobrazí se další dvě instance.

Odebrání součástí informací ze sady informací o firmě

 1. Po kliknutí >úpravy obchodních informací > vložit informace o firmě.

 2. V části Vyberte sadu informací o firměklikněte na sadu informací o firmě, kterou chcete změnit, a potom klikněte na Upravit.

 3. V dialogovém okně Upravit informace o firmě odstraňte text nebo logo, které chcete odebrat, a klikněte na Uložit.

 4. Kliknutím na Aktualizovat publikaci aktualizujte otevřenou publikaci.

  Poznámky: 

  • Otevřená publikace musí být vytvořená původně s stavebními bloky informací o obchodní > a aktualizovat je změnami tak, že vložíte > informace o firmě.

  • Když odstraníte nějakou informační komponentu ze sady informací o firmě, nebudou v nových publikacích navržených Publisherem, které vytvoříte po provedení této změny, obsahovat komponentu, kterou jste odstranili.

  • Informační komponenta, kterou odstraníte ze sady informací o firmě, se odstraní jenom z otevřené publikace. Pokud ji chcete odstranit z jiných publikací, otevřete každou publikaci zvlášť a klikněte na Aktualizovat publikaci v každé z nich.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×