Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce WORKDAY.INTL v Microsoft Excelu.

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dní, přičemž budou použity vlastní parametry víkendu. Parametry víkendu určují, které dny a kolik dní je považováno za víkendové dny. Víkendové dny a dny určené jako svátky nejsou považovány za pracovní dny.

Syntaxe

WORKDAY.INTL(začátek, dny, [víkend], [svátky])

Syntaxe funkce WORKDAY.INTL má následující argumenty:

  • Začátek:    Povinný argument. Jedná se o počáteční datum, jeho pořadové číslo je zkráceno na celé číslo.

  • Dny:    Povinný argument. Jedná se o počet pracovních dnů před začátkem nebo po něm. Kladná hodnota pro dny určuje budoucí datum, záporná minulé a hodnota nula vrátí počáteční datum. Hodnota argumentu je zkracována na celé číslo.

  • Víkend:    Nepovinný argument. Označuje dny v týdnu, které jsou považovány za víkendové a nepočítají se jako pracovní dny. Hodnotou argumentu může být číslo nebo řetězec určující, kdy nastává víkend.

    Číselné hodnoty argumentu Víkend označují následující víkendové dny:

Číselná hodnota argumentu Víkend

Víkendové dny

1 nebo neuveden

Sobota, neděle

2

Neděle, pondělí

3

Pondělí, úterý

4

Úterý, středa

5

Středa, čtvrtek

6

Čtvrtek, pátek

7

Pátek, sobota

11

Pouze neděle

12

Pouze pondělí

13

Pouze úterý

14

Pouze středa

15

Pouze čtvrtek

16

Pouze pátek

17

Pouze sobota

Řetězcové hodnoty víkendu mají délku sedm znaků a každý znak v řetězci představuje jeden den v týdnu, počínaje pondělím. Znak 1 představuje nepracovní den a znak 0 pracovní den. V řetězci jsou povoleny pouze znaky 1 a 0. Řetězec 1111111 není platný.

Řetězec 0000011 například znamená, že víkend je v sobotu a neděli.

  • Svátky:    Nepovinný argument. Jedná se o volitelnou sadu jednoho či více dat, která mají být vyloučena z kalendáře pracovních dní. Argumentem Svátky může být oblast buněk obsahující daná data nebo maticová konstanta s pořadovými čísly představujícími daná data. Kalendářní data nebo pořadové hodnoty v argumentu Svátky mohou být seřazeny libovolným způsobem.

Poznámky

  • Pokud start_date je mimo rozsah pro aktuální základní hodnotu kalendářního data WORKDAY. INTL vrátí #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je některé datum v období svátků mimo rozsah pro aktuální základní hodnotu kalendářního data WORKDAY. INTL vrátí #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud start_date plus denní posun vynese neplatné datum, WORKDAY. INTL vrátí #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud má řetězec víkendu neplatnou délku nebo obsahuje neplatné znaky, WORKDAY. INTL vrátí #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=WORKDAY.INTL(DATUM(2012;1;1);30;0)

Použití argumentu 0 pro víkend má za následek #NUM! .

#ČÍSLO!

=WORKDAY.INTL(DATUM(2012;1;1);90;11)

Najde datum 90 pracovních dní od 1. 1. 2012, přičemž jako víkendové dny se budou počítat jenom neděle (argument Víkend je 11).

41013

=HODNOTA.NA.TEXT(WORKDAY.INTL(DATUM(2012;1;1);30;17),"dd.mm.rr")

Použije funkci TEXT k formátování výsledného sériového čísla (40944) ve formátu m/dd/rrrr. Najde datum 30 pracovních dnů od 1. 1. 2012 a počítá pouze soboty jako víkendový den (argument Víkend je 17).

05.02.12

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×