Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce XNPV v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí čistou současnou hodnotu neperiodických peněžních toků. K výpočtu čisté současné hodnoty periodických peněžních toků použijte funkci ČISTÁ.SOUČHODNOTA.

Syntaxe

XNPV(sazba;hodnoty;data)

Syntaxe funkce XNPV má následující argumenty:

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o diskontní sazbu pro peněžní toky.

 • Hodnoty:    Povinný argument. Jedná se o posloupnost peněžních toků odpovídajících datům plateb. První platba je volitelná a odpovídá nákladům nebo platbám, které proběhnou na počátku investice. Pokud je první hodnota náklad nebo platba, musí se jednat o zápornou hodnotu. Všechny další platby se uvažují na základě roku o 365 dnech. Řada hodnot musí obsahovat alespoň jednu kladnou a jednu zápornou hodnotu.

 • Data    Povinný argument. Jedná se o posloupnost dat plateb. První platba určuje počátek splácení. Všechna další data leží až za tímto datem v libovolném pořadí.

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Čísla v argumentu data jsou zkrácena na celá čísla.

 • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce XNPV #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud některé číslo v datech není platné datum, vrátí funkce XNPV #VALUE! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud některé číslo v datech předchází počátečnímu datu, vrátí funkce XNPV #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Pokud hodnoty a kalendářní data obsahují jiný počet hodnot, vrátí funkce XNPV #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

 • Výsledek funkce XNPV se vypočítá následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • di = i -té (nebo poslední)datum platby.

  • d1 = 0 -té datum platby.

  • Pi = i -tá (nebo poslední) platba.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Hodnoty

Data

-10000

01.01.08

2 750 Kč

01.03.08

4 250 Kč

30.10.08

3 250 Kč

15.02.09

2 750 Kč

01.04.09

Vzorec

Popis

Výsledek

=XNPV(0,09;A2:A6;B2:B6)

Čistá současná hodnota investice s výše uvedenými náklady a výnosy. Diskontní sazba pro peněžní toky je 9 procent.

2086,65

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×