Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce YEARFRAC v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce YEARFRAC vrátí desetinným číslem vyjádřenou část roku, která představuje počet celých dnů mezi dvěma daty (začátekkonec). Funkci YEARFRAC můžete například použít, pokud chcete určit procentuální část z ročních výnosů nebo závazků a přiřadit ji k určitému období.

Syntaxe

YEARFRAC (začátek, konec, [základna])

Syntaxe funkce YEARFRAC má následující argumenty:

  • Začátek:    Povinný argument. Jedná se o počáteční datum.

  • Konec:    Povinný argument. Jedná se o koncové datum.

  • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Důležité informace: 

  • Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například 23. květen 2018 zadejte jako funkci DATUM(2018,5,23). Pokud datum zadáte jako text, mohou nastat potíže.

  • Funkce YEARFRAC může navrátit nesprávný výsledek, pokud jako základnu použijete typ úročení US (NASD) 30/360, a začátek je stanoven na poslední den v únoru.

Poznámky

  • Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby se daly použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2018 pořadové číslo 43101, protože představuje 43 101. den po 1. lednu 1900.

  • Všechny argumenty jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud na pozici argumentů začátek a konec nejsou platné datumy, funkce YEARFRAC navrátí chybu #HODNOTA! .

  • Pokud je základna < 0 nebo > 4, vrátí funkce YEARFRAC chybu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

01.01.12

Datum zahájení

30.07.12

Datum ukončení

Vzorec

Popis

Výsledek

=YEARFRAC(A2;A3)

Část roku mezi daty 1. 1. 2012 a 30. 7. 2012. Argument Základna je vynechán.

0,58055556

=YEARFRAC(A2;A3;1)

Část roku mezi stejnými daty, argument Základna má hodnotu Aktuální/aktuální. Rok 2012 je přestupný, takže má 366 dnů.

0,57650273

=YEARFRAC(A2;A3;3)

Část roku mezi stejnými daty, argument Základna má hodnotu Aktuální/365. Založeno na 365 dnech.

0,57808219

Potřebujete další pomoc?

Kdykoliv se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu nebo získat podporu v komunitě pro odpovědi.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?

Co ovlivnilo váš názor?

Máte další zpětnou vazbu? (Nepovinné)

Děkujeme za váš názor!

×