YIELD (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce YIELD v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných intervalech. Funkce YIELD se používá k výpočtu výnosu obligací.

Syntaxe

YIELD(vypořádání, splatnost, sazba, cena, zaruč_cena, počet_plateb, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce YIELD obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Sazba:    Povinný argument. Roční kupónová sazba cenného papíru.

 • Cena:    Povinný argument. Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Zaruč_cena:    Povinný argument. Zaručená cena při splatnosti cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Počet_plateb:    Povinný argument. Počet kupónových plateb ročně. Pro roční platby je počet_plateb = 1, pro pololetní je počet_plateb = 2 a pro čtvrtletní je počet_plateb = 4.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupující zakoupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že je k disukázce 30denní záruka 1, 2008 a zakoupena kupujícím o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání bude 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po 1, 2008, datu emise.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, počet_plateb a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání nebo splatnost nejsou platná kalendářní data, vrátí funkce YIELD #VALUE. .

 • Pokud sazba < 0, vrátí funkce YIELD #NUM. .

 • Pokud cena ≤ 0 nebo zaruč_cena ≤ 0, vrátí funkce YIELD #NUM!. .

 • Pokud je počet_plateb jiné číslo než 1, 2 nebo 4, vrátí funkce YIELD hodnotu #NUM! .

 • Pokud < 0 nebo pokud je základna > 4, vrátí funkce YIELD #NUM.! .

 • Pokud je vypořádání ≥ splatnost, vrátí funkce YIELD #NUM! .

 • Pokud je počet kupónových splátek před dosažením zaručené ceny jedna nebo menší, vypočítá se výsledek funkce YIELD následujícím způsobem:

  Rovnice

  kde:

  • A = počet dnů od začátku kupónové periody do vypořádání (nahromaděné dny),

  • DSR = počet dnů od vypořádání do data zaručené ceny,

  • E = počet dnů v periodě splátky.

 • Pokud je počet kupónových splátek před dosažením zaručené ceny větší, počítá se ve funkci YIELD velké množství iterací. V takovém případě se používá Newtonova metoda, která je založená na vzorci používaném u funkce PRICE. Výnos se mění tak dlouho, dokud se odpovídající hodnota nepřiblíží zadané ceně.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.02.08

Datum vypořádání

15.11.16

Datum splatnosti

5,75%

Úrok v procentech

95,04287

Cena

100 Kč

Zaručená cena

2

Pololetní platby (viz výše)

0

Základna 30/360 (viz výše)

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=YIELD(A2;A3;A4;A5;A6;A7;A8)

Výnos z obligace za výše uvedených podmínek (0,065 neboli 6,5 %)

6,5%

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×