We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce YIELDMAT v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí roční výnos cenného papíru, ze kterého je úrok placen k datu splatnosti.

Syntaxe

YIELDMAT(vypořádání, splatnost, emise, sazba, cena, [základna])

Důležité informace: Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce DATUM nebo jako výsledky jiných vzorců či funkcí. Například datum 23. květen 2008 zadáte pomocí vzorce DATUM(2008;5;23). Pokud datum zadáte jako text, může dojít k problémům.

Syntaxe funkce YIELDMAT obsahuje následující argumenty:

 • Vypořádání:    Povinný argument. Datum vypořádání cenného papíru. Datum vypořádání označuje datum následující po datu emise, kdy je cenný papír prodán klientovi.

 • Splatnost:    Povinný argument. Jedná se o datum splatnosti cenného papíru. Datum splatnosti označuje datum ukončení platnosti cenného papíru.

 • Emise:    Povinný argument. Jedná se o datum emise cenného papíru vyjádřené jako pořadové číslo.

 • Sazba:    Povinný argument. Jedná se o roční úrokovou sazbu cenného papíru k datu emise.

 • Cena:    Povinný argument. Cena cenného papíru o nominální hodnotě 100 Kč.

 • Základna:    Nepovinný argument. Typ úročení.

Základna

Typ úročení

0 nebo neuvedeno

US (NASD) 30/360

1

Skutečný/skutečný

2

Skutečný/360

3

Skutečný/365

4

Evropské 30/360

Poznámky

 • Microsoft Excel ukládá datumy jako pořadová čísla, aby je bylo možné použít ve výpočtech. Ve výchozím nastavení má datum 1. ledna 1900 pořadové číslo 1 a datum 1. ledna 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po 1. lednu 1900.

 • Datum vypořádání je datum, kdy kupec koupí kupón, například obligace. Datum splatnosti je datum, kdy vyprší platnost kupónu. Předpokládejme například, že k 1. lednu 2008 je vydána 30letá obligace, kterou kupec koupil o šest měsíců později. Datum emise by bylo 1. ledna 2008, datum vypořádání by bylo 1. července 2008 a datum splatnosti by bylo 1. ledna 2038, což je 30 let po datu emise 1. ledna 2008.

 • Argumenty vypořádání, splatnost, emise a základna jsou zkráceny na celá čísla.

 • Pokud vypořádání, splatnost nebo emise nejsou platným datem, vrátí funkce YIELDMAT #VALUE! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pr ≤ 0, vrátí funkce YIELDMAT hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud je < 0 nebo pokud > 4, vrátí funkce YIELDMAT hodnotu #NUM! chybová hodnota.

 • Pokud ≥ vypořádání, vrátí funkce YIELDMAT #NUM! chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Popis

15.03.08

Datum vypořádání

03.11.08

Datum splatnosti

08.11.07

Datum emise

6,25%

Procento půlročního úroku

100,0123

Cena

0

Základna 30/360 (viz výše)

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=YIELDMAT(A2;A3;A4;A5;A6;A7)

Výnos z obligace za výše uvedených podmínek (0,060954 neboli 6,10 %)

6,10%

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×